REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALLOFONIA to:

realizacja fonemów w różnych kontekstach przez głoski - allofony (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.525

CZUHA, KOŚCIÓŁ, GNETOWE, WYSZUKIWARKA, TYMPANON, DYSLALIA, POKŁAD GŁÓWNY, INDULGENCJA, SKLEPIENIE NIECKOWE, CIRTH, LANOS, ISEO, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KATANA, WIELOPESTKOWIEC, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, IKAT, KOMISJA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, PANDA, LIST MOTYWACYJNY, OWEROL, PODATEK WYRÓWNAWCZY, BOGOMILIZM, PRZYŁBICA, GUL, ARMEŃSKI, POLOWANIE, NIKOLAIZM, JĘZYK FUL, MORTAL KOMBAT, AUTOTOMIA, CENUROZA, POSIŁEK REGENERACYJNY, RYTOWNICTWO, CHANSON, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KĄPIEL, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, SZUBIENICA, CZEK PODRÓŻNY, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, ZANZA, MASZYNA CIEPLNA, MICRA, CISA, ARKA, SCHULZ, ENCEFALOPATIA, DONIESIENIE, BENTLEY, NACISK, JĘZYK FALISKIJSKI, OBTŁUCZENIE, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, BUG, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, KAJDANY SKEFFINGTONA, MACA, RACJONALNA IGNORANCJA, EROZJA RZECZNA, BUCHTY, PASEK MAGNETYCZNY, NAKRYWKA, AWANGARDA, FREEGANIN, KAPILARNOŚĆ, WARZONKA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ŚWIADECTWO, PATRONTASZ, ANORAK, IRANISTAŃSKI, MIS, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, TRACZ DŁUGODZIOBY, SENIORAT, SYJON, TRĄBKA SYGNAŁOWA, CZŁON PODRZĘDNY, KIMBANGIZM, WESTERN, KWESTA, MIÓD EKSPRESOWY, MODEL AKTANCJELOWY, RAZÓWKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, FLIZA, CHLEB POKŁADNY, ZASPOKAJANIE, SAMSON, ARBA, POHYBEL, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PREZENTACJA, ODWILŻ, KWIATUSZEK, KATEGORIA SPOŁECZNA, RODZINA ADOPCYJNA, SZPILA, LAS OCHRONNY, MŁOT, SKŁADANKA, WĘŻYK, KLASYCZNY HATTRICK, EUGENIKA, SPADKOBRANIE, PAN STOP, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, ANIMIZM, CENA ZBYTU, CHARLES, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, LICZNIK GEIGERA, ZAPASY, GALWEOZAUR, KURANT, RAMIA, WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA, GÓRNICTWO, PALARNIA, FILTRACJA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, KONSULAT, DIPLOTOMODON, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PUŁAP DYNAMICZNY, UKŁAD DYNAMICZNY, MATERIA AUTOCHTONICZNA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, JĘZYK NESYCKI, KOSSAK, TAU, POGOŃ ZA RENTĄ, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, IRREDENTYZM, SAGUM, LIST GOŃCZY, MIKROSKOP OPTYCZNY, SPEAKER, CHOROBA WELWETOWA, PIANOLA, ZEBRULA, OPRYSZCZKA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, BAZA ORBITALNA, RODZINA KONTRAKTOWA, SZTUKI PLASTYCZNE, RYNNA POLODOWCOWA, WARKOCZ, CZUHANIA, AUROR, TEREN ZALEWOWY, TYTUŁ NAUKOWY, KORMORAN JAPOŃSKI, WYWIETRZNIK, PRZYŁBICA, HUDSON, ROŚLINY RUDERALNE, SKLEROGRAF, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ROKIET, SZCZĘŚCIE, DYSPOZYTYWNOŚĆ, SFERA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, KOLCZATKA, AMFIUMY, HELISA, ANALIZA FRAZOWA, TEKA, GOLF, CHOROBA D'ACOSTY, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, POKARM, DIAKONAT, ZAWIEW, KATION AMONOWY, DYSK LOKALNY, SZARSZA, ŻYŁA NIEZGODNA, ŻÓŁTY GUZEK, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, KIEREJA, AWANTAŻ, WĄTŁOŚĆ, KOMPENSACJA, KORYTARZYK, WYPADEK PRZY PRACY, SELEKCJA NEGATYWNA, OPRYCHÓWKA, KONWERTER, ELASTOR, BRYŁA KORZENIOWA, KONFIGURACJA, POCHŁANIACZ, TORPEDA LOTNICZA, STRZYKWA, OLLA PODRIDA, KIRGIZJA, SYBERYJSKI, AUTOSKLEP, IPHONE, CZARKA, PRZYSTAŃ MORSKA, NAROST, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CHOROBA RITTERA, PEROKSYDAZA, STEEL PAN, MUNICYPIUM, RZUT PROSTOKĄTNY, ZNANOŚĆ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ABSORPCJA, GOLE, SZCZUDŁO, SLALOM, KOSZ, WJAZD, ANTELAMI, WALEC, LOG, DZIANINA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ROK SŁONECZNY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, WIBROBETON, LICENCJA PRZYMUSOWA, TRAMP, BŁOTNIARKA, JĘZYK KOREAŃSKI, NUBIRA, PROTEKCJA, FAWORYT, PRAWO BIOTA-SAVARTA, OBLIGACJA MUNICYPALNA, ZEPPELIN, BABESZJOZA PSÓW, MIEJSCE KULTU, NEWA, ZBÓR, BLOKADA EKONOMICZNA, KĘSISKO, ZJAWISKO FARADAYA, TRĄBKA POCZTOWA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, PATRZAŁKI, INFORMACJA GENETYCZNA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, OBRĄCZKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ŚLEPA PRÓBA, SMENTARZ, SZTUCZNY LÓD, FITOEKDYSON, PĘTLA, SYNKOPA, BROSZKA, PALNIK ARGANDA, POŁAĆ DACHOWA, IMAMIZM, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, JĘZYK LONGOBARDZKI, PRAWO JOULE'A, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, DOMINO, RAK PRĘGOWATY, RAK AMERYKAŃSKI, TRYSKAWKA SZKLANA, NAWYK, STEROL, ATTACHAT, KOMENSALIZM, KUŁACTWO, SKUP INTERWENCYJNY, DEKREMENT TŁUMIENIA, PIWO, WODEWIL, KOT, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KRZYŻ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, ANTYSZTUKA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, OSTANIEC KRASOWY, SESJA, BEGARDZI, KHUZDUL, DORYFOROS, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, CHŁODNIK LITEWSKI, LIST KAPERSKI, ?SUSZARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALLOFONIA realizacja fonemów w różnych kontekstach przez głoski - allofony (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALLOFONIA
realizacja fonemów w różnych kontekstach przez głoski - allofony (na 9 lit.).

Oprócz REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - REALIZACJA FONEMÓW W RÓŻNYCH KONTEKSTACH PRZEZ GŁOSKI - ALLOFONY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x