CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERVISOR to:

człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 10 lit.)SUPERWAJZOR to:

człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUPERVISOR

SUPERVISOR to:

człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 10 lit.)SUPERVISOR to:

w turnieju tenisoweym: główny sędzia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.632

TYRANEK, BYRD, KOTYLORYNCH, SPÓD, WSPANIAŁOŚĆ, PACHCIARKA, SKUBANIEC, TWÓR, KATOLICKOŚĆ, PACHOŁ, OSTRAWA, CIERŃ, NEANDERTALCZYK, PIEC WANNOWY, PROGRESIZM, PEWNIAK, CIĄG, GOLARZ, LIBRACJA, ŁATA, SOURE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, WISKOZA, OKNO DIALOGOWE, MIEJSCOWY, PÓŁWYSEP, MECHELEN, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ŚWIADECTWO, INSPEKCJA, BAŁACHNA, MALAWIJCZYK, KARABIN SKAŁKOWY, HAK, BIEBRICH, CIOS, TWIERDZENIE CANTORA, TURANIEC, PODRÓŻ, KASOWNIK, MENEL, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, SOLILOKWIUM, GOOGLE, ŚLUNZAK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, TRIAL, WĄTROBIARZ, KWASZENIAK, SPIERDOLINA, OPINIA, ROZBIERANKA, BRAT, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, SANKT PETERSBURG, KIERKI, NEBIWOLOL, RĘCZNE STEROWANIE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, TEREN ZAKRYTY, WOLE OKO, KŁAJPEDA, PAJĄCZEK, DOKTOR, MOLDE, AKT USTAWODAWCZY, TUNBERGIA, TEINA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, WIEŻA PANCERNA, SKRYTOBÓJCA, PODSKARBI KORONNY, GLADIATORSTWO, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, KATAPULCISTA, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, POWIERZCHNIA STEROWA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, WACHLARZ, WALENCJA, SPIRALA, SUWAŁCZANIN, OSADA, SLOGAN, PION, PRZEWIETRZNIK, BALON RADIOSONDA, RELACJA ZWROTNA, PROCES KONSOLIDACYJNY, MAJĘTNOŚĆ, ABRANTES, JĘZYK KONGRESOWY, BISHOP, ZABÓR, SHITSTORM, OBIEKTYWNOŚĆ, ALLEGRETTO, GÓGLE, ŁASKA, HINTHADA, POPAPRANIEC, WSZECHMOCNOŚĆ, CYNGIEL, FILOLOGIA ANGIELSKA, POETKA, ORGANISTA, EROTOMAN TEORETYK, GAMONIOWATOŚĆ, CZTEROETYLOOŁÓW, MOLTON, WSPÓŁSPADKOBIERCA, DOLNOŚLĄZAK, BRZEMIĘ, BAHIA, MACZANKA, KOLEJE LOSU, BURMISTRZYNA, FILOZOFIA, JAŁMUŻNIK, RUCHOMOŚĆ, FILM ANTYWOJENNY, NASIK, FIDEIZM, PRAGMATYKA, NIEKLAROWNOŚĆ, PATYCZEK, PEŁNA GRUPA LINIOWA, NIEDOSTATECZNY, SUR, WUSI, WADA, LIMONKA KAFFIR, MAŃSKI, KWATERUNEK, CMOKIERSTWO, MIEDZIONIKIEL, LIPOATROFIA POINSULINOWA, HIPOSTYL, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DYSZEL, BARI, NIEBOGA, METRYKA, KORSYKAŃCZYK, LODOWIEC SZELFOWY, WIĘZIEŃ, SZLAGIER, ENUMERACJA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, BLOCH, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŁAZIK, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, JAMNO, RZODKIEWNIK, KANAŁ, KONAJĄCY, OBIERALNOŚĆ, ODBIJANY, OSZCZERSTWO, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, TEREN, DWUCYFRÓWKA, KLEJÓWKA, DŁAWIDUDA, TOWARZYSZ NIEDOLI, MIARA NIEZWARTOŚCI, RENAN, KURDUPLOWATOŚĆ, WYKLUCZENIE, PRZECIWIEŃSTWO, PKB PER CAPITA, POPIELICA, OKAYAMA, KANONISTYKA, ANTYWIRUS, KRĘG LĘDŹWIOWY, SMUGA KONDENSACYJNA, MGŁAWICOWOŚĆ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SANDBOX, REZYSTOR, PARSZYWOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, LOTNY FINISZ, OSTROSŁUP FOREMNY, MASECZKA, MOBIL, UKŁAD KIEROWNICZY, SZOPKARZ, LODOWIEC DOLINNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MNICH, PAKISTAŃCZYK, SALADA, WOLNOŚĆ, SONDAŻ, WITELLARIUM, LOT GODOWY, WOLTAMPEROMETRIA, LAKHNAU, WSZECHWIEDZĄCY, ROZPIERACZ, CHILIJCZYK, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, PRZESZUKANIE, SAUDYJCZYK, LENIUSZEK, ŁAJDACKOŚĆ, CZYSTOŚĆ, ANIOŁEK, ZMIENNA ZALEŻNA, ZARZĄD, DROBNICA, ARYTMETYKA BINARNA, SKOCZNIA MAMUCIA, KANALIK, MAURYTYJCZYK, MAGNES, KASZANA, MOTYLEK, DAMKA, DYWDYK, DWUKOLOROWOŚĆ, HONDURANIN, PREDESTYNACJA, TELETURNIEJ, NAKŁO, POSTRACH, GÓWNIANOŚĆ, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, PRZYCZYNEK, KAPITAŁ LUDZKI, SZARMANT, OSZCZERCA, EMPIRYZM GENETYCZNY, PRELUDIUM, JELEŃ, KIESZENIÓWKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, MAK OPIUMOWY, DURNOŚĆ, POLIGAMISTA, BAZYLIKA MNIEJSZA, LICZEBNIK, ZAKOP, BUMER, NATURALIZM, CARUPANO, PODEJRZLIWIEC, RDZA ZBOŻOWA, RUDNY, TEORIA DESKRYPCJI, BUKOWIANIN, ZGORZEL, FACHURA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ŚRODKI TRWAŁE, KOHEZJA, KOPIEC, WARSZTAT STRATEGICZNY, OBMOWA, WSPÓŁREGENT, STRUMIEŃ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, AFRONT, LIBERALISTA, SZLACHAR, DETAL, FIOLET WZROKOWY, TRISKWELIŃSKI, HISTON ŁĄCZNIKOWY, KAJMAK, SUPERKLIENT, SZORSTKOŚĆ, RAPT, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, BYTOMKOWIEC, PŁÓZ, NABIERACZ, OBRAZ POZORNY, POLE, WIETLICA, BEZPIECZNIK, RICHET, MACEDOŃCZYK, LAGOS, ZARAŻONY, GAUHATI, MUSZLA, KARMIDEŁKO, DOWÓD, MALEDIWCZYK, ROGATA DUSZA, VASTO, PRZYKRYWKA, OKSYBIONT, ?TRUNKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERVISOR człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 10 lit.)
SUPERWAJZOR człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERVISOR
człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 10 lit.).
SUPERWAJZOR
człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY KOGOŚ NADZORUJE, JEST NAD KIMŚ WYŻEJ W HIERARCHII I NIM DOWODZI, SPRAWDZA JEGO DZIAŁANIA, JEST ZWIERZCHNIKIEM. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x