NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWTÓRKA Z ROZRYWKI to:

niejednoznacznie oceniane zdarzenie, które się powtarza i przez to staje się komiczne, groteskowe (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.983

BEARS, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ADAMITA, BOSS, BEGINKI, PLASTOMER, AWANPORT, TWIERDZENIE WILSONA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, MRAŹNICA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, E-LIQUID, DEPRYWACJA POLITYCZNA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ATAK, MEJLOWANIE, PARNOŚĆ, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, PLENER MALARSKI, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WLANIE SIĘ, MLECZAJ LEPKI, WZGÓREK NASIENNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, TABLOIDYZACJA, SPOWIEDŹ, RACHUNEK CIĄGNIONY, SIODŁO, ASTROFOTOMETRIA, DZISIEJSZOŚĆ, ANTYSYJONISTA, OBŻER, BYLICA POSPOLITA, STOPA DEPOZYTOWA, CZOP ZATOROWY, GOTÓWKA, ASTRONOM, JEZIORO SUBGLACJALNE, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, LEKCJA MISTRZOWSKA, OSMOZA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, NEOFITA, PASIBRZUCH, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ARCHIWISTA, JATKA, SKRZYDŁO, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, APERTYZACJA, GULASZ, BUŁAWA, JAKOŚĆ, KANAŁ JONOWY, BROMOLEJ, MURSZ, RUGBY, TRANSGRESJA, OPŁOMKA, JUMPER, KONTRAST NASTĘPCZY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SZYPLIN, STRZELNICA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, LINIA TRAMWAJOWA, KOŃ JOMUDZKI, CÓRDOBA, ŚMIECH, DZIENNIK PROMULGACYJNY, KOLORATKA, ŁOSKOT, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, CYBERATAK, MĄDRALIŃSKI, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, NOŻYCE CEN, TRANSPOZYCJA, RPG, KOLEBKA, DOKUMENTALISTYKA, REGRES, GIPSORYT, UGÓR, PAPILOTKA, GALERIA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, HANDLARKA, KURS, LOS, RAMIENICA SZCZECINOWATA, BASEN OCEANICZNY, FORD, SPACJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PROMENADA, BREW, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CIEMNOTA, REGENERACJA, OBEJMA, BALONET, MONTAŻYSTA, ALF, GONIOMETRIA, PODWIELOKROTNOŚĆ, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, REKUPERATOR CIEPŁA, MOBIL, ANTOCYJANIDYN, MATKA POLKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, WIRUS, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, APARAT KRYTYCZNY, STROLLER, TEORIA PERSPEKTYWY, ZASOBY, PAMIĘĆ, MIANOWANIEC, POLITYKA LEKOWA, SKARABEUSZ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KLUCZ NASADOWY, SIATKA, DOLNONIEMIECKI, POCIĄG POSPIESZNY, CUKRZYCA, MIECH, WYGASZACZ, KAMELEON, PIASEK WODNOLODOWCOWY, OBSZAR WIEJSKI, PERIOD, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, SUŁTANIT, MŁYNEK DO ODPADKÓW, FAJERWERKI, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, SEMESTR ZIMOWY, RYM ŻEŃSKI, NAKAZ, KOŃ LOKAJSKI, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, ISEO, AEROZOL BIOLOGICZNY, BRZĘKACZ, PANNICA, SZYK ANTENOWY, CZARCIA MIOTŁA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, SKUPYWACZ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MOZA, GENERACJA ROZPROSZONA, HOMAGIUM, FRANCA, SAMOPAŁ, LABORANT, ALIENACJA RODZICIELSKA, JAWNOGRZESZNICA, KRAJALNIA, PINGWINARIUM, WYKONANIE, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BLASZKA SITOWA, UDAWANIE, SALON, KACZUSZKA, SZEREG HARMONICZNY, MITRA, JĘZYK, RĘKAWEK, NER, ZWIERCIADŁO, ŁUPEK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, DRAWIDYJSKI, BITNOŚĆ, RÓŻNICA, POBLISKOŚĆ, WEKTOR, BAROMETR KONIUNKTURY, POLE WIDZENIA, WOJEWODA, ZESTAW, KONCERNIAK, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, PĘD ROŚLINNY, PROFESJONALISTA, PLEŚNIAK, GRABEN, NAKRYWKA, SNICKERS, WIRTUOZ, DOKTOR HONORIS CAUSA, FREATOFIL, KABOTAŻ, MENUET, PLOMBA, PERYPATETYK, PERSONALNIK, ŁUSKOWCE, BYSTROŚĆ, OBRAZEK, INKWIZYCJA, SKORUPIAKI, PIEPRZ, BACHANTKA, DRĄŻEK POGO, CHRANCUSKI, WYRZEKANIE, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ZEGAR ATOMOWY, ŚCISŁY POST, GZA, CIĘŻKA DUPA, WADERY, JEZIORO WYDMOWE, MELISA, REEDUKACJA, WEKTOR EKSPRESYJNY, OSTRYGOJAD, PORUSZENIE, DEWALUACJA, STRATUS, DROGA KONIECZNA, SCÉNIC, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, GARDEROBIANA, KOPARKA POPRZECZNA, KORDON SANITARNY, POJAZD ZABYTKOWY, POŻAREK, ŁUP, BASEN, ASPIRANT, BAJKOWOŚĆ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, GONITWA PŁOTOWA, USTERKOWOŚĆ, PIORUN KULISTY, STRUNA GŁOSOWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, GHEE, KROPLÓWKA, LATANINA, GWAŁT, GRUPA ARYLOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, UMOWA KONTRAKCYJNA, ŻYWA LEKCJA, BOCIAN, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ANALOGIA, PLATYNOGŁÓWKA, STACJA REDUKCYJNA, ANION HYDROKSYLOWY, KOPIEC, HERETYCZKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, FOTEL OBROTOWY, TERGAL, OKRUSZYNKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SYNDROM WILKOŁAKA, BLISKOŚĆ, SURREALIZM, TEATR, ŁOŻE BOLEŚCI, MIEŃSZEWIZM, ALBUMIK, SAGAN, DZIEŻA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, HARACZ, USZTYWNIACZ, GALINSTAN, KARLIK KUHLA, DŻDŻOWNICA, LANCER, ISTAR, ŚWIĘTOKUPCA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, TERROR, ZBIEŻNOŚĆ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, KASZTEL, HEGEMONICZNOŚĆ, PAPIER CZERPANY, TRZMIEL PARKOWY, WYSIĘK, AWARYJNOŚĆ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, DUOLA, ?OLEJ SOJOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWTÓRKA Z ROZRYWKI niejednoznacznie oceniane zdarzenie, które się powtarza i przez to staje się komiczne, groteskowe (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWTÓRKA Z ROZRYWKI
niejednoznacznie oceniane zdarzenie, które się powtarza i przez to staje się komiczne, groteskowe (na 17 lit.).

Oprócz NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NIEJEDNOZNACZNIE OCENIANE ZDARZENIE, KTÓRE SIĘ POWTARZA I PRZEZ TO STAJE SIĘ KOMICZNE, GROTESKOWE. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x