Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MAH JONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MADŻONG

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MADŻONG to:

komplet do gry w madżonga (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.363

PIONIER, ŻYŁA, WYŚCIGÓWKA, KĄT OSTRY, AGREGAT, HOTELING, OKRES ZALICZALNY, MONOPOLISTA, CZAKRAM, PAPILOTKA, TRÓJKOLOROWI, PROFESOREK, CUDOWRONKA, CZUJKA, SĄD GRODZKI, CHIŃCZYK, ZGROMADZENIE CZYNNE, KOŃ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ŚWIATŁA MIJANIA, SAMOAKTUALIZACJA, METR, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, KOMFORT CIEPLNY, CZOPUCH, SAMOAŃSKI, UPADŁOŚĆ, KEYBORD, SPĘKANIE, UJĘCIE WODY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KOEL, ARENDARZ, KEBOB, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, DOWCIPNOŚĆ, GRAFOLOGIA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WZÓR, FREGATA, SALA PLENARNA, SILNIK, DROGÓWKA, POLEWKA, BACHUS, TRZASKOWISKO, ROZPOREK, WŁODARZ, ZJAWISKO THOMSONA, WĘDRÓWKA, POLATUCHY, FORMA, ITINERER, SYNDROM, OLBRZYM, BUM, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, FILTR, BRODAWKA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, BLADZIUCH, FIGURACJA HARMONICZNA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KOHEZJA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, CHWOSTKA SZAFIROWA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CIĄŻA EKTOPOWA, HOMOLOGIA, KWEZYTOZAUR, PEAN, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, KOLIBER, RĘBNIA ZUPEŁNA, CZESTER, CZTEROTAKT, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KOLUGO, KOCZ, BUKOWIANKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, RYNSZTOK, BISFENOL, MIRISZJA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ODRUCH KOLANOWY, ANTYKACZYZM, RĘCZNE STEROWANIE, NARZĄD KRYTYCZNY, PODATEK EKOLOGICZNY, LEWAREK, BOLSZEWIK, ANTYFUTBOL, LOKACJA, TRANSPORTER, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KURACJA SZOKOWA, PASZTETÓWKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ŻYWOPŁOT, OLEJARSTWO, ANUSZKIEWICZ, HYLOFIL, GAWĘDA, WYKRZTUSZANIE, ORGANOLOGIA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, SZYSZKA, JAPONKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, KAMIEŃ, TOWARZYSTWO, SPOTKANIE MODLITEWNE, ULUBIENIEC MUZ, JER SŁABY, MIARA PROBABILISTYCZNA, RUTYNA, POŻYCZKA, DUPLIKA, STREFA HEADA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, GRETING, SEŁEDEC, ABSURDALNOŚĆ, TIRET, SERCÓWKA, POTENCJAŁ, LEWICOWOŚĆ, SAKWA, PRZYSTOSOWANIE, ŻÓŁTLICZKA, STAW BIODROWY, PUNKT GASTRONOMICZNY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, INKORPORACJA, OCZKO W GŁOWIE, SOPRANISTA, TYLOZOID, PISMO, IGRZYSKA, WIEK DOJRZAŁY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PRZEKRÓJ, STANCA, AGONISTA, ZRZĄDZENIE LOSU, GĘBA, EOZYNOFIL, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WIEWIÓRKA RUDA, PASTEL, SÓL, SŁUGA BOŻY, PRZESUWNIK, KLESZCZ, PŁÓD, PRZEPITKA, THRILLER, MAPA WYOBRAŻENIOWA, PIŁA, SUSHI, SPOT REKLAMOWY, DOM WCZASOWY, OFTALMOLOG, PRZYCZYNEK, MOL, PANORAMA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, MARTWY CIĄG, MENAŻKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, MOBBING, KORUPCJA, JARZMO MOSTOWE, TOKSEMIA, FANFARZYSTA, ŚCIANA, ZIEMIA, STRONA WWW, CHMURA NISKA, NISZCZYCIEL, JAZGOT, MIMEZJA, DICKENS, KOŚĆ OGONOWA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, BELLAMY, ANARCH, RYZYKO OPERACYJNE, KREOL, URCEUS, CZYSTKA, ŻYWIK, OCULUS, CZAGRA SENEGALSKA, NEMEGTOZAUR, KOTEW, CZTERNASTY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KNOTNIK ZWISŁY, LIBELLA, KWASOWOŚĆ, RETENCJA, SZABLON, NIERUCHAWOŚĆ, LOFIKS, RACJA, WIDZOWNIA, GARNITUR, JĘZYK DRAWIDYJSKI, GRYPA AZJATYCKA, PLUTON, ŁAPKA, PRANKO, POLONEZ, EWANGELIARZ, OPĘTANIE, MODEL, ZAGOŃCZYK, NIBYŁOPATONOSY, PAJĘCZAK, OWOC MORZA, REGESTRATOR, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, MRÓWKA FARAONA, WSPOMNIENIE, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, NEUROPROTEKCJA, BEZA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, MNIEJSZE ZŁO, PÓŁMISEK, FISZUTKA, CHRUST, EPISJER, EFEKT SPECJALNY, GORSZKOW, KATEGORIA GRAMATYCZNA, NEUTRALIZM, HURMA, CEPISKO, GESTAPO, TRZECIA CZĘŚĆ, AKORD, WYTWÓR, PAZUR, GABINECIK, KAPITULACJA, BRODAWCZYCA KONI, SZANIEC, FIRANKA, OPTYKA KWANTOWA, MORFOLOGIA, SPEŁNIENIE, ŁOPATKA, PAPRYKA, RAPORT FISCHLERA, NIEŚCISŁOŚĆ, BRACHIOZAURY, BURDA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, WABIK, SEZON, KOŃ KLADRUBSKI, KARA, ELF, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, DYFUZJA KULTUROWA, ZUPA PIWNA, EUROGRUPA, HARTOWNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, DZIKI ZACHÓD, INTEGRALNOŚĆ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, FORMA DWULINIOWA, STADION, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, GRZYB SKALNY, ZAKĄSKA, LINEARNOŚĆ, BUKAT, SUPERSAMOCHÓD, KARTOWNIK, PODOLOGIA, MARTWY PRZEPIS, OKSZA, ENERDOWSKI FUTBOL, EKLOGA, INWENTARZ ŻYWY, SZCZOTECZKA, ARYTMETYKA, ROŚLINA NASIENNA, TORFOWISKO WYSOKIE, TOLERASTIA, EPIGENEZA, WAŁKARZ, NATARCZYWOŚĆ, EMULGACJA, JĘZYK FALISKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
madżong, gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)
mah jong, gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MADŻONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).
MAH JONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x