NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEFROLEPIS to:

Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.)NERCZYŁUSK to:

Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.764

NIEDOSTĘPNOŚĆ, KORNET, APRETUROWANIE, BRANŻA, ŻARNOWIEC, RACHUNEK BIEŻĄCY, MOLOS, KASA BRACKA, SIDLISZOWATE, DIADOCHIA, MITENKI, MIASTO STAROŻYTNE, AŻUR, KOKORYCZ SZLACHETNA, HOMOPOLIMER, CEBULICA ŁĄKOWA, PEŁNOROŻCE, TYMOTKA, RENOMA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, WAMPIR, KUKIEŁKA, KULTYSTA, WYSMUKLICA, ZNIECZULENIE, KRWAWNIK PANNOŃSKI, LILIJKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, AGREGAT POMPOWY, DYPTYCH, BURAK, DZIWKARZ, KONWENANSE, SUBWENCJA, NIELOTNOŚĆ, LOFIX, PUZANEK, PODGRZYBEK, RIPPER, RUMIENIAK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, SAGAN, PANSEKSUALIZM, ZATOKA, WESOŁOŚĆ, KOJEC, GŁOWA GORGONY, BAGAŻÓWKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KARTA TYTUŁOWA, SAMOGONKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NOCEK ORZĘSIONY, HEJSZANZAUR, SUCHORYT, WYROBNICA, ANGARIA, ŻÓŁW BŁOTNY, ODSUWACZ, PROPAGANDA, ANORAK, KORZYSTNOŚĆ, NIEMOŻLIWOŚĆ, NASZ CZŁOWIEK, PUDERNICZKA, ELASTOMER, CYTOWALNOŚĆ, BYLICA WEŁNISTA, SĘPNIK CZARNY, WIECHLINA BADEŃSKA, ŚLIZG, GRYBOSZ, RIDBOK POŁUDNIOWY, TRZCINNIK ZWODNICZY, SZYK ANTENOWY, PUNKT KATECHETYCZNY, STROP, TRYBUNAŁ, ŁOŻYSKO, WISIOREK, RYFT, NIEMETAL, BARWICA DREWNA, DONICZKA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, BOCZNIAK, SŁODYSZEK, SEŁEDEC, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WĄŻ, BARCZATKOWATE, KABINA, ZWINNOŚĆ, ŚCIANA DZIAŁOWA, TRAGICZNOŚĆ, DIAFANOSKOPIA, FILTR, WĄŻ, SAMORODEK, ROZCINACZ, SZAL KASZMIRSKI, BATIK, CZASOWNIK FRAZOWY, FUSY, LEC, PÓŁCZŁOWIEK, STRZYKWA, ALASKACEFAL, PIERDOLENIE O SZOPENIE, TABUIZACJA, TRYMER, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SATYR, CARVING, CHAŁUPNICA, OKUCIE, LEGISLATYWA, EMALIA, METAL CIĘŻKI, ŚWIERZBOWIEC, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, SZLAUF, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, EPIGRAF, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, AMARANT, KANONIERKA, PŁOW, MINUTA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, KALAN, PIERWSZY, SILNIK WODNY, JAK, PLAFONIERA, KOŃ FIORDZKI, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, EKTOMIKORYZA, GALLIMIM, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ÓSEMKA, MIKO CZARNY, ORKA KARŁOWATA, AZOTYN AMYLU, KONKURENCJA, PUCHACZ, RAJSKI PTAK, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, DELFIN, DYPTYCH, ASTRONOMIA, NOTKA, KARABIN IGLICOWY, LUDZKIE ZOO, DETAL, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KAMIEŃSKI, DZIWNÓW, MORSZCZYNA, EODICYNODON, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, TENIS, PRAŻUCHA, KREWETKA ELEGANCKA, ŻEGLARZ, PIERWOTNIAK, KRZYŻAK OGRODOWY, TRANSFORMATORNIA, CHÓR, KANKA, WIĄZ ANGIELSKI, KOLBA, POSTOŁY, BAŁAGULSZCZYZNA, KURURO, TRAŁ, OCIOS, STEROLOTKA, DŻEM, CIOS PROSTY, TEKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, TECHNIKA ANALOGOWA, POZIOM, BAK, STRÓJ, APOTROPAIZM, SUKIENKO, KARTKA, DROMEOZAUROID, BERLINGER, POKOJOWOŚĆ, OBUNOGI, SENS, ANKUS, MARUDER, MARKIZA, RODAMINA, PSZENIEC POLSKI, MARCINKA, PASZTET, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CHEMOATRAKTANT, TABU MILCZENIA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ELEKTRODA CHLOROSREBROWA, EKONOMIA, ŁĄCZNICA, CARSTWO, KONDOR OLBRZYMI, NIEDOROZWÓJ, POLEWACZKA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, MYMURAPELTA, OBÓZ PRACY, OLIFANT, ENTOMOFAUNA, BUCZYNA NIŻOWA, NIEZNAJOMY, OPUKIWANIE, MAPA GENETYCZNA, ANTROPOLOGIZM, KULT, PAKIETOWIEC, KOPIA, PĘPAWA, AUDYTOR, FRONTYSPIS, WIDMO OPTYCZNE, HALOGENOALKAN, DAGOBA, PODWIĘŹ, MOLTON, MAŹNICA, DUJKER CZARNOCZELNY, ADAMÓW, PILCHOWICE, JANCZAR, ASESOR, SIANO, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, GRUSZA USSURYJSKA, TALERZ, ZAGONOWIEC, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ZAKŁÓCENIE, ŁAPOWNICTWO, POKRZYWDZONA, WARKOCZ, ELF, KOCHANEK, REDAKTOR NACZELNY, BAKAS, MOTOR, KOŁACZ, OSOBNIK, ASYGNACJA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, SPECJACJA RADIACYJNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, CYBERPANK, TERMIN ZEROWY, KOŁNIERZYK BEBE, KREDYT ZAUFANIA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SKOK W BOK, NASTAWA, BIOTA, DATOUZAUR, KURS, TARTINKA, IKONA, KORD, SMARKUL, NOGA, MATERIAŁ SKALNY, PIOŁUN, TARCZA, MAJOWY PRACOWNIK, PŁYTKA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, KUCZKI, MUCHINA, PROFIL, SUSZARNIA, SUCHY TYNK, TROP, PROGRAM, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, POLISYNDETON, ENDURO, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, PARKIET, KRÓLOWA NAUK, ?DWUNASTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEFROLEPIS Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.)
NERCZYŁUSK Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEFROLEPIS
Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.).
NERCZYŁUSK
Nephrolepis - rodzaj roślin zaliczany do rodzin Lomariopsidaceae, Oleandraceae lub paprotkowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce przedstawiciele tego rodzaju nie rosną dziko, niektóre gatunki są uprawiane jako ozdobne rośliny pokojowe (na 10 lit.).

Oprócz NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NEPHROLEPIS - RODZAJ ROŚLIN ZALICZANY DO RODZIN LOMARIOPSIDACEAE, OLEANDRACEAE LUB PAPROTKOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE PRZEDSTAWICIELE TEGO RODZAJU NIE ROSNĄ DZIKO, NIEKTÓRE GATUNKI SĄ UPRAWIANE JAKO OZDOBNE ROŚLINY POKOJOWE. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x