ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKALA RANKINE'A to:

absolutna skala termometryczna opracowana przez Williama Rankine’a, w skali tej zero oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne); jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.216

ŻYTO, CHOROBA WELWETOWA, INKASO, MAŁY KONSTRUKTOR, TENDRZAK, PIENIĄDZE, BEYLIZM, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, KOPARKA PODPOZIOMOWA, MOTYLOWCOWATE, TURECCZYZNA, DŻINSY, ALF, SKALA PORÓWNAWCZA, OPŁATA PÓŁKOWA, RUSEK, CIERLICKO, RZODKIEWNIK, POWIEŚĆ ALUZYJNA, PRZEKŁADNIA PASOWA, REFERENDUM LOKALNE, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, RURKA INTUBACYJNA, RENKLODA, SYSTEMOWOŚĆ, DELEGACJA, PIES PASTERSKI, SOWIZDRZALSTWO, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, OSCHŁOŚĆ, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, CIŚNIENIE STATYCZNE, GRZEBIEŃ, ZAWIERUCHA, PENETRACJA GENU, IDEALIZM, CORTLAND, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, TERCJA, EGZOSZKIELET, SENSUALIZM, LICZBA BARIONOWA, PRZYJEZDNY, MIRAŻ, SAMSON, MLECZKO, PEDOGENEZA, CAŁUSEK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KRAJ ALPEJSKI, MONARCHIA, URAZ PSYCHICZNY, KANAŁ ŻEGLOWNY, FAMOTYDYNA, BAŁKAŃSKOŚĆ, JAGODOWISKO, JĘZYK NAWAHO, ALARM OZONOWY, PARASYGMATYZM, BUZKASZI, NOSICIEL, GARYBALDCZYK, FIRLETKA, DOMINANTA NONOWA, HURMA, RELACJA PEŁNA, TASIEMCE, RAMDYSK, FRAZA, TERMOSTATYKA, ROSTBEF, BANDOLET, ANTYRELIGIA, OBSZAR EPICENTRALNY, ANTYPOLSKOŚĆ, PIRAMIDA, GALWEOZAUR, ZNAK KOREKTORSKI, CENA ZBYTU, DOBROWOLNOŚĆ, CEL, SUBSKRYPCJA, POLEMICZNOŚĆ, GOŁOGŁOWY, ROBOTA, DIAPAZON, HUMANISTYKA, SIEKACZ, REMIKS, TRYB ŻYCIA, APARTAMENT, GAWĘDA SARMACKA, MLEKO LODOWCOWE, HEKATOMBA, PODKŁADKA, UNISTA, ROZPAD, FOTOLAB, ZSYPKA, ANTYWESTERN, PRZECHODNIOŚĆ, KONKURENCJA, OBERŻYNA, TERMOGRAM, DWUNASTA, KLESZCZOWINA, KANCELARYZM, PROKSENOS, CEPER, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ULTRAFIOLET, KULOODPORNOŚĆ, ASYMPTOTA, CZYNNIK NORMUJĄCY, GENTELMAN, APOKRYFICZNOŚĆ, NAWÓJ, WPŁYWOWOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, MONITOR, WITAMINA B6, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SUSEŁ WASHINGTONA, ZERO ABSOLUTNE, UZBECKI, BIGBIT, SOCZEWKA, ŁOŻYSKO KULKOWE, KLON, LICZEBNIK, STADIUM LARWALNE, PRZEBIEG, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, TABORYTA, DZIELNICA, SKALA RÉAUMURA, KOCIAK, UMIAK, OŚWIECICIEL, NIECIEKAWOŚĆ, WKŁAD, CZAMARA, SYFON, WJAZD, MILCZĄCA ZGODA, MŁODZIAK, DIPLOPIA, WAZONKOWCOWATE, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, AREOLA, STRÓJ, ŻYWA MOWA, PĘPAWA, SĄD GRODZKI, SPIĘCIE, ODWAR, MONOCUKIER, SYNGIEL, KANAPA, BAŃKA PRÓŻNIOWA, ANODA, BLADZIUCH, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, CURRUS, DOM PRZYSŁUPOWY, SPOILER, SANIE, ŚRODKI TRWAŁE, MONAR, SEJSMOGRAM, MOHER, CENTRALNE, CIĘCIE