PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOGRAFIA to:

przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GEOGRAFIA

GEOGRAFIA to:

nauka przyrodnicza i społeczna badająca powłokę ziemską, jej budowę i ukształtowanie oraz panujące na niej relacje społeczno-gospodarcze jak również pomiędzy społeczeństwami a środowiskiem naturalnym (na 9 lit.)GEOGRAFIA to:

ukształtowanie terenu itp (na 9 lit.)GEOGRAFIA to:

kierunek studiów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.622

POWIĄZANIE, RYNEK NABYWCY, SYSTEM RZECZOWY, LEFLUNOMID, PAŃSTWO PRAWNE, JAK, SERBOCHORWATYSTYKA, ŚWIĘTOKRADZTWO, SUPINACJA, GRECKI, BÓBR KANADYJSKI, MONTOWNIA, KONFRONTACJA, WJAZD, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, UMOWA KONCESYJNA, SOGDYJSKI, WALEC, ŁYŻKA, PRZEDMURZE, WIATRAK HOLENDERSKI, PODNIEBIENIE TWARDE, PSZCZOLINKA RUDA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, IDA, LOTNE PIASKI, MEDIEWAL, MARZENIE, BARWY POLSKIE, ANTROPOLOG KULTURY, MASZT ANTENOWY, POSMAK, POJAZD ZABYTKOWY, KOLKA JELITOWA, MUSICAL, REAKTOR PRĘDKI, DOJŚCIE, SERAU BIAŁOGRZYWY, CZAS OCHRONNY, DOCHÓD, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KOLOKACJA, GESTIA TRANSPORTOWA, DON KICHOT, TEROCEFALE, KAPOTKA, HOŁDOWNIK, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, OBSŁUGA, PEŁNIA, OBRÓBKA BLACHARSKA, SWAWOLA, KARTUSZ, OFENSYWA, OPERA, WODOREK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CZASOWNIK FAZOWY, SĄD WOJENNY, FRYKCJA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WSPÓŁRZĘDNA, HYDROBUS, GREKA, MASZT, FIGURA, PRAGMATYKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, TINTA, STEREOMETRIA, SAMOROZPUSZCZANIE, PEGAZ, UCHWAŁA NEGATYWNA, DROBNOSTKA, FIZJONOMIA, SPARTANKA, ZARZEWIE, DIOPTER, AUTOBUS PRZEGUBOWY, START, TINGEL, ZAWARTOŚĆ, LIGAZA, PODATEK KATASTRALNY, IRANISTAŃSKI, TLENOWNIA, ROŚLINA OZDOBNA, RYNEK KASOWY, OLBRZYM, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, KOLEŚ, RUCH EKUMENICZNY, SANDBOX, KUKURYDZIANKA, JĘZYK SOGDYJSKI, HISTA, POKUSA, WALEC HIPERBOLICZNY, TORS, STAJANIE, AMBITNOŚĆ, CZŁOWIEK CZYNU, PILCHOWATE, JEDLICA SINA, CENTRUM KONFERENCYJNE, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, MIASTO POWIATOWE, WTRYSK, ONTOLOGIZM, MATERIA, CIELĘ, MITSUBISHI, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SYSTEM SZWAJCARSKI, BUTYRKI, TUNEL, CZARNE KINO, KONFIGURACJA, WIKTYMOLOGIA, ROZKŁADOWOŚĆ, PARNIK, NORMATYWIZM, PERSYFLAŻ, SCYNTYLATOR, WNIEBOWZIĘTA, FUGA, FILANDER KOSMATY, SHOUNENAI, NAMIAR, SKAŁA MAGMOWA, STACJA, FAKTURKA, SEMINARIUM, POKRZYWKA, MUSICAL, KOŚĆ POTYLICZNA, JĘZYK, BAWIDŁO, ASTRONAWIGACJA, UBYTEK, RACHUNKOWOŚĆ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PROTOBUŁGAR, SKAFANDER KOSMICZNY, POWIEŚĆ BRUKOWA, FORMA, PERKOZEK, GRZĘDA, PODKORA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ROZMÓWNICA, PATYCZEK, OSUTKA SOSEN, RECYTATYW, MANUFAKTURA, TURANIZM, TERMIN PREKLUZYJNY, LITERATURA PIĘKNA, OCEANOGRAFIA, MASS MEDIA, INTENDENT, FORMIERZ, SZPETNOŚĆ, RĘKA, DZWONNICA, CHIŃCZYK, WĘZEŁ, KLAROWANIE, KUCH, ANYŻ, LOGIKA ALGORYTMICZNA, ATLAS, SCHODY RUCHOME, PROGRAM TELEWIZYJNY, TOPIALNIA, ANONIMOWOŚĆ, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, SEKSUOLOGIA, KNECHT, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, OC, ALBAŃSKOŚĆ, DZIDKA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, KUTNER, BIAŁORUTENISTYKA, NIELLO, ZACHOWEK, GNIAZDO ZAWOROWE, TEORIA POTENCJAŁU, PATYCZAK, AKSAMITNA REWOLUCJA, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, TRASA, GRUCZOŁ KUPROWY, GRANICA BANACHA, BYK FALARISA, GAMEPLAY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SZPACHLA, DRAMAT OBYCZAJOWY, DODATEK PASZOWY, PLINTA, DZIAD, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ANTIDOTUM, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KONTAKCIK, KREOLSKI HAITAŃSKI, ZAWIS, UKŁAD DZIESIĘTNY, LOWRY, KRACH, PIEZOMAGNETYK, BAWÓŁ DOMOWY, STOPIEŃ WARSTWICOWY, ANTYPERTYT, KANAPKA, HEKSAGRAM, DOM WCZASOWY, DZIELNIK NAPIĘCIA, GEOLOGIA, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, MIKROSKOP OPTYCZNY, CELOWNIK, POZYTON, ASTROSPEKTROSKOPIA, SKRZYNIA, SZAJBA, PIASKOWNICA, SIEKACZ, PIŁKA, PAN, OFIARA, POLIANDRIA, DIALOG KONKURENCYJNY, MOTORYZACJA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, STRUNOWCE, UKŁAD NIEINERCJALNY, JASZCZURKA SARGANTANA, HIPERPOWIERZCHNIA, BAKTERIA GNILNA, ARCYDIAKON, OPONKA, AZYL, ZWIERZĘ DOMOWE, DICKMANN, RYNEK PRACY, BAROTROPIA, ARCHEOLOGIA, SAMOLOT, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, LINIA, WIETRZENIE FIZYCZNE, UZBROJENIE, SYMETRIA OSIOWA, SEKRETARZYK, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KAPA, POLARYZACJA JONOWA, FTYZJATRIA, PÓŁSFERZE, FACELIA, ADRES INTERNETOWY, KWADRANT, CYKL MIESIĘCZNY, SZTANGA, GAZ ZIEMNY, BYSTRZYCA, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZĄB PRZEDTRZONOWY, WYDZIELINA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, WALEC, NAKŁUCIE, POJEZIERZE, ROBOTA, FILANDER RUDAWY, BRUDAS, BANANA SPLIT, NAFTEN, BODZIEC WARUNKOWY, KONWENT, HIPOTERMIA, JĘZYK POLSKI, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, POLE, DERYWAT MODYFIKACYJNY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ANGOL, BIUROKRACJA, KRWIODAWSTWO, ?DZWONY RUROWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.622 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOGRAFIA przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOGRAFIA
przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x