PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APOLOGIA to:

przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APOLOGIA

APOLOGIA to:

rodzaj pochwały (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.349

BEFSZTYK, ROŻEK, EMILY, MUCHOMOR BULWIASTY, RAJDER, PODCHLEBSTWO, CIĄGNIK, HADŻ, TŁO, STEREOTAKSJA, PRZEPROST, BOMBA WODOROWA, LOJALISTA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, MINERAŁ, OBSESJA, KONFESJA, GOŹDZIENIEC, ROZETKA, FIAKIER, NÓŻ, BORIS, AMUR, GATUNEK INWAZYJNY, ZNACHOR, TYTULATURA, SMREKUN, TRZYMADŁO, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PEŁNE MLEKO, PODTYP, PRZEKŁADNIA, STWORZENIE NIEBOŻE, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, STRAPONTEN, FUNDUSZ PODSTAWOWY, UNIA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, RYZYKO KURSOWE, ZŁOTODESZCZ, EUTEKTOID, HRABIANKA, CZESKI, POMPA INFUZYJNA, OSTRA AMUNICJA, KOTLINA, KOMANDOR, MÓRG, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KELT, WODA, TRZYDZIESTKA, EGZEKUTYWA, EPISKOPAT, NASTURCJA, FILTR, WARZONKA, KLASZTOR, STREFA NADGRANICZNA, IZOMER KONFORMACYJNY, KRZYŻYK, ADRES WZGLĘDNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ASFALT, UDAR, CUGOWIEC, KOZIA NÓŻKA, BLUZG, ARSENAŁ, MINA, HUNTER, WIERTNICA, MAGIEL, WYRAZ BLISKOZNACZNY, OSTROGI, BAMBUS, MIEJSCE KULTU, PATRYLINEARNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ZŁOTKO, RYBA AMFIDROMICZNA, WIERNOŚĆ, TURGOR, KILOGRAM, ŻUBR WĘGIERSKI, ROŚLINY ZARODNIKOWE, POMÓR, SALETRA, BAŃKA, ADAPTACJA, PIÓRO, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KITAJKA, DZIUPLA, BRYŁA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PODSKOK, KSIĄŻKA KODOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SUWNICA, APOKATASTAZA, KRATKA WENTYLACYJNA, WYBIEG, GRUSZKA, DIABELSKOŚĆ, SYFON, BŁYSZCZYK, GWIAZDA PODWÓJNA, DIARIUSZ, SEKS, HALO, ROGALIK, OBŁĘK, UKŁAD NIEINERCJALNY, NOBEL, ROZWÓJ WSTECZNY, PODBIERACZ, UCHODŹSTWO, PODZIEMIE, AEDICULA, ZŁOTA RENETA, ROPUCHA BLOMBERGA, WIELKI PORZĄDEK, KNEDLIK, KIESZONKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, PRZEŚWIETLENIE, KARTAUN, TYNKTURA, CZAS TERAŹNIEJSZY, REFEKTARZ, SZKLANKA, PREMIERA, KARTA RABATOWA, KONTRAKT TERMINOWY, KALWARIA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ŁUPEK HUMUSOWY, KONTENER, KOREKTOR, INGUSZ, KRYPTODEPRESJA, GRADUAŁ, PLIK GRAFICZNY, PAPIER FOTOGRAFICZNY, NIEWYDOLNOŚĆ, BRYTFANNA, JEDENASTY, INFORMACJA, KANAPKA, APANAŻE, STROPNICA, KIEŁ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SOK, AMBASADORKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, JAJA, OMYŁKA, SYSTEM OBRONNY, STADIONIK, RYNEK, ZAPRZĄG, CIEPLARKA, PALPACJA, STREFA POŻAROWA, CZŁON OKREŚLANY, KRAJE, LEVEL, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, METAL KOLOROWY, ZAPORA, SAKWA, TARCIE, BALKON, NESTOR, ŚMIGŁOŚĆ, POLIGAMIA, PLAZMA, ŻYŁKA, GŁOWNIA, CYTODIAGNOSTYKA, BAZAROWICZ, TEREN, FLANSZA, ODWAGA, MENISK, KOMBATANT, PRZEMYT MRÓWKOWY, LINIA KOLEJOWA, JĄKANIE, ŁAWA KOMINIARSKA, MŁAKA, INOKULACJA, ROLETKA, BI, FRASZKA, HORMON LOKOMOCYJNY, OKNO, IZBA, WANIENKA, ROZPADLINA, BELA, RUMUN, WÓZKOWY, BAŃKA MYDLANA, KADZIDŁOWIEC, KONDYCJA FINANSOWA, NASTURAN, HAMULEC, TOKSEMIA, OBLECH, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZESMYK, PEWNIAK, SŁUŻBA DYŻURNA, WSPOMAGACZ, FORMACJA, PALCÓWKA, KONTROLA PASZPORTOWA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, DZIEŁO, AUSZPIK, BOTTOMLESS, GRA WYŚCIGOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ANTOLOGIA, EKLER, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, TEŚCIK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, POWŁOCZKA, SMUŻKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PÓŁSIOSTRA, METODA KARTOGRAMU, BERET, MEDALION, HIEROGLIF, SŁUCH ABSOLUTNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, PRZEMYSŁÓWKA, MIERZENIE, MGŁAWICA, KRZEŚLISKO, DOBRA STRONA, PÓŁCIEŃ, CYGAN, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, STARA MALUTKA, KREW, BEZGŁOWOŚĆ, ZJAWISKO SEEBECKA, SZTAFAŻ, KOŹLAK, SCENARIUSZ, EKSPLOATATOR, BAZYLISZEK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, SKOK, STATYWIK, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, LITERA, REZEDA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ŁUK TĘCZOWY, POTENCJAŁ DZETA, DESKA KLOZETOWA, BLISKIE SPOTKANIE, DYMARKA, WSZECHSIŁA, AKROBATYKA, KAMIKAZE, AMINOKWAS, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NASTAWA, FUTRO, KONKURS, PROSEKTORIUM, CEROFERARIUSZ, PODEJŚCIE, TOPENANT, ZIARNECZKO, TRÓJKĄT, KRWAWNIK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, DEKONTAMINACJA, OLEJEK ETERYCZNY, STYMULATOR, BIAŁA ŚMIERĆ, OBLICÓWKA, ODTWÓRCA, PRZECZULICA SKÓRNA, BRONA, ŚWIETLIK, PRZEGUBOWIEC, WIELKI KSIĄŻĘ, ŁUPEK WĘGLISTY, ?SKÓRZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APOLOGIA przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APOLOGIA
przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.).

Oprócz PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast