JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMBLEMAT to:

jakiś obraz, który symbolizuje pojęcie, ideę lub czynność, np. emblemat społeczności hakerskiej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMBLEMAT

EMBLEMAT to:

kompozycja literacko-obrazowa, gatunek powstały w XVI wieku, zbudowana z trzech części: inskrypcji (motta), ryciny przedstawiającej różne wyobrażenia, wierszowana subskrypcja, wyjaśniająca motto i rycinę (na 8 lit.)EMBLEMAT to:

rodzaj gestu, którego znaczenie jest jednoznaczne i właściwe dla danej kultury, tzw. gest kulturowy (na 8 lit.)EMBLEMAT to:

atrybut, godło (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.961

KIJEK, PASSACAGLIA, DOWÓZ, TAMARYND, BIZA, LOTNIK, FIX, AWANGARDYZM, MORALIZACJA, WYROŚL, IMPULSYWNOŚĆ, ODWIERT, RINFORZANDO, LAMPA ELEKTRONOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GÓRKA, ZIELONA KARTA, SESJA, OLIGOSACHARYD, GLEBA KOPALNA, REDINGOT, USPOKAJACZ, OGONICE, MONODIA, DERYWAT MUTACYJNY, SKORUPA, INKA, PERŁA, PĘDZLIK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SANDWICZ, WESTA, SZASZŁYK, NIGER, NASIONNICE, PIONEK, CHOMĄTO, AMBASADORKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, PÓŁKA SKALNA, ŚMIAŁOŚĆ, WYPOWIEDZENIE, METODA FEULGENA, BYCZEK, OGIEŃ KRZYŻOWY, SZYNA, STARY, CIĘGNIK, DIABLOTKA, LARGO, ADAPTOR, LIŚCIEC, DOM, PLEŚŃ, MIKROMIERZ, KWACZ, WSZECHSIŁA, IZBA CZELADNA, SYJON, UFNOŚĆ, OBIPIĘTA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KARTA WIZYTOWA, ROZBÓJNIK MORSKI, KARCYNOGEN, PIKSEL, HUN, NALEWAK, KAPISZONÓWKA, WALENCJA, AROMAT, SŁUPICA, MIENIE, REGULATOR, MATERAC, CANZONA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ŻYDOWSKOŚĆ, PLOMBOWIEC, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, ZAPALCZYWOŚĆ, SYSTEMATYKA, BULLA, RAMA, RERECORDING, CHOROBA ZAKAŹNA, OKŁADKA, CERATA, DUCHOWY OJCIEC, AKTYWISTA, MANIOK, CZASZA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, GŁOŻYNA, FIGURACJA MELODYCZNA, MIZOPEDIA, DZIEWCZYNIĄTKO, RĄCZNIK, SKRAJNIK DZIOBOWY, FILTR ANTYSPAMOWY, ŚCIANA, BEKA, DYSKOPATIA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, CYTOKININA, PODRYG, KLISZA SIATKOWA, HM, CYNK, SAMOGON, MACKI, ZIARNECZKO, FATAMORGANA, WIZJONER, OGIER, AEROCASCO, CHORÓBKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, OPARY, AKRYL, TRUNKOWY, SECESJONISTA, ROZTRUCHAN, NEKTAR, NORZYCA, TRAWERS, WZORZEC OSOBOWY, WŁAZ, AKT USTAWODAWCZY, STYL KOLONIALNY, OMYŁKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, CZARNOKSIĘŻNIK, OUTSIDER, PASTA CURRY, STÓJKA, PANDRAK, GRAFICIARZ, UDRĘKA, CHOCHOŁEK, PRZECIWDOWÓD, CERKIEW, DZIAŁANIE, INTELIGENCJA WERBALNA, PODRÓŻUJĄCY, PORFIROBLAST, BATERIA, MARONI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ODRUCH, LATARNIK, TAŚMA, EXPAT, ROZGRZEWACZ, NATASZA, TYP DZIKI, SZUMKA, DACH POGRĄŻONY, KLATKA SCHODOWA, KANAŁ, MUSZLA, BISEKS, BAZGROTA, STATUS SPOŁECZNY, TROP, ARGENTYŃSKOŚĆ, BANDAŻ, CZAS STREFOWY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, POŚWIST, FUTRYNA, WYDZIELANIE, RÓWNINA SANDROWA, BOSCH, ODKRYWANIE DUSZY, KINKAN, BAKTERIA, ODPRAWA, WIELOPIĘTROWIEC, ŁABĘDZI ŚPIEW, ŚLAD, ZNAK PRZESTANKOWY, FUNDAMENT, HISZPAŃSKI, CZAS PÓŁTRWANIA, SANDAŁY, FUNKCJA GREENA, SANKCJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SPOJRZENIE, LINA, SZPILECZKA, PROMIONEK, GRZYB PIASKOWY, TRZMIEL, PUNKT KATECHETYCZNY, ODWILŻ, KAPAR, MUTACJA PUNKTOWA, DEWELOPER, ŻARTOWNIŚ, ANNA, HIPERTONIA, KONSERWATYWNOŚĆ, PRZEGRYWKA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, BEZGŁOŚNOŚĆ, ETOLA, PTASZEK, OKUPACJA, KWAS, CHŁONNY RYNEK, ŚWIADECTWO, TORU, MAGNEZJA, PANEKLA, KILIM, DYKTATURA, FONDUE CZEKOLADOWE, STAN DEPRESYJNY, PASZTET, ZATOPIONA DEPRESJA, STACJA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, TYRANIA, WIZA POBYTOWA, PEREŁKA, TAJNE KOMPLETY, BANDEROWIEC, BŁONICA NOSA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ORGIA, KOŃ LEJCOWY, HEDONIZM ETYCZNY, NASZ CZŁOWIEK, LAMA, PIEC GRZEWCZY, PRZĄDEK, NIECKA WYPADOWA, KOMPENSACJA, PRZEMYT, STRUKTURALISTA, SOŚNIAK, MAKATA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, GRUSZKA BOKSERSKA, TAKSON PARAFILETYCZNY, AKRECJA, TERAPIA, KRÓL, KONFESJA, ZASADA REAFERENCJI, TŁOK, AFERKA, GUFFA, ZABYTEK NIERUCHOMY, ESCUDO, MIESZACZ, SZMUGIEL, UCHO, ZEZ ROZBIEŻNY, MIKS, BULLA, KĄT PEŁNY, PARAFARMACEUTYK, MUZYK, ALPAKA, SIMON, NIEPALĄCY, ŁUK ELEKTRYCZNY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, KONTENER, MATURKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BUKWICA, NARKOTYK MIĘKKI, WAŁ, SASZETKA, MÓL BOROWICZAK, OKA, POLOWACZ, POLIMORFIZM, BEZAN MASZT, EKSPERT, KURS, ASCEZA, KRECIK, SKIP, GUZIK, ALGORYTM SYMETRYCZNY, RING, WYRĘBISKO, WYCHOWAWCZYNI, TRANSFUZJA KRWI, SZATAN, PRZEGRYZEK, KOMISARZ WOJSKOWY, ?KATOLICKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMBLEMAT jakiś obraz, który symbolizuje pojęcie, ideę lub czynność, np. emblemat społeczności hakerskiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMBLEMAT
jakiś obraz, który symbolizuje pojęcie, ideę lub czynność, np. emblemat społeczności hakerskiej (na 8 lit.).

Oprócz JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JAKIŚ OBRAZ, KTÓRY SYMBOLIZUJE POJĘCIE, IDEĘ LUB CZYNNOŚĆ, NP. EMBLEMAT SPOŁECZNOŚCI HAKERSKIEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x