STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYPADŁOŚĆ to:

stan chorobowy lub nieprawidłowe funkcjonowanie danego organu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.235

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, WĄŻ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TRANSWESTYTA, SOWIECKOŚĆ, PEPICZKA, RÓG, PLACUSZEK, ORNAMENT, POLEPA, OBRZĘK GAZOWY, ROZPADLISKO, JĘZOR LODOWCOWY, INFIMUM, SPIRYT, DIATRYBA, ASESOR, ŻABKA, NA JEŹDŹCA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, UDŹWIG, NALEWAK, SPÓD, JAZGOT, SUMA KONTROLNA, POŁYKACZ, GŁUPTAS, BARWY PAŃSTWOWE, PRZYLĄDEK, ŁUSKOWIEC, VIP, POSTOŁY, PEPSI, TUSZKA, TRYTON, REWERSAŁ, INTERMEZZO, SUCHOWIEJ, COŚ, GRÓB, OBIEG, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KIOSK, ORTALION, SYNTETYK, RÓŻOWA LANDRYNKA, LAMPERIA, SENIOR, GORSET, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, BROŻEK, BURKA, ZĘBORÓG, KIEROWCA, DRABIK DRZEWKOWATY, MOSTEK, SKŁADAK, GANC POMADA, PROWINCJA, HAFCIARSTWO, PRZEMIENNIK AMATORSKI, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SAGA, BASKINKA, KARIN, PROCES DECYZYJNY, WITRYNA, MLEKO W PROSZKU, ROZŁUPKA, ZAKOP, WOLE OKO, DANSKER, ŻUŻLOBETON, PORTRET, WARTOWNIA, ZNAK KOREKTORSKI, HAUST, OBUSIECZNOŚĆ, NORMALIZACJA, PIES DO TOWARZYSTWA, NIERUCHOMOŚĆ, KAWALERIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ESZEWERIA, ZBAWICIELKA, POROST, ZŁOCISZ, OPAŁ, STRAPONTEN, BUTERSZNYT, PANIER, MARINA, BRAK, CIĄŻA, MROZOODPORNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA, WAPNIAK, PODATEK IMPORTOWY, MŁODZI, ZAŚPIEW, FIGURA RETORYCZNA, BROŃ JĄDROWA, SEŁEDEC, CUGANT, IZOLACJA, DWÓJECZKA, KOŁEK, SZTYCH, LEBERA, ŁAZĘGA, LAVABO, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, EMIRAT, MORENA BOCZNA, AKALKULIA, LIST PRZEWODNI, CEL, ANONEK, MIERZENIE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, NIEMIASZEK, STOPA MENNICZA, ROGAINING, PODRYG, FOKA, MUFKA, MAUA, MOŻLIWOŚĆ, MIECZ, SEKS ANALNY, WYCIERACZKA, ŚCIANA, ZWINNOŚĆ, RIODEJANERIO, ALKID, NAKO, WĘZEŁ DROGOWY, KATEGORIA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ODWRÓCENIE TRZEWI, WISIELCZY HUMOR, DEPORTOWANY, DEVELOPER, UCHODŹSTWO, PASYNKOWATE, PROTETYKA, KOTWICA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, BLOK LINOWY, SIARCZEK, NIEZBIEŻNOŚĆ, BAMBO, CHÓR, MROK, KATAFRAKTA, FOTOTROPIZM DODATNI, NAWIETRZAK, KOMORA, WARSZTAT STRATEGICZNY, NEUROPATIA, PATYCZAK, SPINA, GODET, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PASZCZA, MARIMBA, INWENTARZ ŻYWY, PRZYCHYLNOŚĆ, QUADCOPTER, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, DWUKROTNOŚĆ, INTERPRETATOR, GALISYJCZYK, ORTEZA, POSTOŁ, RUGI, PROMIEŃ, PION ŻYROSKOPOWY, SZTURMAK, PŁYTA, KORDIAŁ, INTERLUDIUM, LALKA, OKRĄGŁOŚĆ, SYSTEMATYKA, DESKA, OKULIZACJA, ALKOHOL ROLNICZY, CZARNA DZIURA, STWARDNIENIE GUZOWATE, TRYBUT, FURUNKULOZA, LEGITYMACJA PROCESOWA, SZPATUŁKA, SUPRAPORTA, TELEFON ZAUFANIA, PIECZEŃ, PISTOLET, KĄT ROZWARTY, BELKA, DEKANTER, CZOSNEK, URANOWIEC, CHEDDAR, ZAJAD, REJKA, OLIWKOWATE, UTAGAWA, UROBEK, APURE, DECEPCJA, ODMIANKA, KASA, STÓJKA, SARONG, BRZYDACTWO, PRACA DOMOWA, SEKS ORALNY, FIŻON, JASZCZUR, RAKIETA, RÓŻA BAZALTOWA, OBRAZEK, WAMPIREK, KÓŁKORODEK, FIAKIER, OREGANO, WRAK, WĘGLÓWKA, KREACJA, KĘS, SYSTEM, WARNIK, SPOKOJNOŚĆ, KREMÓWKA, KOPROFAGIA, ALARM, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PILAW, KRATA DYSTRYBUTYWNA, GRANICA MIASTA, OPAR, ZAWIESIE, SPÓJNIK, KRYNOLINA, REJESTR, ZNAK CZASÓW, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KOLEUS, BYLICA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, NA PIESKA, WANIENECZKA, NANSUK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, NERW, MIASTO, OMDLAŁOŚĆ, SPRZĘCIOR, TABASCO, TERMOREGULATOR, SZTUKA ZDOBNICZA, MATRYKUŁA, BLANK, KONWENT, BUNT, ŁYK, POTWIERDZENIE, OJCIEC CHRZESTNY, ZBOCZENIEC, PRZEZNACZENIE, BIURO TECHNICZNE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MOLALNOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, GAJA, PROGRAM UŻYTKOWY, BRZEG, MŁOT, ARANŻACJA, FORMAT, ADIANTUM DELIKATNE, ROZBRATEL, HYDROBUS, PÓŁGOLF, MUTACJA CICHA, KRAJKA, PODPORA, BAZYLEUS, KUFF, PODATEK, SAMPLER, CIĄGUTEK, OSA, SUPREMUM, HELIOFIT, WARUNEK KONIECZNY, ?MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYPADŁOŚĆ stan chorobowy lub nieprawidłowe funkcjonowanie danego organu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYPADŁOŚĆ
stan chorobowy lub nieprawidłowe funkcjonowanie danego organu (na 11 lit.).

Oprócz STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAN CHOROBOWY LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DANEGO ORGANU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast