RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYMULTANA to:

równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 9 lit.)SYMULTANKA to:

równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.361

PORTAL, DZIEWIĄTKA, BEETHOVEN, KRAV MAGA, DETERMINIZM, PSEUDOMORFIZM, OSIOŁ, GEN DOMINUJĄCY, SMĘTARZ, REGENERACJA, KABOTAŻ, ALLOSTERIA, LICZBA PARZYSTA, ROBOTA, ŚWIETLIKI, BALROG, RUNDA HONOROWA, PIENIĄDZ REZERWOWY, KONWIKT, CELTYJKA, PRZESŁONA, RENTA, DIMETRODON, PERYKARP, FISZUTKA, KREDYT ROLOWANY, GARBATE ANIOŁKI, LAPAROSKOPIA, TELEWIZJA KABLOWA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SOCJALIZM REALNY, NEUROHORMON, BRZOZA CZARNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, KOSSAK, KIOGA, UBÓJ, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, GETTO PRZEJŚCIOWE, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, APOLIŃSKOŚĆ, AKWIZYTORZY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, OKNO MODALNE, MORTAL KOMBAT, STROIK, PETRYFIKACJA, ARBITRAŻ, FASOLA, SUPERKLIENT, WIŚCIARZ, ORBITAL, HAMMAM, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, BOLOMETR, DOBRE RZĄDZENIE, EFUZJA, HERMA, PODZBIÓR, PŁATANIE, KARMANIOLA, WEKSEL CIĄGNIONY, FAWORYT, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, ZAPAŚNICTWO, ODLEW, STAW BIODROWY, SOS MONACHIJSKI, DROGA RZYMSKA, RURKA INTUBACYJNA, WIOŚNIANKA, IZOPRENOID, SPOTKANIE MODLITEWNE, PRZESŁANIE, ODWIEDZALNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ PRACY, KONCERT, CZARNY DIAMENT, MIECZ OBROTOWY, ZADRAPNIĘCIE, MOTŁAWA, OSAD DELUWIALNY, LICZBA NIEPARZYSTA, SFERA, GRZECH, AZYMUT, LINIA WODORU 21 CM, POSIEDZENIE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, DZIEŃ PAPIESKI, NORA, GRZYBEK TYBETAŃSKI, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KRYL PÓŁNOCNY, GRUPA PROPYLOWA, USZYSKO, WISŁA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, WROTA, MONOPOL SKARBOWY, FITOSTEROL, ANARCH, BIEG PRZEŁAJOWY, ASTEROIDA, HALIBUT, AMFIUMY, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ZANZA, JEDYNKA, WIDZENIE SKÓRNE, MIKROKOMÓRKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, STENGA, KONSTYTUCJA, ZAĆMIENIE, DEWOLUCJA, GIPSORYT, RYNEK PRODUCENTA, KONSTYTUCJA, PARTIA, TOWIAŃSZCZYZNA, PRĄD TĘTNIĄCY, KOBRA, DOCZEPA, WNIEBOWZIĘCIE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, WOŁGA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, SARATI, IMMERSJA, ZNAK KOREKTORSKI, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, GRAF SKIEROWANY, LICENCJA PRZYMUSOWA, PASTRAMI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PUŁAPKA OFSAJDOWA, NOTACJA DIRACA, MURZYŃSKI, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, MORMYSZKA, JARMUŁKA, KORNET, SĘDZIA LINIOWY, ABSOLUTYZM, UŻYTEK LEŚNY, POLITYKA ENERGETYCZNA, BIEGUN, OWOCNIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SOSNA LIMBA, RAKIETA, WIDMO ABSORPCYJNE, OBRONA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PODPINKA, SIOSTRA, PELLIKULA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, ORLOG, ANAGNORYZM, FLOTA, SYRENY, SAWANNA, TOŁUMBAS, CENA ZBYTU, PLATFORMÓWKA, CIOSNA, KREACJONIZM, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, POŁABSZCZYZNA, NORWID, TERMINATOR, LAFIRYNDA, TUNICELA, FAHRENHEIT, REKOMENDACJA, DRZEWOŁAZOWATE, GĘSTOŚĆ, KĄDZIOŁEK, GĘŚL, ZBOCZENIEC, POSIŁEK REGENERACYJNY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, RÓWNINA ZALEWOWA, KALIKO, PRÓBA ŻELAZA, KANAŁ, METYL, KONWOLUCJA, PERFUZJA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OBSZAR TRANZYTOWY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, REALIZM MORALNY, RAKIETKA TENISOWA, RÓJKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PARAFIA, LIBERALIZM SOCJALNY, BARWY NARODOWE, ŚWIECA, KONSULAT, CELIAKIA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, SKRZYNIA BIEGÓW, OCZKO, WARP, KUŁACTWO, OLIWKOBRODAL, PRZELOT, KWATERA OKIENNA, INKWIZYCJA, SYSTEM KAPITAŁOWY, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, RAPORT FISCHLERA, LEKTURA, ZLEWKA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, TRÓJCZYNA, DYNAMIT, INFLACJA AKADEMICKA, MYCA, OSJAN, SMART, SYSTEM INSTANCYJNY, PARAFIA, BODARZ, KONGO-BRAZZAVILLE, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, CHOROBA LUTZA, SAMODZIERŻAWIENIE, POLE WIDZENIA, KRZYŻ PAPIESKI, EDYCJA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, RAUSZ, WIRUSY DSDNA-RT, ABISYNKA, WYDZIELINA, BUCHTY, WNĘKA, ŚWIST KRTANIOWY, JĘZYK SZTUCZNY, PETRYWAŁ, WSTĘGA MÖBIUSA, KOMENDATARIUSZ, KONSONANS, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, OBWÓD AUTONOMICZNY, FALA BALISTYCZNA, TRAWOŻERNOŚĆ, ALIENACJA RODZICIELSKA, KEM, OŚ STRZAŁKOWA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, AKSOLOTL, HERMA, DIAKONAT, PIUSKA, NORBERTANIA, TWORZYWO SZTUCZNE, ŁOŻYSKO, SKRADANKA, ZEBRULA, FALLUS, KATEDRA, OREBITA, DIAGNOZA, KOLEJKA LINOWA, FAWORYT, JEEP, PODATEK, POLICENTRYZM, KOLĘDA, ARANŻACJA, PROMIENIOWANIE ALFA, MALIMO, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, ROZRZUTKOWATE, FENIRAMINA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, WAFEL, LEKCJA POGLĄDOWA, CARRUCA, SERPENTYNA, ULTRABOOK, PROCHOWNICA, KŁOBUK, CZÓŁNO, RUMIEŃ NAGŁY, ?NASYCANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYMULTANA równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 9 lit.)
SYMULTANKA równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYMULTANA
równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 9 lit.).
SYMULTANKA
równoczesna partia gry w szachy prowadzona przez jednego gracza przeciwko wielu graczom na kilku szachownicach (na 10 lit.).

Oprócz RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RÓWNOCZESNA PARTIA GRY W SZACHY PROWADZONA PRZEZ JEDNEGO GRACZA PRZECIWKO WIELU GRACZOM NA KILKU SZACHOWNICACH. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast