JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOFIT KORZENIOWY to:

jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.009

LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ZRYWKA, SEMAFOR, EPOKA, GATUNEK PARASOLOWY, MINIATURKA, REŻIM, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ANNA, NIEWYPARZONA GĘBA, FUZJA POZIOMA, RUSKI, MAPA POZNAWCZA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ŚPIĄCZKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, BURMISTRZYNA, RURA GŁOSOWA, HAK, KARP PO KRÓLEWSKU, MATOWOŚĆ, RAKI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BIBLIOPOLA, KALIBER, MIKROOTWÓR, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, POCIĄG EKSPRESOWY, UMOWA UBEZPIECZENIA, FILM PSYCHOLOGICZNY, MASZYNA TŁOKOWA, WIEŚ, DRIAKIEW, NOWA TWARZ, INSTRUMENT, SONIFIKACJA, ZWIAD, PIERWSZA POMOC, KONKURENCJA, FRAZEOLOGIZM, NIERUCHOMOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MUZA, STOIK, HOMOSFERA, HODOWLA PIERWOTNA, SMOCZEK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, JER PRZEDNI, KOMPARYCJA, KREDYT KONTRAKTOWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, GENERAŁ, ROŻEK, POWAGA, SIŁA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, BRZOZA CZARNA, PTERION, LASECZKA, SZUBIENICA, PIANOLA, CZUJNIK JONIZACYJNY, SKRZYDŁO, GRZECHOTKA, MOBING, PRZYMIOTNO KARPACKIE, PODRÓŻ, SKRĘT, TIURMA, STYGOFIL, ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI, ODRÓBKA, MUCHOMOR BULWIASTY, WALCOWNIA GORĄCA, BOTTOMLESS, KWAŚNICA, BRÓDKA, TRYBRACH, ŚMIECIARZ, ARMIA, DAMKA, PRZYZWYCZAJENIE, WYPRYSK KONTAKTOWY, PIEGUSEK, KOŁEK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, CHRZĄSTKA SZKLISTA, EGZORCYZM, SSAK, RUMIANEK, BEZPLANOWOŚĆ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, WILCZE STADO, WALKA Z WIATRAKAMI, TRAP, ALKAZAR, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, BRANŻA, ADRES PAMIĘCI, HRABINA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BEZSZPARKOWCE, LISTWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BRZYDULA, ELODEID, KWALIFIKACJA, CUDOTWÓRCA, JAN, CHIMICHANGA, ŁOŻNIK, EKONOMIK, GOSPODARKA NATURALNA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, BERCEUSE, DIABEŁEK, BUFFETING, BIEGUN ANIMALNY, RUDAWIEC, OPERATOR BITOWY, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, PREORIENTACJA, POCHODNA FORMALNA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRZESZUKANIE, KRUPNIK, OPASKA, CUMMINGS, PRZEKWIT, TERCJA, WOLANIE, ŁAPKA, SPADOCHRONIARZ, CASTOR, BRANSOLETA KRZYWICZA, POPYCHADŁO, JESION, KOLUMBARIUM, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PODBRÓDEK, SEQUEL, KNOT, KAPITALISTKA, IGRASZKA SŁOWNA, JASŁO, BUGAJ, KABEL, BARIERA, HYDROBUS, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KASZTANEK, KOKTAJL KRABOWY, FECJAŁ, ROTA, ODPŁYW, ABONAMENT, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, KOLIZJA, PLIOCEN, MOZZARELLA, SCHERZO, ZIELONA FALA, UDERZENIE, SANIE, CORRENTE, JEZIORO PODLODOWCOWE, KRĄŻENIE OBWODOWE, BYTOWNIT, DYSCYPLINA KLUBOWA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ODPOWIEDŹ, GETRY, ALEJA SZTYWNYCH, KONSTABL, WIERSZ LEONIŃSKI, KOMIZM, ANITA, GŁOS, RASTER, STATUS, NOWA KLASYCZNA, BI, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, POROŚLE, INTERLINGWISTYKA, BAŻANT, OGNISKO, KOŚĆ KULSZOWA, INGUSZKA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, MANDRYL, IMMUNOPATOLOGIA, PĘCZAK, KIERAT, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KOZACZKA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KINOTEATR, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, PĘCZYNA WODNA, PRZEJAZD KOLEJOWY, RADIOMECHANIK, PIECZARKOWA, AMULET, KLISZA, KRAJE, SSAK, CHOROBA KAWASAKIEGO, HURTOWNIA, BIOSFERA, PONCZ, CAŁUSEK, BUSZBOK, SYMPOZJON, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CHARLES, ARKUSZ DRUKARSKI, SKUPIENIE, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, AZYDOTYMIDYNA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, STACJA REDUKCYJNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SIT MALEŃKI, LORD, MIMETYZM FORMALNY, DOK, AMFITEATR, ŚNIEĆ, TKANKA PŁUCNA, FORMA ODLEWNICZA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, WIDZENIE BARWNE, AHISTORYCZNOŚĆ, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, NERWOWOŚĆ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, NAWÓZ BOROWY, SUITA, ZAMEK, SADÓWKA, LAMUS, CIASTO, BLACKOUT, LUKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, WĄTPLIWOŚĆ, WAGA PÓŁŚREDNIA, EKONOMIA SPOŁECZNA, PLATFUS, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MIESZEK WŁOSOWY, PARASOLNIK, TEKA, USZKO, IRANISTAŃSKI, ZDRADA, FONETYKA AKUSTYCZNA, ODNÓŻA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PANTALONY, CHROMOSOM POLITENICZNY, HOMARY, FUGU, KIERUNEK, POJAWIENIE SIĘ, ZALEW, PLANETKA, ELFICKI, PRAWO JOULE'A, GNAT, RUSEK, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, STRZAŁOWY, POGROBOWISKO, PŁUCZKA, TRZĘSIDŁA, KRÓLICZARNIA, GATUNEK KRYPTYCZNY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, DIAPSYDY, MASŁO, IZOMER OPTYCZNY, ZAJĄC, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, BRĄZOWNIK, KOŁACZYK, ZNAMIĘ SUTTONA, PRZYCHYLNOŚĆ, FACHURA, MECHANIKA, NEOPOGANIZM, GIPS, SPADEK, ?MIĘSIEŃ ŻWACZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOFIT KORZENIOWY jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOFIT KORZENIOWY
jedna z form życiowych roślin, w której pączki odnawiające znajdują się na podziemnych korzeniach, w nich też gromadzą się zapasy pokarmowe, niezbędne do przetrwania niesprzyjającego wegetacji roślin okresu, np. suszy lub zimy (na 16 lit.).

Oprócz JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN, W KTÓREJ PĄCZKI ODNAWIAJĄCE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODZIEMNYCH KORZENIACH, W NICH TEŻ GROMADZĄ SIĘ ZAPASY POKARMOWE, NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA NIESPRZYJAJĄCEGO WEGETACJI ROŚLIN OKRESU, NP. SUSZY LUB ZIMY. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x