DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYT MRÓWKOWY to:

drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 15 lit.)PRZEMYT PLECAKOWY to:

drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.842

DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ANODA, DOMINACJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ARESZT, BOŚNIACKI, PODMIOT LOGICZNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, USENET, INA, WAFELEK, POLECENIE POCZTOWE, STROIK, ŚMIECISKO, STANOWISKO, KROS, SERYCYNA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, SZCZOTECZKA, STRAJK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PUL, GŁĘBSZY, KSIĄŻĘ ALBERT, KOMÓRCZAK, LINIE BEAU, ŻYCIE, NACZYNIE, FLEGMA, FARBKA, BIZA, WĘGLIK, SILMARIL, FERETRON, ZBIORNIK, CHÓR, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SEPTET, KONKURENCJA, MOZA, CZYTNIK, ODKAŻACZ, JĘZYK LONGOBARDZKI, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SPÓJNIK, FAŁD, WYŁAWIACZ, BORDER, PROPAGANDA, NALEPKA, UROBEK, KLUCHY POŁOM BITE, ASTER ROZKRZEWIONY, INTERIOR, MURARKA OGRODOWA, CELIAKIA, NAMIESTNIK, SOKI, RYGIEL, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MEMORANDUM, KROPKOWANIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ECHOLOKACJA, TERCET, DRYF GENETYCZNY, PERLICA CZUBATA, POLSKI-SLOWNIK.PL, BAGATELA, WOSZCZYNA, FITOEKDYSON, STAN POSIADANIA, SEZAMEK, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, FORMACJA SKALNA, BRODAWKA STÓP, TEKA, NIEPOKALANEK MNISI, GHISCARSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KRAŃCÓWKA, SYFON, BIEG DYSTANSOWY, ARMILA, BYLICA GLISTNIK, HASŁO, CLIO, STRZYKWA, WIBRACJA LABILNA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, RAKSOLOTY, MATERIAŁ SKALNY, SERDUSZKA OKAZAŁE, KOŁO, WITACZ, MUZYKA PROGRAMOWA, JEDWAB, BILL, HODOWLA PIERWOTNA, MEDIA, KUFF, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TRANSWESTYTA, MIŚ, LEPTOPLEURON, KOPALINA STAŁA, PORADLNE, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, OFENSYWA, KOŻUSZYSKO, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MIESIERKA, TRAMWAJ WODNY, JUWENALIA, SZPRYCA, NEKROMANCJA, CYNK, NIEBIOSA, WSZARZ, MADONNA, PARÓWKA, PRZYSTRÓJ, OBRAZ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, AMORTYZACJA, MIZUNA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, PANOWANIE, TREPANACJA, REGUŁA, OBRÓŻKA, SZTUCZNY CZŁONEK, ERUPCJA, ABRAZJA, EKRANOPLAN, WACHTA, GNÓJ, KOJEC, KASAK, ZOOEKDYSON, TSUNAMI, ODBOJNICA, KRATKA KSIĘCIA WALII, KURACJA SZOKOWA, KRWAWNIK DROBNY, OPŁATA STOSUNKOWA, POCHŁANIACZ GAZÓW, TEORIA INFORMACJI, RATYSZCZ, DŁUGI WEEKEND, SKŁAD DRUKARSKI, WSTECZNICTWO, KOPROWINA, PRODUKCJA PIERWOTNA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, KOLEGA, CIĄGOTY, SYSTEM, SYNDYK, MARINA, ZABAWKA, MIKOZA, STOLIK, WCIELENIE, GALARETA, WYLICZANKA, MLECZNIK, ŚWIADECTWO, DELEGOWANY, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, RYNEK HURTOWY, CIOSNA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TOWIAŃSZCZYZNA, KECALKOATL, RAPTULARZ, BOKS GARAŻOWY, WYDMUSZKA, CALLANETICS, KAPELUSZ KARDYNALSKI, PRZEWRÓT, ANOMALIA UHLA, GLORIA, CEMENTACJA, PODKASTING, SEKSUOLOGIA, PUŁAP, KOSKINOMANCJA, BRETOŃSKI, MIKROKARTA, ANIOŁ STRÓŻ, PORTFEL, PASKUDA, KABESTAN, ORBITA BIEGUNOWA, PORTUGALSKI, ŁUPEK WĘGLISTY, STÓŁ, OBIEG, MÓL BOROWICZAK, TRIADA, BOZIA, PRZYGOTOWANIE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, GRAFOSKOP, EKSPLANTAT, DRAMAT WOJENNY, TULEJA, DROGA BEZPRZETARGOWA, PODRZUT, KOCZOWNIK, FATALIZM, PIEPRZ, RETRAKCJA, LEGOWISKO, DANA, OBŁĘK, ZAKRES REAKCJI, KONFESJA, OSTATNIE POŻEGNANIE, REJKA, AKTORKA, ADHEZJA, WIZYTA DOMOWA, CZOSNEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PŁYWAK, REKUPERATOR CIEPŁA, FLOTA, GWIAZDKA, ELITARNOŚĆ, GWIAZDKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, MORION, GRAAL, ODSTĘPSTWO, RZĄD, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WĄTEK, ŻAKARD, STOPA LĄDOLODU, PRZEBARWIENIE, PUŁAPKA OFSAJDOWA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KOSZT OCENY JAKOŚCI, SYSTEM INSTANCYJNY, SAUTE, WTRYSK, WAGA, MIÓD, TEKSASY, KUBIZM, KOLORYT, SYSTEM ALARMOWY, ZADRAPANIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PRZEWODNICZĄCY, CZARNA SOTNIA, MORELÓWKA, MASKA, PATYCZAK, ŻUPAN, GOEBBELS, SIÓDMY, LIBELA, STOŻEK DZIOBOWY, WYBRANEK, KOLORY NARODOWE, SYNOD, DROBINA, JEDYNY, WĄTPLIWOŚĆ, RABARBAR, JEDNOSTKA ENERGII, KANWA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, RZECZ, UKŁAD HENONA, NEKROMANTA, KSIĘGA HODOWLANA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, AROMAT, ŚLIWKA, GATUNEK PARASOLOWY, AKCENT, UKŁAD ODNIESIENIA, KIOGA, PERKOLACJA, ZAPRAWA, JĘCZMIEŃ, ALFRED, GORĄCE ŹRÓDŁO, OBSERWATORKA, WIĘZADŁO, STRÓJ, BAŃKA, CZYNNIK PRODUKCJI, ?PANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.842 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMYT MRÓWKOWY drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 15 lit.)
PRZEMYT PLECAKOWY drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYT MRÓWKOWY
drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 15 lit.).
PRZEMYT PLECAKOWY
drobny przemyt polegający na wielokrotnym, legalnym przenoszeniu lub przewożeniu przez granicę drobnych partii towaru (na 16 lit.).

Oprócz DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DROBNY PRZEMYT POLEGAJĄCY NA WIELOKROTNYM, LEGALNYM PRZENOSZENIU LUB PRZEWOŻENIU PRZEZ GRANICĘ DROBNYCH PARTII TOWARU. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast