W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLORYSTYKA to:

w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 11 lit.)KOLORYT to:

w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.)TONACJA to:

w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA to:

w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 11 lit.)KOLORYSTYKA to:

jeden z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu; pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.008

ELITARNOŚĆ, SKRZYNIEC, KOZIOŁ, PRZEKŁADNIA, POKER, INWESTOR, ŁĄCZYNA, RYBONUKLEAZA, CEL, WÓZ STRAŻACKI, TURBINA SPALINOWA, OBROŻA, MOST PONTONOWY, SNAJPER WYBOROWY, SIŁA, PŁASKOSZ, PLEBS, SIŁA, CZYNNIK PRODUKCJI, ANGIELSKA FLEGMA, OTWOREK, PERSONEL, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, RUMUŃSKOŚĆ, ALGA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, PĘTO, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRÓŻNIAK, WOLUNTARIAT, ROZPÓRKA, SZLAMIEC, KARDAMON, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, DRUKARKA ROZETKOWA, ANTENA TUBOWA, PIEROŻEK, ALTERNATYWA, BARWA DRUGORZĘDOWA, OPERA, KAREL, OBRÓT WTÓRNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, WARIOMETR, BINOKLE, CIAŁKO, ALARM LOTNICZY, BUM, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TOKSYNA SINICOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, ELEMENT TOCZNY, EKSPOZYCJA, ODCISK PALCA, TROCINÓWKA, NIECKA ARTEZYJSKA, POWSTANIE, DOMICYL, PIEPRZ, AFERKA, STENOBIONT, OMYŁKA, TABU, ZARZUT, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, FACSIMILE, KUWETKA, MRÓWKA, CHARAKTERYSTYKA, ANTENA SATELITARNA, KARRUKA, PODGARDLE, RASTER, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, EKSTRAKLASA, UZIOM, DASZEK, SIEDLECKI, POŻYCZKA, PROPORZEC, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, OBIEKTYWIZM, TRYBUNAŁ, INTUICYJNOŚĆ, KORONA, DZBANEK NA KWIATY, SUBSTANCJA, KOLO, MAKROPOLECENIE, PERSONAT, OBYWATELKA, SZEŚĆSETKA, ŁEBEK, SAŁATA LOLLO, SAŁATKA SZOPSKA, TAKTYKA, EŁK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, TAKTYKA, BYSTROŚĆ, KARP PO POLSKU, TROGLOKSEN, KATASTROFA BUDOWLANA, KUNDMAN, GENRE, UNDEAD, LINIA ŚREDNICOWA, ODROBEK, EGZAMIN POPRAWKOWY, OTCHŁAŃ, PIESZCZOSZEK, TATAR, ŻYWOT, WIERTŁO, POLARNA CZAPA LODOWA, TORNADO, FILM SF, POKRZYWA, MACIERZ ODWROTNA, ZATRUCIE, ŁAWRA, MARKA, TŁUMIK, KAWALKATA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, TARCZA, ORKAN, DOM POSELSKI, ZREKOMPENSOWANIE, KRZYŻ HERALDYCZNY, OLEFINA, SKAŁA, LEŻA, OSTROWIANIN, PIRANIOWATE, KREOLKA, HACKNEY, WYROCZNIA, KOJEC, TONACJA, STAN, BORZEŚLAD ZWISŁY, BREUIL, NAKŁADKA, KONTRMANIFESTACJA, WIZERUNEK, ANAGLIF, KSIĘGA, HULK, CHŁODNIK, PIWETOZAUR, ROZTWÓR STAŁY, REPETYTYWNOŚĆ, MOHRG, ODROŚLE, AUSZPIK, KANTONISTA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, MECHANIKA TEORETYCZNA, NAJ, AGLOMERACJA, IGRASZKA SŁOWNA, GAJA, DZIEWIĘTNASTKA, WYCINEK, BAŃKA, LAURKA, FAZA, SKUNKS, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZESZYT, INFORMACJA POUFNA, DYFUZJA CHEMICZNA, DYSPEPSJA, STANOWISKO, ELEKTROLUMINESCENCJA, ABRAZJA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, GRABKI, KITAJ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZAZDROSTKA, BLOCZNOŚĆ, BARANEK, OBSESJA, SILNIK SPALINOWY, ARIA, MARKIZETA, TUNIKA, OPOZYCJA, WYSZYWANKA, MOC ZNAMIONOWA, PASTA, VOTUM, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ZAPRAWA, ŚLONSKI, GRZYB NADRZEWNY, LARYNGEKTOMIA, LICZKO, BISEKS, TARANTELA, IZBA, CHOINKOWOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PODPORA, KOZIOŁ OPOROWY, GETTO, KONTUR MELODYCZNY, PACIORKOWIEC, AGERATUM, PRZEWODZIK, POSEŁ, STATUS, PANTOFELNIK, SHITSTORM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TUBA, POZYCJONOWANIE, SUBSTANTYWNOŚĆ, ZATOKA, PISZCZAŁKA ORGANOWA, TŁUSZCZ, WYBRANEK, DUMP, ROZKOJARZENIE, FRANCUSKOŚĆ, KACZAN, BIEG DYSTANSOWY, ZBIOROWISKO, MASER, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BAMBO, ALFABET MORSE'A, OGRANICZNIK, KISZKA ZIEMNIACZANA, GAŁĘZATKA, SKANER, POKAL, IZOLATKA, EFEKT SORETA, ASAMBLAŻ, KLUZA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, REGIMENTARZ, TRZPIEŃ, OKOP, KAPILARNOŚĆ, LOT KOSZĄCY, OWADY, CEDUŁA, RUBELIT, ZNAK TOWAROWY, MONIUSZKO, ZAKOLE, ZAŁATWIANIE, KREACJA, NASTROJOWOŚĆ, OZDOBNIK, OPUS, DYSZKANCIK, NIEDOROZWÓJ, ŚLISKOŚĆ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, LEN, ZASILANIE SIECIOWE, PODJAZD, OCENA, STARUNEK, GWASZ, NISKOROSŁOŚĆ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, OKO, TON, OZOREK, SIARKA POPIOŁOWA, KOLEBKA, METODA SHEPARDA, ŁUSKA, KILKAKROTNOŚĆ, MANEŻ, DYWDYK, KOMÓRECZKA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, RĄBANKA, IOGANSON, TEMAT, OSTRZE TRZONECZKOWATE, MELODYCZNOŚĆ, STRZĘPIEL, AJDUKIEWICZ, CZERWONA PORZECZKA, NIEROGACIZNA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, WYŁAPYWACZ, PANNICA, NAKAZ, ZYSK, AGROWŁÓKNINA, ?MIARA NIEZMIENNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLORYSTYKA w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 11 lit.)
KOLORYT w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.)
TONACJA w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLORYSTYKA
w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 11 lit.).
KOLORYT
w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.).
TONACJA
w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 7 lit.).

Oprócz W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W SZTUKACH PLASTYCZNYCH DOMINACJA LUB SPECYFICZNE ZESTAWIENIE BARW, CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ, NADAJĄCE OGÓLNY TON DZIEŁU SZTUKI, BĘDĄCE PEWNĄ CAŁOŚCIĄ ESTETYCZNĄ, STANOWIĄCE NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNEGO DZIEŁA. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x