Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MAH JONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MADŻONG

MADŻONG to:

gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)MADŻONG to:

komplet do gry w madżonga (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.363

ŁADOWNIK, MACIERZ NILPOTENTNA, KWADRATURA KOŁA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, GARŚĆ, BIDET, NATRYSK, PRAWO MOORE'A, LEŚNIK, CYKL KSIĘŻYCOWY, SASZETKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SZTUKA KULINARNA, PARAPECIK, ASOCJACJE, SYSTEM PRZYPOROWY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, EKSPERYMENT KLINICZNY, KALKA KREŚLARSKA, ŚLEPUCHA, DENATURACJA BIAŁKA, ANTAGONISTA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, JĘZYK FALISKIJSKI, RODZINA NUKLEARNA, WIELORYB, CYNKOGRAFIA, MASŁO MAŚLANE, CIĄGI, CZTERY KÓŁKA, CERATOFILID, BABIZM, GATUNEK ITEROPARYCZNY, GOSPODARKA WODNA, SZOK CENOWY, HASTATUS, NISZA NIWALNA, KIBITNIKOWATE, PERŁOWIEC, PEWNOŚĆ, TWARZYCZKA, HULANKA, KWIATECZEK, ZARAZA, ADIUNKT, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, PROPORZEC, KUTER, PIRAMIDA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, MIKONAZOL, TRYPTYK, NADBUDÓWKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PODIUM, JOGACZARA, PACZKA, WYSŁUGA LAT, SZALKA PETRIEGO, CMOKIER, TOPIELEC, ELEKTROFON, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, NITINOL, WYROK, KOMISJA REWIZYJNA, REFERENDUM LOKALNE, POLA ELIZEJSKIE, RÓŻA, USIŁOWANIE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KAZACHSKI, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PODZIAŁ HARMONICZNY, RĄCZYCA, WEŁNIANKA, ŚLĄSKOŚĆ, MODELKA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, AMEBA, STACJA POMP, SYLWETA, ZATOR PŁUCNY, GRANITA, DOMINATOR, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, MOSH, ŻURFIKS, EKSPOZYCJA, KARBIDÓWKA, WYCHOWAWCA, SKOPEK, ZWARCIE, KARAFUŁKA, MRÓWNIK, HETEROTROFIA, AWERSJA DO RYZYKA, POLICJA DROGOWA, KRYMINALISTYKA, UCHWAŁA, TEKA, RECEPTARIUSZ, OBLAT, SIEKANKA, WIELOŚCIAN FOREMNY, INTENCJONALIZM, HAFT KRZYŻYKOWY, PROFITKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, POLOWIEC, PŁAWA, ARANŻACJA, PANAFRYKANIZM, FOLKLOR, CHROPOWATOŚĆ, BLEJTRAM, PROGRESJA, DIODA PROSTOWNICZA, ZACISZNOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, REPUBLIKA, PRZEPOJKA, LIW, SYLWETA, NIEGOSPODARNOŚĆ, NORKA, KOTWA, CEFALOGLICYNA, MOŻDŻEŃ, PRZEŁAWICENIE, PEDIATRIA, CZEREP, PARASZKA, KASZEL SUCHY, ANALIZA CZYNNIKOWA, BRYNDZA, ORBITOWANIE, BIOZA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, GAROWY, SWETER, KLINGA, SZARAK, MIEDZIORYTNIK, ŚPIĄCZKA, OCHRONA UZDROWISKOWA, KOMBAJN, LEKARZ DOMOWY, WKLĘSEK, WIROPŁAT, FTYZJATRA, WYPOWIEDZENIE, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ASPIRANT, ZESTAW, JEŻOWATE, ZNAJDA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PUKNIĘCIE, KANAŁ BURZOWY, AMON, TULEJA, RAPORT, STYL CASUALOWY, PUSHBALL, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WARSTWA ABLACYJNA, CELTYJKA, DŁUGI WEEKEND, PERKOLACJA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, RACJONALIZM, NUTRIA, LOFIX, BUZUKI, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, WŁOSIE, AKCJA AFIRMATYWNA, MECHANIKA TEORETYCZNA, CHRYZMO, SYSTEM, KICHA, KONWENCJA, SIEĆ NEURONOWA, INFORMA, SONG, ULICA, EKLER, KLESZCZE TWARDE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, NORMA KOLIZYJNA, BRZDĄC, STYMULACJA ODWIERTU, KWASZARNIA, SZEŚCIORACZKI, FALA HARMONICZNA, MACZUGA, KOD PREFIKSOWY, SIŁA ROBOCZA, BILDUNGSROMAN, AKT MOWY, ŚWIETLICZANKA, SŁUŻKA, AGREST, PRZEKLEŃSTWO, STAW BIODROWY, KWADRYWIUM, ZAKON CZYNNY, ZARAZA, MASZKARON, PARAMETR, STOPIEŃ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, KRĘG LĘDŹWIOWY, BOSKA CZĄSTKA, WYRĘBISKO, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, PARA, KARMEL, FAUST, TELETRANSMISJA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, RUCH PIESZY, WARIACYJNOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, OPŁATA ADIACENCKA, FLAGSZTOK, ODSŁONIĘCIE, PODŁOWCZY, ZMORA, KLOPS, WYRZUT SUMIENIA, CZWÓRKA, NIERÓB, LALKARSTWO, TARŁO, DESIGNERKA, LYNCH, TAUTOCHRONA, MALARSTWO FIGURATYNWE, CZAROWNICA, JIVE, OKULIZACJA, SUCHY DOK, NARCIARZ DOWOLNY, KOLOKATOR, WSPÓŁRZĄDCA, MATKA BIOLOGICZNA, POKAZ, APARAT SZPARKOWY, DRELICH, TERAPENA DIAMENTOWA, NARTA, GALAKTYKA, ROZWARSTWIENIE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, TECHNIKA, FRANIA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, IMPLANTACJA, DZIDZIA-PIERNIK, METYS, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, IMIĘ, PIEC, KANAŁ, GNOJAK, MAŁA GASTRONOMIA, JEŁOP, ZORBA, DYLIŻANS, INTERIOR, PŁOW, KAMIEŃ, PROCES POSZLAKOWY, KRUCZOŚĆ, BALDACHIM, JELARANG, OPĘTANY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, AORTA BRZUSZNA, OGÓREK, LONT WOLNOTLĄCY, WYŚCIG KONNY, KUC MERENS, ZBIORNIK, KŁAKI, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BIOFLAWONOID, ASTRONOMIA SFERYCZNA, PLUGAWOŚĆ, KORMORAN ETIOPSKI, PRAGMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRA DLA CZTERECH GRACZY POCHODZĄCA Z CHIN; W GRZE WYKORZYSTUJE SIĘ SPECJALNY KOMPLET 144 KAMIENI PODZIELONYCH NA GRUPY W SPOSÓB PODOBNY DO KOLORÓW W KARTACH I TWORZĄCYCH KILKA INNYCH GRUP (WIATRY, SMOKI ORAZ KWIATY I PORY ROKU), A PODSTAWOWYM CELEM GRY JEST ZEBRANIE CZTERECH ZESTAWÓW PO TRZY LUB CZTERY TAKIE SAME KAMIENIE I JEDNEJ PARY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
madżong, gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)
mah jong, gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MADŻONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).
MAH JONG
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x