PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOGRAFIA to:

przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GEOGRAFIA

GEOGRAFIA to:

nauka przyrodnicza i społeczna badająca powłokę ziemską, jej budowę i ukształtowanie oraz panujące na niej relacje społeczno-gospodarcze jak również pomiędzy społeczeństwami a środowiskiem naturalnym (na 9 lit.)GEOGRAFIA to:

ukształtowanie terenu itp (na 9 lit.)GEOGRAFIA to:

kierunek studiów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.622

ZADANIE TRANSPORTOWE, ESPRINGOLA, ANALIZA CZYNNIKOWA, PODKOSZULEK, ANYŻEK, BUŁGARYSTYKA, KURTYNA ZERO, TUNEL, RYTM BIOLOGICZNY, SZPRYCA, ONTOLOGIZM, WYDATEK KONSUMPCYJNY, PISMO WĘZEŁKOWE, RZEKOTKOWATE, WRZAWA, GRUCZOŁ COWPERA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KAWIARENKA INTERNETOWA, INSTRUMENT KLAWISZOWY, CIĄG, ŚRODKI PIENIĘŻNE, CHOMIK EVERSMANNA, PALEOKLIMATOLOGIA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, WĘZEŁ SA, REALIZM NAIWNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, CHOPINISTKA, REPUBLIKA FEDERALNA, OPTYMIZACJA, STRATOSFERA, JEDNOŻEŃSTWO, GALERIA, ANŻELIKA, KÓZKA, KUCHY, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WIETNICA, SPEKTAKL BALETOWY, DŻEZ, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, JĘZYK INDIAŃSKI, WĄSKIE GARDŁO, D, KOT, JUBILEUSZ, TEORIA GRAFÓW, PTERION, KWARTA, STREFA CZASOWA, DZIELENIE RYZYKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, MEZOREGION, CHOROBA AFEKTYWNA, PIERWSZY, NAZWA OPISOWA, FRANIA, NAZWA PATRONIMICZNA, OKRES PRZEDRZYMSKI, FERMENTACJA MLEKOWA, SILNIK PAROWY, NAPĘD HYDRAULICZNY, BILBIL, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, PRASA, PLASTYKA, IRISH DRAFT, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, ELITA, KULTURA, WENCZOU, PERTURBACJA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, INKLINACJA MAGNETYCZNA, LESIOK, HOMOZYGOTA RECESYWNA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, COSINUS, REWOLUCJA, RYNEK PIENIĘŻNY, GROTA OGRODOWA, PRZETWÓR, TROJACZEK, ŁUK AORTY, MINERALOGIA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, DZIUPLA, TEORIA GIER, BLU-RAY, SONAR, VLADIMIR MEČIAR, WOSKOWATOŚĆ, NEUROLINGWISTYKA, TRYSKAWKA SZKLANA, ZESPÓŁ, REGLAN, WALEC, KORZENIONÓŻKI, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, GRANICA BANACHA, MRAŹNICA, KOMANDYTARIUM, KATEGORIA, ŁUK NOCNY, KICZ, KOMUNA LUDOWA, RESTRYKCJA, ZBÓJ, GOLF, PASMO PRZENOSZENIA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ANTIDOTUM, FAKTURKA, SOSJERKA, ODPADOWOŚĆ, WYMIENNIK CIEPŁA, APOLLO, SZYBER, PODKOMENDNY, TRYMER, SPIRALA, KRÓLESTWO, KONCERTYNA, OCZYSZCZALNIK, TŁOCZYSKO, KASETA, FILANDER KOSMATY, ZARYSOWANIE, KOŁECZEK GOLFOWY, POTNIK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, UKŁAD, PRIORYTET, WARZELNIA, OBRAZ, ANTYK, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, TEKTONIKA, MOHEROWY BERET, DON KICHOT, WILAMOWSKI, MŁOT HYDRAULICZNY, LIBRA, ADOPCJA, RELIGIOZNAWCA, PRAWO HOOKE’A, PROTOZOOLOGIA, KLUCZ PARTYJNY, TFILIN, WIELKOSZCZUR, CHWYTAK, ZUPA ŚMIECIOWA, BIZNES, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, PALEOMAGNETYZM, KONWERSJA , UNIA PERSONALNA, TORUS, INSTRUMENT STRUNOWY, OKNO, ORLICZKA MIECZOWATA, PĘCHERZ ŻYWICZNY, PODKŁAD, KRYNICZYSKO, WENATIKOZUCH, SZKLIWO CERAMICZNE, KOD WYWOŁAWCZY, ZAWARTOŚĆ, MATMA, POMPADOUR, ALKEN, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, PRÓBA WODY, OSKARŻENIE, KAPLERZ, GŁODOWANIE, PION, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KIESZEŃ, ALKOHOLAN, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, SYNKLINA FAŁSZYWA, OBOZOWISKO, KANTOR, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, NUMER GEOGRAFICZNY, PRĘDKOŚĆ WZGLĘDNA, FRYZYJSKI, KSIĘGA INWENTARZOWA, CIAŁO AMORFICZNE, MANIERYZM, MIRA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, KOMONICA, KAFLARZ, CIAPATY, PIŁOKSZTAŁTNE, STELAŻ, CHELAT, OCZYSZCZALNIK, REKINEK PLAMISTY, CACHE, AGENT, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BOCIAN SIODLASTY, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, KADASTER, GŁUSZYCA, SUPERWIZJA, ASTROSPEKTROSKOPIA, ŻYWE SREBRO, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, MULTIPLEKS, PÓŁWAŁEK, GAZ ZIEMNY, LIMO, DEFEKT, PRZYCISK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, POCZĄTEK, PRZEWÓD GRZEJNY, STYCZNA, OFENSYWA, WŁADZA RODZICIELSKA, GOETEL, CHALDEJSKI, KOMUNA, FENOLOGIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PUNKT, PODZIAŁ, OKŁADKA, BIAŁA MAGIA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, MIĘTA, SPADY, PATRON, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KLASZTOR, POJAZD, CZAS WOLNY, FRONT STACJONARNY, STAW KULISTY WOLNY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ORGANOMISTRZ, PIK, DOWÓD APAGOGICZNY, NAGRODA RZECZOWA, MATISSE, GRAF PODSTAWOWY, ŁĄCZNIK DROGOWY, TOPIALNIA, KORSYKAŃSKI, UŁAMEK ZWYKŁY, JĘZYK ISLANDZKI, ŻONA PUTYFARA, ZWIERCIADŁO, POŻYCZKA HIPOTECZNA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, POŁAWIACZ MIN, SIEDEMDZIESIĄTKA, RZEŻUCHA, ALIENACJA RODZICIELSKA, IDEAŁY, DUUMWIRAT, GOŁODUPIEC, ADRES INTERNETOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, STRAJK GŁODOWY, ODWAŻNIK, KASZUBSKI, UKŁAD NIEINERCJALNY, MARTYNGAŁ, WÓZ SKARBNY, PATYCZAK, AILANT, SERBSKOŚĆ, STREFA EKONOMICZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, TIOL, ZEZ ZBIEŻNY, OCZYSZCZALNIA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PUŚLISKO, ?RZUT RÓWNOLEGŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.622 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOGRAFIA przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOGRAFIA
przedmiot szkolny, na którym naucza zagadnień związanych z badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z BADANIEM POWŁOKI ZIEMSKIEJ (PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ), JEJ ZRÓŻNICOWANIEM PRZESTRZENNYM POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, A TAKŻE POWIĄZANIAMI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM A DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast