KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO MŁYŃSKIE to:

koło mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody, poprzednik turbiny wodnej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.142

WINO, URZĄDZENIE RADIOWE, ROZMARYN, PRZERWANIE CIĄŻY, OBSZAR WIEJSKI, FLOTA, PRZESTAWNIA, TRZECI, AMPUTACJA, DAWKA PROGOWA, NABRZEŻE, SPORT, METODA KARTOGRAMU, EDYKUŁ, OPCJA TERMINOWA, DERESZOWATY, BIAŁY, ZAKĄSKA, ODPŁYW, ROZŁÓG, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, TROL, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WANIENECZKA, KORKOWIEC, BENEDYKCJA, ŚCIEŻKA, NEOPOGANIZM, OKOLE, BEAN, SYSTEM ZNAKOWY, EUTEKTOID, ZAZDROŚĆ, WĘGLIK, DZIELNIK, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ETERIA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, PÓŁGOLF, BASEN, KIWI, POR, RÓG, BOTTOMLESS, GERONTOKRACJA, MECHANIZM, BRYTYJSKOŚĆ, ALLEGRO, TRUFLA, GRAFFITI, STOŻEK DZIOBOWY, KOMUNIKATOR, KLASTER REGIONALNY, DZIERŻAWCZOŚĆ, TEMAT, WARKOCZ, FILTR CYFROWY, PERMISYWNOŚĆ, WAHADŁO, KUCZBAJA, WZÓR, FANPAGE, AKADEMIA, UDERZENIE, MORŚWIN BEZPŁETWY, LIAZA, SPĄGNICA, LATARNIA, TROPIK, LEKTORIUM, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, REALNOŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, AUGUR, WILGOTNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, ZOOFAG, KAKAO, BROKAT, HUBA, ZAKŁÓCENIE, AKT, BRUZDKOWANIE, GAZ SYNTEZOWY, WSPÓŁREGENT, KOLEGA PO FACHU, PLURALISTA, SITO, PROFIL, KOŁO STEROWE, ROZKŁAD, WYCINEK, KONGREGACJA, MIESZANIEC, KRATOWNICA, ALGEBRA LINIOWA, ANOMALIA POLANDA, KAMIENIARZ, BIOCYD, STOŻEK PRZYBYSZOWY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, DOŚWIADCZENIE, GRANT, PĘCHERZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PIASEK SANDROWY, MATAMATA, JANÓW, AUTOCHTONICZNOŚĆ, PRECYPITACJA, MIMETYZM, MOTOR, PIERWSZA JASKÓŁKA, BAŃKA, ANTRYKOT, MUSZLA KLOZETOWA, PRZETOKA, LINIA ABSORPCYJNA, LAMPERIA, PODCHLEBSTWO, KRÓL, ZSYP, TRAWERS, JĘZYK LODOWCOWY, KAPOTAŻ, KIEROWCA, FAKSYMILE, ERUPCJA FREATYCZNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, INSTYTUT, POZYCJA RYGLOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, SPRZĘCIOR, KUTIKULA, BURGER, POPIELNIK, PERYPATETYK, LATARNIA MORSKA, TARPAN, UPROWADZENIE, GORĄCA KREW, SOLIGORSK, ENDOPROTEZA, PŁACZ, KOGUT, OŚCIEŻE, LUTNIARZ, POCZWARA, PUNKT WITALNY, UCHO, RODZINA ZASTĘPCZA, ODTWÓRCA, IZBA, BEZŻENNOŚĆ, BÓB KOŃSKI, KONTENER, FUTRYNA, KOSZULKA, MIĘSOŻERCA, OŚLE UCHO, SZMAT, AUSZPIK, ANTAGONIZM, KONTRAKT TERMINOWY, SZTYFT, ROZROST, ZAWRÓT GŁOWY, CHOROBA PROMIENNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ZDARZENIE PRAWNE, PYŁ, MORESKA, WYŻYNY, BRUMBY, ŚCIÓŁKOWANIE, WELUR, BROŃ MIOTAJĄCA, MEDIANTA, MAGIERKA, WZIERNIK, PODKOWA, RAMA, POKŁAD, BASEN, KRĄG, BROMOLEJ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, NULLIPARA, KOKTAJL MOŁOTOWA, MISTERIUM PASYJNE, PAPRYKA, WIELKA JEDNOSTKA, CEMBROWINA, PODUSZKA, TEMBR, STRUKTURA DRAMATYCZNA, CZĄBER, WODY INGLACJALNE, KOŃ, BUCHTA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, WOLANT, MIŁOŚĆ, PŁAWINA, MOSKALIK, MANKIETY, GLIZA, ZIELONE PŁUCA, SIŁA NOŚNA, PAKIET POMOCOWY, KASA, STRAWNOŚĆ, ŁAPANIE, BAGNIK ZDROJOWY, USTNIK, CZARODZIEJSTWO, MŁOTECZEK, WYSTAWCA, TROLL, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LITOTRYPSJA, GABINET, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, BITUMIZACJA, ARKUSZ DRUKARSKI, GRUSZECZKA, ARENDARZ, LIMUZYNA, KANALIZACJA BURZOWA, IDIOFON, TWÓR, BRUDAS, STYPENDIUM, KWARTET, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, KUMOTER, REWALIDACJA, ZAŁOŻENIE, ŚLIZG, SKRAJNOŚĆ, KHMERKA, FILC, HOMOGENIZACJA, HOMOSEKSUALIZM, ODPOWIEDŹ, GASTROMANCJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KSIĘŻULKO, WIOSŁO, CIĄŻA, WARUNEK, TEST PASKOWY, GRANATNIK, LUK ŁADUNKOWY, SKANER, KHMER, BRODAWKOWIEC CZYSTY, DOMINANTA, KÓŁKO, KAWA ROZPUSZCZALNA, STAUROPIGIA, RAKARNIA, PART, KOSMOGONIA, LIPA, JARZĘBINA, OBROŃCA, OPONA, WYGIĘCIE, ZEWŁOK, OLIWA, WARTA, AWIONETKA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KAPELMAJSTER, SYPIALKA, CYNIA, NADZIENIE, PŁYN INFUZYJNY, PRZÓD, REPOZYCJA, KOZACZKA, ACEFALIA, KOMAT, ANTABA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, AGONISTA, STOS, SRAKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PERFUZJA, KASZA, JOSE, ODTWÓRCA, DOK, PRÓBNIK, TRUBADUR, SOK, PATOGENNOŚĆ, ?PASZTET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO MŁYŃSKIE koło mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody, poprzednik turbiny wodnej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO MŁYŃSKIE
koło mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody, poprzednik turbiny wodnej (na 12 lit.).

Oprócz KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - KOŁO MAJĄCE NA OBWODZIE ŁOPATKI LUB PRZEGRODY, PORUSZANE SIŁĄ NAPORU WODY, POPRZEDNIK TURBINY WODNEJ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x