PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYGNAŁÓWKA to:

prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 10 lit.)TRĄBKA SYGNAŁOWA to:

prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.094

MINERAŁ ZABARWIONY, ŁUSZCZAK, MOŻLIWOŚĆ, KIBITKA, WĄTPLIWOŚĆ, KREDKA, REMONTANTY, PALISANDER AFRYKAŃSKI, MECENASKA, ABREWIATURA, PODRYG, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, ŁĘK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BADANY, MAŁPA OGONIASTA, RUDZIŃSKI, KALENDARZ JULIAŃSKI, BUCHTY, WIDMO, NIEMIEC, EMPIRYZM GENETYCZNY, DOK, GONADOTROPINA, DROGA RZYMSKA, LIGATURKA, KOPARKA, DENAT , FOTOGENICZNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, FRAMUGA, WYLINKA, BĘBEN, MANIERY, ARMATOR, PRAWO, OPŁATA SANKCYJNA, WEKSEL WŁASNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MIĘSO, CAMPUS, BIEGUN, BADYL, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SOS BESZAMELOWY, CAR, HEGEMONICZNOŚĆ, ZAWISAK, KAPTOPRYL, ETEROFON, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PERYSKOP ODWRACALNY, TURECKOŚĆ, OLEANDER, RABARBAR, POETA, GUMBAD, OBRONA, ŁYSAK, SZCZUR TUNELOWY, MACIERZ, GAZ SPALINOWY, NASTURCJA, SAJGONKA, KILKAKROTNOŚĆ, BĘBEN SZCZELINOWY, TUBA, UPROWADZENIE, NIERÓB, CZEREP, CIECZ BORDOSKA, SPRYCIARKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, STW, WKŁUCIE CENTRALNE, FAB LAB, KULTYWAR, ŚCIANKA, SFERA NIEBIESKA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, GRA, CZERWIEC, CYFRA, AZYMUT, GŁUPTAS, NEGOCJACJE AKCESYJNE, PILOT, NASTAWNICA, CYNADRY, SMREKUN, JĘZYK FARERSKI, LENIUCH, GOMBROWICZ, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRZYPADEK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PRZESTRZELENIE, JĘZYK KRASNOLUDÓW, WYJĄTKOWOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KARMEL, KWAS CHLEBOWY, TELEFONIA, CZOŁÓWKA, SZMER, SALPINKS, DOWÓD, WZÓR PRZEMYSŁOWY, STWARDNIENIE GUZOWATE, OFENSYWA, KULBAKA, EKSPOZYCJA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, DYSZKANCIK, MIKROTRON, BERDA, SAMOAŃSKI, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KOSA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, KAMIENNIK, PANSEKSUALIZM, TYRANIA, SZTUCA, PUPIL, PĘDNIK, ASYSTENCJA, PLENNOŚĆ, RAMKA CZERPALNICZA, KONTROLA PASZPORTOWA, BALZAK, WAHADŁO, WODNIAK, WAGONIK, KSYLULOZA, SOŁTYSOSTWO, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, SZUBIENICA, BRUK, TETRIS, PAREO, NARÓD, ETIOPSKI KLASYCZNY, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, INKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, DZIAŁANIE PRAWNE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, INCYDENTALNOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ZNAK KOREKTORSKI, MINORAT, JEJMOŚĆ, FURA, KREPON, KLINIEC, OBJĘTOŚĆ, PRYZMAT PENTAGONALNY, TERAPIA POZNAWCZA, KASZTAN, SKAŁA METAMORFICZNA, BASEN, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MASTYKS, BADYLARZ, KONTAKT, LOGAN, MELASA, SYMPTOM, DŁUG TLENOWY, KONCERT, TEATR, TWARDZIAK, GAŁKA BLADA, ZWIĄZ HUNTERA, SPORRAN, FORMA, WĘDRÓWKA, SUBKULTURA, PIĘTA ACHILLESOWA, CYTOKININA, IRANIZACJA, LOKAL SOCJALNY, PRODUKTYWNOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, WINO, FORKIET, HERETYCZKA, BEZAN MASZT, SZUWAR TATARAKOWY, MAŁY SZLEM, PODATEK WYRÓWNAWCZY, GAZ PIEPRZOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ELDAR, PIĘĆDZIESIĄTKA, PAS, KSIĄŻĄTKO, DEKORTYKACJA, SENIOR, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ROZWIDLACZ, BALON, TECHNIKA ANALOGOWA, ADRESAT, TRANSKRYPCJA, SZCZUR PIŻMOWY, ZAWIEW, ELEKTROFON, PROFANATORKA, CHOROBA ZAWODOWA, PŁOCHACZ, NIELEGAL, KICZ, KOŁOWROTEK, CAPRICCIO, PIONIER, SIOSTRZYCZKA, ŹRÓDŁO TERMALNE, MENU, SAMOCHODZIARZ, WĄŻ, MUFKA, OPERACJA LOGICZNA, ELF SZARY, IZBA, FRAZEOLOGIZM, URAN, OCHRONA ŚRODOWISKA, BRZYDAL, ADRES POCZTOWY, SPUSZCZANIE, TYRYSTOR, GRZYBNIA, WAKUOLA, EKONOMIA NORMATYWNA, MAGGI, NER, KAND, MEANDER, HASŁO, DEKADA, SYN, SERBSKI, LINIA, BAZA LOTNICZA, PODZIELNIK, PRZECIWCIAŁO, EKSPANDOR, HOMOSEKSUALIZM, ANAGLIF, ALBINOS, JĘZYK PIECZYŃSKI, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, BOMBARDA, NALEŚNIK GUNDEL, ROŚLINY RUDERALNE, WNIEBOWZIĘCIE, ZUPA Z GWOŹDZIA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KONTUR, KANONIERKA, ŚWIĘTOPIETRZE, MODUŁ SERWISOWY, LIGA, TATUAŻ, WZW D, DRUT, ŁOTEWSKOŚĆ, MEZOTERAPIA, SMALCZYK, TYGODNIÓWKA, IGIEŁECZKA, LITERA TEKSTOWA, PIERWSZY OFICER, ZNACZENIE, GAZ, CASTRES, IMPLEMENTACJA, GARDA, PAK, ANASTYLOZA, STAN POSIADANIA, BURKA, TRASZKA GÓRSKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, TECZKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KACZKA, KONWERSJA , MISKA KLOZETOWA, GALARETA, MADAME, PRZESIEDZENIE, PRZYZWYCZAJENIE, ?DESER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYGNAŁÓWKA prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 10 lit.)
TRĄBKA SYGNAŁOWA prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYGNAŁÓWKA
prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 10 lit.).
TRĄBKA SYGNAŁOWA
prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 15 lit.).

Oprócz PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PROSTY INSTRUMENT DĘTY BLASZANY POZBAWIONY WENTYLI (ZAWORÓW), PRZEZ CO RZADKO STOSOWANY DO PRODUKCJI MUZYCZNEJ; UŻYWANY DO WYGRYWANIA FANFAR LUB SYGNAŁÓW W ZASTOSOWANIACH MILITARNYCH, ŁOWIECKICH, HARCERSKICH, W SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x