WARSTWIC, ROLA, KARNECIK, NOVIAL, CHICHA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, CIEMNY PRZEPŁYW, PEŁNIA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, DZIKI MIÓD, SEKSISTOWSKOŚĆ, WYBIERAK, HIPERESTEZJA, SZCZELINA LODOWCOWA, KLIENT, MACIEK, NASIĘŹRZAŁOWCE, CIĄG FIBONACCIEGO, CIŚNIENIE PARCJALNE, BRUDY, SKALA DIATONICZNA, SZALEŃSTWO, ROZMARYN, KAND, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, LAWATERZ, SZAROTA BŁOTNA, AS WYWIADU, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, PRZEWRÓT, DELFINOWATE, NOODLE, PILOT, APERIODYCZNOŚĆ, INŻYNIERIA WIEDZY, ROZMÓWNICA, POSTĘP TECHNICZNY, JUMPER, ZNAK CZASÓW, SERIA, NÓW, WARIACJE, SAJKA, MASŁO, OBUPŁCIOWOŚĆ, PLACOWE, PŁAT POTYLICZNY, RYNEK WEWNĘTRZNY, SILNIK NA BENZYNĘ, PRINCESKA, FERMION CECHOWANIA, MAŁPKA, EMBARGO, BAZA, MŁYN, NOCEK KOSMATY, PARALIZATOR, HEDONIZM, MŁOT, LEWICOWOŚĆ, LICZBA KWANTOWA, TRADYCJA LITERACKA, RYKSZA, STACJONARIUSZ, HANIEBNOŚĆ, SPEKTAKL, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, MITSUKURINA, LIKORYN, WIEŚNIAK, AKT OSKARŻENIA, WLEW, SMARKATA, KAPUŚCISKO, FUTERKO, ZACISZNOŚĆ, ATEST, PSYCHOLOGIA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, WIRTUOZERIA, MEDIA, TRANSPARENTNOŚĆ, MONILOFITY, PRZYŚPIEW, RUSKI, GAMBIT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, PORTUGALSKOŚĆ, NIEZWARTOŚĆ, STALLE, KAPITANA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DOSTYCZNA, WYGŁAD LODOWCOWY, MEMBRANA, WZORZEC, MYŚL, HACKNEY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, NABIEŻNIK, SEZON, JAPOŃSKOŚĆ, NEKROFILIA, FAKTURA, KOŁNIERZYK, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PERYSELENIUM, REKIN WIELORYBI, FACH, WEŁTAWA, PIGMENT, JEDNOSTKA INFORMACJI, RZADKOŚĆ, AMBITNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, CZEREMCHA, COMBER, REKTYFIKAT, MONTAŻOWNIA, RELACJA SYMETRYCZNA, RUCH ODRZUTOWY, DZIEŃ, WARZELNIA, SKOCZKOWCE, JANINA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ?DWÓJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKALA RANKINE'A absolutna skala termometryczna opracowana przez Williama Rankine’a, w skali tej zero oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne); jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKALA RANKINE'A
absolutna skala termometryczna opracowana przez Williama Rankine’a, w skali tej zero oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne); jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita (na 14 lit.).

Oprócz ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ABSOLUTNA SKALA TERMOMETRYCZNA OPRACOWANA PRZEZ WILLIAMA RANKINE’A, W SKALI TEJ ZERO OZNACZA NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĘ, JAKĄ MOŻE MIEĆ KRYSZTAŁ DOSKONAŁY, W KTÓRYM USTAŁY WSZELKIE DRGANIA CZĄSTECZEK (ZERO BEZWZGLĘDNE); JEST ODPOWIEDNIKIEM SKALI KELWINA DLA STOPNI FAHRENHEITA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast