DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMIGRACJA WEWNĘTRZNA to:

dobrowolne wycofanie się jednostki z udziału w życiu publicznym; ma najczęściej miejsce w państwach totalitarnych i autorytarnych, gdzie emigracja jednostek jest uniemożliwiona lub znacznie utrudniona (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.135

AMONAL, ALARM SZALUPOWY, LODY, ZŁOTOŚĆ, PERYKARP, FELERNOŚĆ, VIANI, RODZIC CHRZESTNY, KUMOTER, POŁAWIACZ, KARCZUNEK, KONNICA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, NAUSZNIK, PEWNOŚĆ, JASNOŚĆ, RACHUNEK ZDAŃ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PROGRAM UŻYTKOWY, DYDAKTYKA OGÓLNA, OKUPACJA, FIZYCZNOŚĆ, TRZEJ KRÓLOWIE, DZIEWIARKA, ÓSEMKA, PODKOWA, ROZPAD, EPIZOD, JADZICA, ENTEROTOKSYNA, MOŁDAWSKI, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, NORMANDZKI, ŚLIMAK, AMUR, NEOFITA, AROMAT, PAS, NADWZROCZNOŚĆ, GOLKIPER, BAJKA, PALATOGRAFIA, PRZEGRYZKA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, CZERKIESKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NIECHLUJ, DYKTATURA, POMIAR, NIUŃKA, LÓD FIRNOWY, PALTO, AEDICULA, WARTOŚCIOWOŚĆ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, MŁODA PARA, NERD, NIEOBLICZALNOŚĆ, RZEZALNIA, WYBIEG, MATECZNIK, NAPIERANIE, PSIARKA, JATKA, CHODZĄCY TRUP, ŚLIWKA, WIELKA CHOROBA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PYTANIE, BERGMAN, METAL CIĘŻKI, CHOROBA VERNEUILA, LATAWIEC, PEPINIERA, PODATEK LINIOWY, MIŚ, ATRAKCJA, KURZYSKO, BLUZG, FILTR, PUNKT APTECZNY, BAWOLE OKO, KURDYJSKI, ATAK, OŁTARZ, FAJANS, NOSOWOŚĆ, ROZSTRZAŁ, ZAPŁOTKI, GWARA, PAN, IRRADIACJA, PYRKONOWIEC, LALKARSTWO, BATALION, MIĘCZAK, DOTHRACKI, STREPTOKOK, GAZ, LITOSFERA OCEANICZNA, FORTALICJA, BEK, PROPAGANDA, KOPALINA SKALNA, DRZEWNICA GÓRSKA, BEZWŁAD, OFENSYWA, ZAŚPIEW, ZAKRĘT, TEBY, KOMORA ZAMKOWA, IMPULS, UNIŻENIE, ODSKOK, POWAŻNOŚĆ, AGROGAZ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, BRANDMUR, CYGANECZKA, WOLTAMPEROMETRIA, ODWROTNOŚĆ, USZAK, KONWIKCJA, KAMERTON, CZŁOWIEKOWATE, SZKANDELA, ADEPTKA, WSPÓLNOŚĆ, PTASZEK, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, SMARKATA, CIOTCZYSKO, SZKŁO LABORATORYJNE, HOHENZOLLERNOWIE, PAMIĘTNIK, KAND, STOPNICA, HISTOLOGIA, SZARPANINA, PARKAN, GIERASIMOW, TYP, HERB, ŁOŻE, TEORIA HOMOTOPII, POETKA, SYSTEM, SEKRET, ODSZCZEPIEŃSTWO, SZYMEL, MEDYCYNA PERSONALNA, DACH HEŁMOWY, ZEFIR, KROWIENIEC, RADCA, TROJAN, MIGLANC, SMOŁOWIEC, FUNKCJA ACKERMANNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, GLEJCHENIOWATE, UBÓSTWO, OPERA, ROŚLINA SOLNISKOWA, ZGRUBIENIE, DOLAR ETIOPSKI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, AKACJA, IRLANDZKOŚĆ, WAGA SZALOWA, GRA W