PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁOKRĄG to:

przedmiot w kształcie półokręgu lub grupa przedmiotów, osób ustawionych w kształcie półokęgu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁOKRĄG

PÓŁOKRĄG to:

figura geometryczna oparta na odcinku AB, składająca się z tego odcinka i łuku, który jest połową okręgu o średnicy AB o końcach wspólnych z końcami odcinka AB (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.063

SŁUŻBA, PAŁECZKA, SEKS ANALNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, AMORY, KAPITANA, AUTOMOBILISTA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SANDALIN, KOMBAJN, CZŁONEK, WARSTWA, ŁĘK, KOŁNIERZYK, BD, MAKATA, LEJNOŚĆ, PRZECIER, MADZIARSKI, PODSUFITKA, LITEWSZCZYZNA, LATARNIA, REPUTACJA, METYL, NAPÓJ WINOPOCHODNY, POTENCJAŁ, STACJA, CARSTWO, KHMERKA, ROKIET, NIEŚMIAŁOŚĆ, IMACZ, WYSTAWCA, FETYSZYZM, PRZYJEMNOŚĆ, DYPTYCH, KADŹ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KURZYSKO, KRYSZTAŁ, DIAFANOSKOPIA, SCHABOSZCZAK, BOMBA WODOROWA, ZYDWESTKA, SEQUEL, MIKROOTWÓR, NAROST, PODATEK KOŚCIELNY, ANTAŁEK, KANONIERKA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, SYSTEM POWIERNICZY, BĄBELKI, WĘGLIK SPIEKANY, OSTRA AMUNICJA, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, SZUFLA, SĄD WOJSKOWY, POJAZD SZYNOWY, MUFKA, DEKANTER, ATRYBUCJA, BUSZBOK, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ADAPTOR, WIĘZADŁO, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BARSZCZ, EPISKOPAT, AGENCJA, FINTIFLUSZKA, ZBIÓR MANDELBROTA, GŁUPEK, HANKA, KUTYKULA, NIEMIASZEK, KIERKI, ICHTIOFAUNA, JAMOCHŁON, ŚWIECA, KONKURENCJA, HORDA, TYGIEL, LOTERIA PROMOCYJNA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROPORZEC, PEŁNOMOCNICTWO, IZOLATORIUM, PROTETYKA, LOT ROZPOZNAWCZY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ETIUDA, ENZYM, RÓŻE, ANALIZA, WYGASZACZ, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, MONTAŻ, NIEŚPIESZNOŚĆ, METAL KOLOROWY, ABOLICJONISTKA, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, IPSYLON, GEOFAGIA, PIEG, PUNK ROCK, TRZYMAK, SUPPORT, PIEPRZ RÓŻOWY, POKRYWA, HETERODYNA, FASOLA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, AFILIACJA, GARKUCHNIA, DYSPROPORCJA, JEŻOWIEC, AMPUŁKA, ŻUBR WĘGIERSKI, ARAMEIZM, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ŻÓŁW NATATOR, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, FASKA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, FOTEL KLUBOWY, ROZŁUPKA, HALOGENEK ALKILOWY, BOLERO, EDWARD, WYSZUKIWARKA, LUSTRO, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, CZTEROSUW, SIECIÓWKA, PARZENICA, SUSZ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, KUCHNIA, ŁOM, LAMPA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, NA JEŹDŹCA, WYROŚL, SPRZĘCIK, OCENA, CIŚNIENIE, MIGRACJA, PŁOMIEŃ, OBROŻA, GRAF PODSTAWOWY, DIVA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PRZEBITKA, PRZELICZNIK, RAEBURN, TRAMWAJ, SORBET, TYKA, KNOTNIK ZWISŁY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GŁUPSTWO, HEJT, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, SKÓRZAK, DENDRODOA, WAGONIK, PASEK, OGÓŁ, ŁUPEK WĘGLOWY, ÓSEMKA, KULTUROWOŚĆ, CEDRAT, ŁOTOK, DUŻA LITERA, STRZAŁKA, BYDLĘ, KOŁPAK, ZBRODNIA HITLEROWSKA, LUMINATOR, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, BEZSENS, KONSTYTUCJA, MAJOWIE, PRĄD, DECEPCJA, ZESTRÓJ AKCENTOWY, TYGIEL, KACOWE, INTELIGENCJA WERBALNA, ZWIAD, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WIGONIA, DRUK ROZSTRZELONY, PAJĄK, BOMBA ATOMOWA, ISK, WIATROWNICA, MCHY LIŚCIASTE, ARUMUŃSKI, LUNETA, POZIOM, WIGILIA, ŚWIECA, TĘPOLISTKA, EDYKUŁA, OGRANICZENIE WIEKOWE, OPERETKA, NOODLE, MAJÓWKA, BUNT, FILODENDRON, ROZSADNIK, ARMILLA, MENNONICI, OBRONA, PEDOFILIA, OSSUARIUM, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ŚLIWKA, SILOS ZBOŻOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TOKARKA KŁOWA, POCZEKALNIA, PATROL, GOUDA, GŁOWICA, MAŹNICA, RÓG, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, POWÓZ, KILKAKROTNOŚĆ, MAGNEZJA, LEADER, NACZYNIE WIEŃCOWE, HALO, PŁOZA, PIECZONKA, TECZKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, AMFITEATR, GŁOWICA KONWENCJONALNA, LAND, OPASŁOŚĆ, FOKI, AKCJA, WYBORY POŚREDNIE, KAPER, SOKI, KOD IDENTYFIKACYJNY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, LONT WOLNOTLĄCY, ŁBISKO, PIEC, KRATA ROZDZIELNA, ŁASKUN, PIWO, KOLEKTOR, MINERAŁ ZABARWIONY, DEZAKTYWACJA, GWIAZDKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SAMIEC, KRA, KARETA, KAMIKADZE, SZAFLIK, SAKWA, BLUZA, KOHORTA, KLAPECZKA, COKÓŁ, STRZELNICA SPORTOWA, SAK, ORBITA POLARNA, BIZA, ŁAWICA SKALNA, ŁADOWARKA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, SPRZĄGLE, CZASTUSZKA, HAK, RURA ODPŁYWOWA, MÓRG, MAKOWICA, MALIMO, SPRZĘŻNICA, KAZALNICA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, AMARANTOWOŚĆ, WYLECZALNOŚĆ, OPASANIE, ALABASTRON, CHOROBA WENERYCZNA, BUŁAT, ?METODA DELFICKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁOKRĄG przedmiot w kształcie półokręgu lub grupa przedmiotów, osób ustawionych w kształcie półokęgu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁOKRĄG
przedmiot w kształcie półokręgu lub grupa przedmiotów, osób ustawionych w kształcie półokęgu (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU LUB GRUPA PRZEDMIOTÓW, OSÓB USTAWIONYCH W KSZTAŁCIE PÓŁOKĘGU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast