W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTEOTOMIA to:

w ortopedii i chirurgii urazowej działanie polegające na przecięciu kości. Może ono mieć na celu poprawę kształtu kości, jej skrócenie lub wydłużenie (np. w aparacie Ilizarowa lub orthofix), poprawę mechaniki znajdującego się w pobliżu stawu lub korekcję osi kończyny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.213

TYKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, KURATORSTWO, POLIANDRIA, PASZTETNIK, DRĘTWA, GAD, ROCK AND ROLL, WĄCHACZ, ZRĄB TEKTONICZNY, CIUCIUBABKA, KLAWISZ NUMERYCZNY, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KOSMOLOGIA, PIEC INDUKCYJNY, FLISAK, RĘKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ARKA, MAKSYMALIZM, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, ODWSZALNIA, BAJKOPISARZ, GACEK WIELKOUCH, PIERÓG KARELSKI, NIEUKONTENTOWANIE, OLEJ MIGDAŁOWY, GEOFIT CEBULOWY, MARKGRAF, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, AUTOSKLEP, GRIGORESCU, SILNIK BLIŹNIACZY, STRASZYK, GEREZA RUDA, KOŃCZYNA GÓRNA, PRZYDAŚ, ANTENA REFLEKTOROWA, STACJA NASŁUCHOWA, FENICKI, PRZESUWNIK, AEROGRAFIA, JĘZYK STAROEGIPSKI, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CZWARTY, BAJERANT, BOCZNICA, GAŁKA, BELA, CIĘŻAR DOWODU, OSTATNIA POSŁUGA, TRANSFORMACJA FALKOWA, MENISK WKLĘSŁY, CZARCIE NASIENIE, DUJKER ZEBROWATY, SZYNA, CHOROBA HECKA, ŁACINNIK, RADIOGALAKTYKA, RZEP, ASYSTA, UPIĘCIE, KREWNIAK, KREACJA, KUBECZEK, NAKŁUCIE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, ORGANISTA, NADZIEMNOŚĆ, ZAMIENIALNOŚĆ, ZAGRANIE, SZATAN, WYMÓG, CERAMIKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BALSAM, TRUMNA, ALIDADA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ZŁOTÓWKA, ODĘCIE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, HYDROFIT, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KACZAN, PRZEBIEG, PODSKOK, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PRZECIWNIK, PRAKTYKA, ZAĆMIENIE, PRZYCZÓŁEK, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, LENIWKA, WYŻYNKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, WYŻYNA, KONKURENCJA, BUDKA, ZAPALCZYWOŚĆ, CIAŁO, NARTA WODNA, KUKU NA MUNIU, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, RÓWNOLEŻNIK, ANDANTINO, WICEDZIEKAN, PRZYRODA, UNCJA, AKT, DESKRYPCJA OKREŚLONA, TEKST JAWNY, SŁODOWNIA, TIPI, PANCERZ LAMELKOWY, WSPÓLNOTA, IRENA, POETA LAUREATUS, RYBY ŁAWICOWE, OCEANOTECHNIKA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KASZUBSKOŚĆ, TATERNIK, MAREMMANO, DEWELOPER, TYRYSTOR, AWIONETKA, GOLF, CYNGIEL, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SPRAWNOŚĆ, POŁĄCZENIE, OBRADY, WESTERN, GRAFOLOGIA, PARA MINIMALNA, KALIPSO, KLAWIATURA, FLETY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, FITOCYD, SIORKA, HOSTIA, POJAW MASOWY, SYNERGETYKA, KRZEW OZDOBNY, PIK, TABLICA EPITAFIJNA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, CICHODAJKA, NIGER, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, KISZONKA, PLUJKA, ALGEBRA MACIERZY, LINIA PRZEMIANY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KRÓWSKO, DWUSETKA, UCHLANIE SIĘ, ŹREBIĘ, INTERGLACJAŁ, SYNDROM WILKOŁAKA, KONKURS, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PIRAMIDKA, FILOLOGIA POLSKA, FUNT IRLANDZKI, SACZEK, PRZETACZANIE KRWI, SŁODKA BUŁKA, JANUSZ, ŚMIECISKO, KOTLET SCHABOWY, MONTER, TARCZKA, KOŁOWRÓT, SZTAMBUCH, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, RYTM ASYMETRYCZNY, ALGEBRA LIEGO, FENIG, FORUM, LEKKOZBROJNY, TREŚĆ, TRZYDZIESTKA, ASTEROIDA, STOŁÓWKA, BALON, NORBLIN, MUFKA, KERO, CETOLOGIA, DRAPACZ, SZPAT, KRÓLEWIĘTA, OSŁONKA NABYTA, ZIELENIEC, MARIMBA, WAHADŁO, MUR, BADANIA, AERODYNAMIK, WIDOWNIA, ROZPADLINA, CHOROBA KAHLERA, KUR, PIWNICA, LICZBA WYMIERNA, FUZJA JĄDROWA, CZWÓRKA, GERONTOKRACJA, MARAMBA, POLICJA, SZUFLA, SPEKULANT, TROLL, KATAKUMBY, WIRULENCJA, FECHMISTRZ, ALKALOID, RUCH IZOSTATYCZNY, HALO, SPLENDID ISOLATION, AKCENT, KAMERTON, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ZAIMEK, KONTRAPUNKT, FIGA, GUMBAD, GOLONKA, PARTIA, ULTRAMARYNA, GERMANISTYKA, SPŁATA BALONOWA, HINDIJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PUZZLE, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KOŚCIÓŁ, SZKLANY SUFIT, UMOWA UBEZPIECZENIA, KOMPATYBILNOŚĆ, SUROWOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, KARAFKA, KRATKI, POLSKOŚĆ, DOTHRACKI, KONKURENCJA, FLET NOSOWY, TATAR, STARA, BYSTROŚĆ, SYFON, DOMEK LORETAŃSKI, WŁÓKNO, RUBIN, CHODZĄCA REKLAMA, CAŁUSEK, AMFIPRION, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DISACHARYD, BIOSFERA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, UZDATNIANIE WODY, BATAGUROWATE, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MAŁYSZOMANIA, PRYZMA, APPALOOSA, POWIEŚĆ BRUKOWA, LEJNIA, WĘZEŁ CIEPLNY, WALC WIEDEŃSKI, NOWALIA, BEZDUSZNOŚĆ, SPRAWDZIAN, HAK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ZŁOŚLIWOŚĆ, KARETA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, OPUSZCZENIE, ŁAZĘGA, MUZYKA, OBIBOK, DZ, ZASTANOWIENIE, UJĘCIE, MECHANIKA NIEBA, WSZY, ZDZIADZIENIE, MOZART, POGOŃ ZA RENTĄ, ZŁOTY DESZCZ, ?IMITACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTEOTOMIA w ortopedii i chirurgii urazowej działanie polegające na przecięciu kości. Może ono mieć na celu poprawę kształtu kości, jej skrócenie lub wydłużenie (np. w aparacie Ilizarowa lub orthofix), poprawę mechaniki znajdującego się w pobliżu stawu lub korekcję osi kończyny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTEOTOMIA
w ortopedii i chirurgii urazowej działanie polegające na przecięciu kości. Może ono mieć na celu poprawę kształtu kości, jej skrócenie lub wydłużenie (np. w aparacie Ilizarowa lub orthofix), poprawę mechaniki znajdującego się w pobliżu stawu lub korekcję osi kończyny (na 10 lit.).

Oprócz W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PRZECIĘCIU KOŚCI. MOŻE ONO MIEĆ NA CELU POPRAWĘ KSZTAŁTU KOŚCI, JEJ SKRÓCENIE LUB WYDŁUŻENIE (NP. W APARACIE ILIZAROWA LUB ORTHOFIX), POPRAWĘ MECHANIKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU STAWU LUB KOREKCJĘ OSI KOŃCZYNY. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x