GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MAH JONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MADŻONG

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MADŻONG to:

komplet do gry w madżonga (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.450

PERFORACJA, WIMPERGA, SZTYCHARSTWO, WNĘTER, BICIE CZOŁEM, NIENIEC, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, OGLĘDNOŚĆ, BRATEK, WARIACYJNOŚĆ, KWAS RYBONUKLEINOWY, BRAMKA LOGICZNA, STEREOIZOMER, FERMA, ELEMENT GRZEJNY, KONIK POLSKI, NADWOZIE SAMONOŚNE, SZKARADA, TALERZE ORKIESTROWE, ŻAGIEL REJOWY, KURACJA SZOKOWA, OSCYPEK, SYSTEM DEDUKCYJNY, ILUZORYCZNOŚĆ, KONSULTANTKA, CYTOCHROM, PIŁKA SIATKOWA, OTWÓR STRZAŁOWY, GUMIDRAGAN, CZAPA, NANOHENR, REALIZM FOTOGRAFICZNY, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KARABIN PRZECIWPANCERNY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ŁUK ELEKTRYCZNY, VADEMECUM, GŁOS, E, ANTYKWARK, OKNO CZASOWE, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, USZYSKO, OBSTRUKCJA, STYL, FAKT NAUKOWY, AGAMA, ETER NAFTOWY, MAŁPECZKI, ARTYKULACJA, IMMUNOSUPRESANT, TKANKA MIĘŚNIOWA, BALDACH, LALKARSTWO, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, SIEDZIBA, KOKSIAK, SEKCIARSTWO, DESNOYER, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, GARMAŻERNIA, ZASIEKI, GERMAŃSKI, BOHATER LIRYCZNY, BYTOWNIT, LIRNIK, STAN NADZWYCZAJNY, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SŁOWIANKA, SWETER, PAŁKA, GUZ, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, WEST COAST SWING, MIĘDZYŻEBRZE, MAORYSKI, TRZYDZIESTY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SAMOGRAJ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KASZA JAGLANA, RYGORYSTKA, RESPIRATOR, ZEGAR WODNY, FIZJOGNOMIA, AUTOTRANSFUZJA, PRZEPITKA, JEDENASTA MUZA, WODOROST, DRĘTWOTA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, BIAŁA HERBATA, AZOTEK KRZEMU, ROŚLINOŻERNOŚĆ, ŁONO, UNIK, ANALIZA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, BABKA, SKRAJNOŚĆ, ZIARNO, TELEMEDYCYNA, TRASZKA KEYSERLINGA, PYCHOTA, PORZĄDEK KORYNCKI, POCIĄG SZPITALNY, HERBATA EKSPRESOWA, GILOTYNA, KLIN, INIEKCJA STRUMIENIOWA, REGUŁA ALLENA, NACIĄG, LERICHE, KRAN, ZRAZOWA, INDYKATOR, MANDAPA, GOLKIPERKA, KOSZATKA, LIST POETYCKI, ZMYWACZ, FIOŁEK KANADYJSKI, PERŁOWIEC, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, IZOTROPOWOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, WYSTĘPOWANIE, ŻAKARD, OPERATOR BITOWY, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ODSUWACZ, INTERLINGWISTYKA, WYŚMIENITOŚĆ, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, WIĄZANIE JONOWE, FEMTOSEKUNDA, ZATOCZEK, BULLA, KASZA MANNA, FIGURACJA HARMONICZNA, PŁUCA, NAJ, RYSOWNICA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, EUROWIZJA, BAGAŻ, MIOT, MAK OPIUMOWY, MURŁATA, PODŁOGA, ROZPAD, PROSTOŚĆ, ŻYWIENIE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, CHAŁTURNIK, REDINGOTE, BOMBRAMREJA, RETRAKCJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, WYROBNICA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, ZARAŻONY, MENADŻER, GŁUPSTWO, HAŁAŚNIK, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, SOŚNICOWATE, GASTRONOMIK, SZEŚCIAN, ŻARŁACZ JEDWABISTY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, AMATOR, PRZYSADZISTOŚĆ, CHRONOMETR, PRANKO, BÓG, BROŃ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, FASCYNATOR, FLESZ, STAŁA HUBBLE'A, ŁUSKOWCE, ODPRAWA, FIRMÓWKA, KWAS ORTOFOSFOROWY, ŁABĘDZIA SZYJA, SYNONIMIKA, CIASNOTA, CHUDZIĄTKO, ADWENTYSTA, OTWORZENIE DUSZY, DANAIDOWATE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ANTROPOLOG KULTURY, GŁĘBSZE UCZUCIE, MIARKA, GUMA, KATASTROFA KOSMICZNA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, AKCENT SŁABY, TELEGRAM, SYNTETYK, STRASZYK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, ŚMIECIUCH, TERMA, ŚWIECA, CHEMIA NIEORGANICZNA, BICIE POKŁONÓW, PIECZARNIK WŁOSKI, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, WEŁNIAK, TRAWERS, KOLAUDACJA, PASMO, ZARZĄDZENIE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PAULINIA, WĘGIERSZCZYZNA, STACJA, ROZPADLINA, OSTANIEC DEFLACYJNY, SZKŁO Z MURANO, NIETOLERANCJA, POLITYKA ENERGETYCZNA, SPOT REKLAMOWY, INWESTYCJA, GASKOŃCZYK, BATON, KRAKOWIAK, PRAKRYT, BÓBR AMERYKAŃSKI, BUTNOŚĆ, PIJAWKA, BIEŻNIK, WIDZENIE SENNE, KLEJNOT, EKSHIBICJONISTA, MIKROKLIMAT, PŁÓCIENNICA, ZAKRĘT, POJEDYNEK, ROSARIUM, NIEBO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KRATA, NORMA REAKCJI, LIBERALIZM SOCJALNY, WAFEL, AFERA ROZPORKOWA, ŚWIATŁA, PROTOZOOLOGIA, INDEKSACJA, KOLORYSTA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, PANEK, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, DZIKUSKA, TFILIN, PIASTA, LINEARNOŚĆ, KSIĘSTWO SABAUDII, PLAN, KANTYK, ŻARŁACZ SZARY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, POWIEŚĆ RADIOWA, JEZIORO LODOWCOWE, ZGNIATACZ KCIUKÓW, WIEK PROKREACYJNY, EUROCENTRYZM, PUNKT ROSY, WIDŁOZĘBOWCE, UKŁAD MOCZOWY, PROSTA, WARIATKOWO, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KULTURA AZYLSKA, ANTAŁ, PRÓBA, KLESZCZE MIĘKKIE, CELULOZOWNIA, PRAWORĘKI, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, KOCIAK, TAHITAŃSKI, REKREACJA, WIOŚLARKI, SFERA GWIAZD STAŁYCH, WSPÓŁPRACOWNIK, SMERF, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ESPERANTO REFORMITA, PODKOWA, ?WŁOCHACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MADŻONG gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)
MAH JONG gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MADŻONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).
MAH JONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).

Oprócz GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x