CIEMNO, RETRAKCJA, KAPELUSZ, GRUPOWOŚĆ, WIRTUOZERIA, NAROST, WIELOETATOWOŚĆ, OPONA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FRYWOLNOŚĆ, CIEMNOBLASZEK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, RANA, GNOJOWNIK, PIEPRZ ZIELONY, SALA, WNIEBOWZIĘCIE, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KODEKS, ETNOPSYCHOLOGIA, EDWARD, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, NOTABL, CÓRKA ŚMIECIARZA, PROCES DECYZYJNY, PLANISTYKA, JESIOTRY, TABLICA SYSTOLICZNA, UPARTOŚĆ, JANSENIZM, LEZIWO, WYRAZ, TRANSWESTYTKA, DRABINA, NOWOBOGACKI, TOKAMAK, CAR, BASEN, DERKA, MŁOTKOWY, AGREGAT, KOMINEK, PIGUŁKA, ŚCISŁOŚĆ, POPARZENIE, ODNÓŻA, GUZIK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PALESTRA, SZACHY AKTYWNE, MCV, KATATONIA, GAZETA, HALA, INTERAKTYWNOŚĆ, CZYTELNIA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ŁAJNO, UMOWA KONCESYJNA, LEWOSKRĘT, PASCHA, DRYF, LABIRYNT, BOROWIK GRABOWY, DEMOTYWATOR, OŻENEK, REALIZM MAGICZNY, PRODUKT UBOCZNY, ZEWNĘTRZE, GASTROFAZA, SARAFAN, FILM ANTYWOJENNY, DANIEL DUBICKI, KOŃ FIŃSKI, ŚLIZG, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, STACJA NASŁUCHOWA, ŁYK, PIANO, KIEŁZNO, MARTWE PRAWO, WĄS, OBYWATELKA, KOSZULARZ, BRZEMIĘ, WAMS, BRODAWKOWIEC CZYSTY, KODON NONSENSOWNY, POLIGAMICZNOŚĆ, CERKIEW, BANIECZKA, WYNIOSŁOŚĆ, NERWIAK ZARODKOWY, BÓR, WIĘŹNIARKA, EKSPEDYTURA, ZESTAWIK, CHLOREK WINYLU, DROGA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, DRĘTWOTA, ANATOMIA ROZWOJOWA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ZAWIKŁANIE, KRATKA WENTYLACYJNA, POKOLENIE, SKRZYDŁO, BOHATER POZYTYWNY, CYBORIUM, RUMIAN RZYMSKI, SAŁATA, ŚWIT CYWILNY, JAMRAJ, KIESZEŃ, METEOROLOGIA ROLNICZA, OKTAWA, BOZIA, TAJEMNICZOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, SIEĆ WAN, OBIEG, PĘPEK ŚWIATA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WEK, PLACEK, PYTAJNIK, OŚWIETLENIOWIEC, WYRĘBA, ?MEMORANDUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMIGRACJA WEWNĘTRZNA dobrowolne wycofanie się jednostki z udziału w życiu publicznym; ma najczęściej miejsce w państwach totalitarnych i autorytarnych, gdzie emigracja jednostek jest uniemożliwiona lub znacznie utrudniona (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMIGRACJA WEWNĘTRZNA
dobrowolne wycofanie się jednostki z udziału w życiu publicznym; ma najczęściej miejsce w państwach totalitarnych i autorytarnych, gdzie emigracja jednostek jest uniemożliwiona lub znacznie utrudniona (na 19 lit.).

Oprócz DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DOBROWOLNE WYCOFANIE SIĘ JEDNOSTKI Z UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM; MA NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH I AUTORYTARNYCH, GDZIE EMIGRACJA JEDNOSTEK JEST UNIEMOŻLIWIONA LUB ZNACZNIE UTRUDNIONA. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x