JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOFIT KORZENIOWY to:

jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.009

TYŁÓWKA, FANEROFIT, CHLUBNOŚĆ, BLOK ENERGETYCZNY, BIZA, ŚWIT KALENDARZOWY, FRAZA, ŁAPÓWKARSTWO, PÓJDŹKA, SETER SZKOCKI, JĘZYK ARABSKI, PLENNOŚĆ, ZAKŁÓCENIE, STRUNOWIEC, PŁETWA STEROWA, TRACHEIDA, PACAN, EMILY, PRYMITYW, KASETON, ŁUG, GZA, PORA GODOWA, IGŁAWA, PĘK, DESZCZOCHRON, PALINGENEZA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, DERYWAT, WĄŻ OSTROGŁOWY, NEURON LUSTRZANY, BUTELKA, SZCZOTKA, OCZERET KALMUSA, DYSFONIA, RACHUNKOWOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, ARYSTARCH, STYL DORYCKI, GRZYBIARZ, TYRANEK, TOR, DOM DZIECKA, BRUSTASZA, TERENOZNAWCA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, FECHMISTRZ, MARKIZA, SOCJETA, DZIAŁANIE, FALA, MAMMOLOGIA, WIZJER, WELON, OFIARODAWCZYNI, ROM, POPRAWIACZ, CYBORIUM, ZNAMIENITOŚĆ, KOMORNIK, GLONY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PĘCHERZYCA, LENIOWATE, BOASZKOWATE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KWARTET SMYCZKOWY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WERSET, ŁASICA, PASZCZA, WÓR, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KRĘTARZ MAŁY, OSTROSŁUP FOREMNY, UMIEJSCOWIENIE, EWOLUCJONIZM, ULOTNOŚĆ, KRYJÓWKA, KARRUKA, RYNEK KONKURENCYJNY, CHWYTNIK, FASOWANIE, RYFT, OBIEG, WIERTŁO, KASZA GRYCZANA, ROZKŁAD, FILOKAKTUS, JEDNOPŁAT, PUNKT KATECHETYCZNY, DĘBIK, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BARETKA, SAMPEL, PIĘĆDZIESIĄTKA, FIKUS, NADLOTKA, WYROK, PRZEZIERNIK, BURAK, KROATYSTYKA, CHOROBA DEVICA, ZALESZCZOTKI, MŁOT, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRZECINKOWIEC, REZYDENCJA, GIRLANDA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, AZOLLA PAPROTKOWA, ZŁOTY BLOK, TECZKA, MASZKARON, WZROK, POPYCHADŁO, KREM, RENKLODA, WYTAPIALNIA, GUARANA, KOŁPAK, POMOC STYPENDIALNA, JĘZYK KENTUM, BRYDŻ SPORTOWY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, CEDZIDŁO, OSET NASTROSZONY, STOCZNIA ZŁOMOWA, ŻARÓWKA, OKREŚLENIE, LEPTOPLEURON, KONKATEDRA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, SYGNAŁEK, PEŁZAK, ORTOPTYSTKA, SZYNA, ŚWIATŁO, ANKIETA PERSONALNA, CUKIER INWERTOWANY, TANGO, OTĘPIENIE, OKULARY, KOHORTA, PRZYDAWKA, ŚREDNIA KWADRATOWA, STANCA, FONDUE CZEKOLADOWE, BLIN, DIADEM, KORONKARZ, OBIEKTYW, KAMICA, PRZYRODA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, DEMOT, FIGURA OGRANICZONA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, LAPIDARNOŚĆ, CHWYT PONIŻEJ PASA, DROGA KRAJOWA, DNA, TEATR MUZYCZNY, MINERALIZACJA, WINIAN, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MIŚ, PRZYWŁASZCZENIE, STROP KLEINA, AKWARYSTYKA, JEDYNA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, URZĄD CENTRALNY, SZCZOTECZKA, SKRA, OŚWIECICIEL, FRANCISZKANIZM, NIL, DÓŁ, WIETRZENIE TERMICZNE, NIEWYPAŁ, PAJĄK, ŁODRANIT, ODBOJNICA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŻÓŁW, INTEGRACJA, JUNKERS, TOŃ WODNA, KIRYS, LEGENDA, MOZART, CENOTWÓRCA, FUZJA KONGLOMERATOWA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, KIESZEŃ, OKLUZJA, ESPERANTYSTA, SZKODA MAJĄTKOWA, WIKARYZM, NACIĄG, ŁOPATECZKA, APOLOGETYK, ZAPŁODNIENIE, AZJATA, DIPLODOKI, TŁUSZCZAK, POJEMNOŚĆ POLOWA, JANÓW, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PRZEWRÓT, BECZKA BEZ DNA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, RURA, OLEJ ARACHIDOWY, KERO, STATEK KORSARSKI, SMREKUN, JĘZYK POLSKI, REWALIDACJA, WELON, ARTYSTA, WITAMINKA, ROTA, DRIAKIEW, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, AGREGAT, BAR, PLATAN, CHOWDER, KOTŁOWNIA, MEDYCYNA, SCENA, NEBULIZACJA, SIŁA, KOMPILACJA, TOPIELISKO, KOŚĆ GROCHOWATA, OPASANIE, GWAŁTOWNOŚĆ, POTĘPICIEL, PUCHAR, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, NAUKI PENALNE, SKRAJNIK, ZASILANIE, NATURA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, STEROWANIE OPTYMALNE, PORNOGRAFIA TWARDA, MODNIARZ, PLAMKA FORDYCE'A, KAKAO, DANE, KULTURA PIEŃKOWSKA, DRZWI PRZESUWNE, SZUM, DOBROĆ, KARTKA, OBSERWACJA, WIZA WYJAZDOWA, WIENIEC, UCZENNICA, LEGWAN FRĘDZLASTY, PRAGNIA, WĘGLIK SPIEKANY, LENIWOŚĆ, CERKIEW, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TYNKTURA, AMFIPRION, DROGA, WIRTUALIZACJA, DZIKI ZACHÓD, ŁASKUN, ZŁOTY DESZCZ, FILOLOGIA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, CUDOWNY OWOC, DETERMINIZM, MYDLARNIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, DIABEŁEK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CIĄG, LESZCZYNA, HISTORYCYZM, WSTRZYMANIE, CYSTOLIT, UBOŻENIE, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KWASICA, ?BODZIEC WARUNKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOFIT KORZENIOWY jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOFIT KORZENIOWY
jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.).

Oprócz JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast