NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADZÓR PEDAGOGICZNY to:

nadzór sprawowany nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, placówek i nauczycieli; termin prawny (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADZÓR PEDAGOGICZNY

NADZÓR PEDAGOGICZNY to:

instytucja, która kontroluje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, placówek i nauczycieli (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.126

AKCES, KOSZT RACHUNKOWY, HAGA, RIPOSTO, TORTOSA, BENIN, ISNA, CHRZEST, LINEA, WOLSK, POCZDAM, PRUSACZKA, BERGERAC, STALINGRAD, ETOLIA, PRACE KONSERWACYJNE, TRUTNOV, NADBUŻE, DĄBROWA GÓRNICZA, MIASTO OTWARTE, PROVO, SZYMBARK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, FIDEIZM, DUBNA, INFORMEL, KALISZ, BENGAZI, DALARNA, MOTYLEK, POŁYSK, TAŁAS, HAUTMONT, WARTKOWICE, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, PIZA, YINGKOU, MĂANSHAN, ŁUK NADOCZODOŁOWY, PIJAR, NAGAOKA, KAZBA, ZADZIERZGNIĘCIE, WRODZONY BRAK NOSA, VERACRUZ, KURATORSTWO, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, LEŻAJSK, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, USTAWA, SUPERNATANT, ANNOMINACJA, SULĘCZYNO, GENERAŁ, IMABARI, BOBRUJSK, PUNO, MARIIŃSK, KOMAROM, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, GAILLIMH, RODZINA KONTRAKTOWA, GIZA, PORI, ACHTOPOL, MALMO, KONDYGNACJA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, GRYF, IBIS, PAKSE, AŁUSZTA, JABLONEC, PRZEDSIĘBIORCZYNI, IMAM, PARASOL, VALMY, PROWANSJA, SIDAR, SIANOKOSY, STRÓJ PLAŻOWY, KEILIN, SZPITALNIK, DASZEK, NADZÓR BUDOWLANY, FREISING, NADZÓR FARMACEUTYCZNY, CHEŁM, RUSTAWI, LIMAY, CZUMPHON, PROCHOWICE, SKARGA KONSTYTUCYJNA, SINES, HAMM, HERNE, DEBELACJA, KASHI, DEKLARACJA, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, OHIO, WOŁGOGRAD, KAWASAKI, STACJA SANITARNA, KŁAJPEDA, HELIOSFERA, ASUAN, NICEA, MOSS, TERASA, NADZÓR BANKOWY, SALA, TRANI, CENTRALA, UPRAWNIENIE DECYZYJNE, ZALESIANIE, IMMUNITET SĄDOWY, DURGAPUR, BILLINGS, COTTBUS, BROŃ, NEGATYWIZM, BUZUŁUK, ŁASK, NASIK, SIEĆ, MISRATA, ALGEBRA BANACHA, PRAWDA MATERIALNA, IRUN, ŚWIADEK JEHOWY, LUKA DEFLACYJNA, IOUIOUE, AALST, NACZELNOŚĆ, ATASZAT, BAR, NORFOLK, MONETYZACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, ZADAR, WINO REŃSKIE, BRISTOL, FORMIERZ, CARUPANO, ARCACHON, DOMAGK, TRIANGUŁ, MINUSIŃSK, OLGIJ, POZNAŃ, ANGE, WŁADZTWO, NADZÓR BANKOWY, HEGEMON, KONKURS ŚWIADECTW, KOPRZYWNICA, NIESTEROWNOŚĆ, KOMITET KOORDYNACYJNY, BOURGES, OPATRZNOŚĆ, POKOLENIE KANAPKOWE, VUKOVAR, JAMNO, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KAMPOT, NIIGATA, HARTFORD, PRZYCZÓŁEK, LUGO, EVJE, LĘBORK, ŁUNA, NIIHAMA, WĄSY, SHANTOU, AJGOSPOTAMOJ, CHIMBOTE, OPOZYCJA PRYWATYWNA, DÓŁ NADOBOJCZYKOWY, KITIMAT, ODPADY KOMUNALNE, CALBE, EKRANOPLAN, ESBJERG, RADCA PRAWNY, SIBU, HALLEIN, KANANGA, NACZÓŁEK, HALMSTAD, TAJEMNICA ADWOKACKA, TYBINGA, SKAUTING, SALERNO, EUDAJMONIA, ABRUZJA, MOKASYN HIMALAJSKI, TAKAOKA, BOKE, PRACOWNIA, JANTARNY, HEGEMON, NADZÓR INWESTORSKI, MAUBEUGE, KASBA, ORGAN KONTROLI, GROCHOWALSK, SALFORD, PASYM, AUGSBURG, BLOCH, BUCHNER, SUPRAPORTA, BIOGERONTOLOGIA, INHAMBANE, OFICYNA WYDAWNICZA, KUSTOSZ, LAYNY, YORK, KURATORIUM OŚWIATY, BAYTOWN, LAHN, ROMNY, RĘKAW, ORA, IPIN, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, BLERIOT, DESE, GROMOWŁADCA, PARA, BURNET, RADCA, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, DUMFRIES, ADWOKACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, MOLISE, ABOLICJA, LINIE OCEANICZNE, UJIJI, UCHWAŁA ABSOLUTORYJNA, LINDBLAD, KOLUMBIA, HORODNICZY, ZASADZKA, SZKOŁA POMATURALNA, SZATANIZM, TOURS, KIEM, MAKRON, PERAK, AMUAY, HALLE, FRYBURG, KARACZI, ZAKOLE, SALEM, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, BALANSJER, ZATOKA, BIELAKOW, RODZINA ZASTĘPCZA, ŻWANIEC, DOSTĘP WARUNKOWY, LUGOJ, BACAU, OPATÓWEK, ZABYTEK RUCHOMY, OSTENDA, NAMPULA, PIROT, TUPECIK, OMSK, ULM, AKCESJA, UMEA, GIRARDOT, RAKÓW, NOWOGARD, ILEBO, GRAMATYKA FORMALNA, PEMBA, IDZIKOWSKI, DEAL, BEDFORD, RZEŹNIK, CSONGRAD, SZCZELINA BRZEŻNA, GIRESUN, RAJZBRET, WSTECZNICTWO, URZĄD CENTRALNY, CZERNIK, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, BATA, DEPILACJA, ?ODRZYKOŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADZÓR PEDAGOGICZNY nadzór sprawowany nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, placówek i nauczycieli; termin prawny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADZÓR PEDAGOGICZNY
nadzór sprawowany nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, placówek i nauczycieli; termin prawny (na 18 lit.).

Oprócz NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - NADZÓR SPRAWOWANY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ SZKÓŁ, PLACÓWEK I NAUCZYCIELI; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x