WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK PROTOBUŁGARSKI to:

wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 19 lit.)PROTOBUŁGARSKI to:

wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.043

JOŁOP, ZŁOTY STRZAŁ, NAWALANKA, MUTUALIZM, DEKOMPENSACJA, CIĄŻA JAJOWODOWA, BĘBEN, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ZAJOB, ETNOLINGWISTYKA, NOWOWIERCA, KLERYK, STOPIEŃ FAHRENHEITA, AFRODYZJE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, STECHIOMETRIA, ZASYP, PLAZMOLIZA, OZÓR, WYGASZACZ, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, WZNOWIENIE, LIŚĆ ZARODKOWY, PĘDZLIK, SOK, GRZECH ŚMIERTELNY, SPŁYW GRAWITACYJNY, NUDYSTA, KAPOTAŻ, DRIPPER, CANZONA, PŁÓCIENNICA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, NORMA REAKCJI, ROSZCZENIOWOŚĆ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ŁASZT, GRA WSTĘPNA, NAPŁYW, TROLEJBUS, ASOCJACJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DĘTKA, IDIOMAT, KOMPLEKS, PAPILOTKA, PELAGIAL, PORZĄDEK KORYNCKI, TRZMIEL RUDY, ROZKŁAD MAXWELLA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KEBAB, SAD, MOC, GRIGORIJ POTIOMKIN, KOPARKA KROCZĄCA, LĘK, PINGWIN KRÓLEWSKI, BLISTER, AFEKTYWNOŚĆ, ULTRAPRAWICA, DOBYTEK, NIESTRAWNOŚĆ, ARABSZCZYZNA, KOLEJKA LINOWA, ZATRZYMANIE, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, AUTOTELICZNOŚĆ, SKRZYNKA, IZBA, GEODEZJA LEŚNA, INDIAŃSKI, BIAŁE WINO, SZKLIWO, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, SOCJOPATOLOGIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, SUWNICA BRAMOWA, ACHAJA, BIEG, FLUIDYZACJA, STUPOR, PSYCHOGERIATRIA, GEOLOGIA NAFTOWA, CENOTWÓRCA, TEMAT, KRYNICZYSKO, WIGURA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, BARCZATKA, ADAM ASNYK, PIES OZDOBNY, JUMPER, KLESZCZ, RUPIA INDYJSKA, MOTYWIK, POJAZD ZABYTKOWY, WYKRĘTAS, TRZY KARTY, KOŁNIERZ, GENETYKA POPULACYJNA, TATARSKI, SPIĘCIE, KOMEDIA NISKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, KONSERWARNIA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, FREATOFIL, HELIOCENTRYZM, SZAROELFICKI, KAZUISTA, WIERSZ OBRAZKOWY, GRUBA ZWIERZYNA, MAH JONG, OBORA DWORSKA, OSADNIK, NIECHCIUCH, GLOBULINA, IZOLACJONIZM, KATAKUMBY, FLUITA, KWATERUNEK, JĘZYKI KAUKASKIE, BORSUK, WIERTNIK, TONIKA, WIELKI ATRAKTOR, MARSZAND, ALDROWANDA, SERDUSZKA OKAZAŁA, MIEJSCE, CZŁOWIEK PIÓRA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PINGWIN, SZEWCZYNA, CIEPŁE KRAJE, UCHWYT ZACISKOWY, TAFTA, ANTYCIAŁO, CHRONOLOGIA, OKOWITA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, GARNCZEK, DREPANIS, NORWESKI, NIEPOCHWYTNOŚĆ, SKAZA MOCZANOWA, TOPOLOGIA SZYNOWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, GRÓD, LAPIDARIUM, BRACTWO RYCERSKIE, WĘGIEL KOPALNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, TRZMIELOJAD, AUDYTORIUM, EKSPLOZJA, PRZEKRASKA, KOPARKA POPRZECZNA, ZWÓJKI, GWASZ, PRZESZKODA, CEWKA, BASENIK, ŚLIZGAWKA, WROTKARSTWO FIGUROWE, ZAKON CZYNNY, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, PANTALEON, DEMOLUDY, KURZEJ, ZAKWASZENIE, PRZEPRAWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FISZBINOWCE, MDK, MŁODOTURCY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, DYNGUS, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, KORBA, PĘCINA, HAMLETYZM, PISMO GRECKIE, SEROWNIA, SAKRAMENT, STRUNOWIEC, UKŁAD MOCZOWY, MASZT, SOCJOPSYCHOLOGIA, AFRYKANISTYKA, JĘZYK GERMAŃSKI, WELUR, INWENTARZ ŻYWY, STARAJĄCY SIĘ, PRYZMAT PENTAGONALNY, GREKA, PISMO WĘZEŁKOWE, TORNADO SATELICKIE, MACEDONIA, KREDYT RATALNY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, BARYCENTRUM, KOLOKACJA, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, CYGARNICA, PRAWO BERNOULLIEGO, ZDUN, ILOCZAS, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, KRYPTODEPRESJA, TABLICA, JĘZYK IZOLOWANY, LOS, MOL, PRYSZNIC, TANY, MASTYGONEMA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, CECHOWNIA, ŚWIETLICA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SPACJA, SAMOCHWALSTWO, TCHÓRZLIWOŚĆ, OSNUJA, JASZCZUR, TRZMIEL PIRENEJSKI, KUPER, KORYNCKA, PŁOMYKÓWKA, BEANIA, FOKSTROT, ZMIENNA ZWIĄZANA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MASA KAŁOWA, ARYJSKOŚĆ, LOTNISKO, OGNISKO MUZYCZNE, SAMORZUTNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KONCYLIACJA, MALAZAŃSKI, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KRASNOLUDZKI, PSYLOFIT, BEGINKI, ZGRZEBŁO, CHEMIA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, NATURYZM, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PASMO PRZENOSZENIA, POWOLNOŚĆ, SEITAN, DETALISTA, SŁUPOZĘBNE, SYNONIMIKA, FANFARZYSTA, CIĄŻA, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, GOSPODARKA RABUNKOWA, UMOWA KONTRAKTACJI, WYWÓZKA, AUTYZM, CZERNIAWKA SPADZIOWA, MONARCHIZM, HIPISKA, MORDOKLEJKA, LORA, ONTOLOGIA, AKCELERATOR CYKLICZNY, KAPITULACJA, KOSZYKARSTWO, TERMOMETR CIECZOWY, AWANS LODOWCA, BIAŁA DIETA, ASTRONAUTYKA, PRZEŚLIZG, OSIEMDZIESIĄTKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NOWOUJGURSKI, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, PĄCZKOWCE, MIKSER, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, TOALETA, OCZYSZCZALNIK, GRANDA, WIĄZANIE JONOWE, BIELNIK BIAŁY, AWANGARDYZM, GONDOLA, DYNAR, ?DŻUNGLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK PROTOBUŁGARSKI wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 19 lit.)
PROTOBUŁGARSKI wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK PROTOBUŁGARSKI
wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 19 lit.).
PROTOBUŁGARSKI
wymarły język tradycyjnie zaliczany do języków tureckich, którym posługiwali się Protobułgarzy w IX wieku (na 14 lit.).

Oprócz WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WYMARŁY JĘZYK TRADYCYJNIE ZALICZANY DO JĘZYKÓW TURECKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ PROTOBUŁGARZY W IX WIEKU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast