Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ TELEKOMUNIKACJI OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW DO ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZESTAWIANIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY TELEFONAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEFONIA to:

dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TELEFONIA

TELEFONIA to:

sieć telefonów i podłączenie do niej, element infrastruktury (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ TELEKOMUNIKACJI OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW DO ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZESTAWIANIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY TELEFONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.560

JAPONICA, ABISYNKA, SUTENERSTWO, ŚWIETLIKI, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, KONFEKCJONER, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, TUBA, SYRENKA, ZASPOKAJANIE, ZĄB PRZEDTRZONOWY, BIOTA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, PIEC OPOROWY, HADŻAR, SOS MONACHIJSKI, INWESTYCJE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, OKNO MODALNE, HELLADA, PRZESTRZEŃ BANACHA, GHOUL, PŁYTA KORKOWA, DYLATACJA, SYSTEMATYKA, ZASADA EKWIPARTYCJI, LINIA ROZUMU, AMYLOFAGIA, CIĄG ZBIORÓW, PALUDAMENTUM, POBYT CZASOWY, ELEUSIS, GOJ, SIEĆ ROZDZIELCZA, OKO OPATRZNOŚCI, KOSZATNICZKA, ŻER, WAHADŁOWIEC, KARTUZ, OBYCZAJE, SZPARA POWIEKOWA, PROJEKTOR FILMOWY, BADANY, MLECZNIK, APERCEPCJA, CENUROZA, MIARA ŁUKOWA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SZYPUŁA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, ELASTOR, RAK PRĘGOWATY, KULBAKA, SMUGA, DYNAMIKA, THUN, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PRZYROST NATURALNY, MANEŻ, KYNOTERAPIA, OŚ PORTALOWA, PROSZEK, PREDYSPOZYCJA, URUK-HAI, ALFONS, CZARNA FEBRA, TYFLOPEDAGOGIKA, ROLA, ŚWISTEK, LOGIKA FILOZOFICZNA, ZRZUTKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ESCUDO PORTUGALSKIE, ANEKSJA, DŻEMPER, GWINT ZŁĄCZNY, WORLD OF WARCRAFT, ZWIERZCHNOŚĆ, MACA, DZIELNIK, LEPTOSPIROZA, DYREKTORIAT, LIBERIA, OPRICZNINA, UKŁAD ZAPŁONOWY, SERDUSZKA OKAZAŁE, DOKUMENTALISTYKA, AKCENTUACJA, STACCATO, PODPIS ELEKTRONICZNY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BETONOSKOP, CHOROBA POPROMIENNA, MATERIAŁ ZECERSKI, BRAT KRWI, SZKIC POLOWY, SCHODY RUCHOME, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, IMITACJA, JOGIZM, KWADRANT, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, POLAROGRAFIA, TENGWAR, ZAMSZ, KOŁO HISTORII, HELIOFIZYKA, MOTYLEK, MASZYNA ŻAKARDOWA, STRADIVARIUS, GAWIALOWATE, PRZEMYSŁ LEKKI, BRECHTANIE KIZIORA, DZIAŁ, COURIER, KOSZT ZŁOŻONY, BIBLIA JAKUBA WUJKA, KATION AMONOWY, CIĄGNIK, BIAŁA STREFA, ADWEKCJA, PATENT EUROPEJSKI, KWASZONKA, SAMOWYLECZENIE, KOSSAK, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PAPACHA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ORMIAŃSKI, ŁÓJ, GRUPA ALGEBRAICZNA, SLALOM, DRAMAT LITURGICZNY, LAKTACJA, OTW, MLECZ, AZYMUT ASTRONOMICZNY, KATA, INTERWENCJA POSELSKA, WARZELNIA, JANSENIZM, KUTNER, MORION, LEASING ZWROTNY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, NASIENNIK, PROEPIDEMIK, WYSPA KONTYNENTALNA, STRUNOWCE, STRONA, DREDNOT, SPRAWNOŚĆ, OKTANT, HEŁM, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, ZATRWIAN, ELEMENTARZ, CZERNICA, STRUMIEŃ, JEOGRAFIA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, KANAŁ DERYWACYJNY, RATOWNIK MEDYCZNY, EKSTRUZJA, SZTUCZNY CZŁONEK, SREBRNY EKRAN, ANALIZA REGRESJI, CHLAJNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, MIKROKROPKA, KOMUNIKACJA, KONTROLA INSTANCYJNA, ŁUK BRZUSZNY, SAKWA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, SKŁAD AWIZOWANY, IDEAŁ GŁÓWNY, OPONA PAJĘCZA, ODKŁACZACZ, IRREDENTA, ANTROPOZOONOZA, PĘDNIK, SERBOCHORWATYSTYKA, OPTYKA NIELINIOWA, GROMBELARD, DEKANAT, ŁĄCZNICOKRĘGIE, TORT DOBOSZA, FAMOTYDYNA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, REFERENDUM LOKALNE, OKULTACJA, PŁUG WIRNIKOWY, ARIANE, STRÓJ DWORSKI, ANTYŚWIADECTWO, ODZYSK, TRANSATLANTYK, SKAŁA OSADOWA, PENSUM DYDAKTYCZNE, PALEONISKI, WEKSEL WŁASNY, KOŁO SEGNERA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, KAPAROWCE, KRĄŻEK PRZESUWNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, GEOMETRIA CZYSTA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, TAJEMNICA BANKOWA, ANKH-MORPORK, DRABINIAK, KOLAMINA, KURATORKA, WERSJA LEKTORSKA, STATYKA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, NAFTOWNICTWO, BAZYLEUS, ENZYM RESTRYKCYJNY, RYNEK REGIONALNY, PERCHA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, ALFABET WIĘZIENNY, VECTRA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, DAUMONT, FELINOLOGIA, KONTRAPUNKT, ODGŁOS, DOCHÓD OSOBISTY, WIĘŹBA, CENA ZBYTU, MUZYKA PROGRAMOWA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, STEP AMERYKAŃSKI, POZIOM SPOŻYCIA, OSOBOGODZINA, SZYMPANS, ODKŁADNICA, LICZNIK ABONENCKI, WIELKI SZLEM, SMENTARZ, URLOP, KRĘTKOWICA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, BIOMAGNETYZM, DYSZA, DOLINA RYNNOWA, JĘZYK HUROŃSKI, KLUCHY POŁOM BITE, LIPOLIZA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, KAMPUCZA, SYGNAŁÓWKA, JAZDA, TRZECI PLAN, JANOSIKOWE, KURZAWA, KARTAUN, PRZEDSIONEK, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, SARSAT, BĄK, PREMIA INFLACYJNA, HUBA, SCYT, JEZIORO ZASTOISKOWE, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, TARBUSZ, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, RAJSTOPY, KREDYT KONSUMENCKI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, DEKOLT, KONSOLA STEROWNICZA, ZASADA HUYGENSA, FAZA, TELEMEDYCYNA, TELEKOMUTACJA, KONTYNUATOR, MODERN, PODUSZKA CIĄŻOWA, POŁUDNIK ZEROWY, TŁUSZCZYK, SOCJOLOGIA OGÓLNA, PROMIEŃ ALFA, PENTOKSYFILINA, SYNKOPA, ŁUK TĘCZOWY, SABAT, KOSZARNIAK, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ TELEKOMUNIKACJI OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW DO ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZESTAWIANIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY TELEFONAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
telefonia, dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEFONIA
dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x