PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APOLOGIA to:

przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APOLOGIA

APOLOGIA to:

rodzaj pochwały (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.349

KLAUZURA, BEKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KREDYT KASOWY, DYFERENCJA, DYFTYK, GETTO ŁAWKOWE, MUTACJA ZMIANY SENSU, KASETON, KARIN, STOPIEŃ, KRZYŻÓWKA, OPIEKUN, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ALBINOS, HAMBURGER, WYŻ, BŁYSK, KLESZCZE, KAMIEŃ OZDOBNY, TAKSON, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ROD, SZCZERBA, ŁUSZCZAK INDYGO, KASECIAK, GALASÓWKA, WCIOS, GOMÓŁKA, OFENSYWA, NEANDERTALCZYK, DRUGI PLAN, NABIERACZ, DAMAST SKUWANY, ENTEROKOK, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KONTENER, SIKAWKA, NALEŚNIK WIOSENNY, DŹWIGAR, DOSTAWA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BEZDUSZNOŚĆ, UMYWALNIA, KARIN, PODKŁAD, KREDYT HANDLOWY, DYPTYCH, KAZAMATA, SKAŁA, PIANOGUMA, APARAT, KOSZTORYS INWESTORSKI, ŁÓŻKO, BRUDAS, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KOCIOŁ, LIZANIE , ASPIRACJA, REFEKTARZ, PIROGRAFIA, KANU, ALARM POŻAROWY, AGERATUM, ŁUSKA, KONSOLETA, RAGLAN, GREK, SZASZŁYKARNIA, BARWNOŚĆ, DRIAKIEW, CZWARTY, OKSYDAZA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOLEUS, KOŁO MŁYŃSKIE, BRUMBY, BUDKA, LAPICIDA, SŁUPISKO, KOMPRADOR, BROŃ NUKLEARNA, KĄT OSTRY, WELON, HUNTER, LIAZA, ŁADOWARKA, NAUKA MEDYCZNA, PODEJŚCIE, ARENDARZ, POCHLEBSTWO, SZCZOTECZKA, RODANEK, DYKTAT, AGENCJA RATINGOWA, REGIMENT, ALLEGRO, KASTANIETY, ALAIN, BYDLAK, WŁÓCZĘGA, RAMA KOMUNIKACYJNA, PŁETWA STEROWA, FOTEL OBROTOWY, PIEC DYMARSKI, LOGGIA, BUT NARCIARSKI, BEZCZUCIE, BLOCZEK, FUTRO, MIŁOŚĆ, PENSJA, KLASER, REKLAMANT, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ZASTRZAŁ, MŁYN WODNY, WILK, WRĄB, KAGANIEC, SPŁUKIWACZ, SKROMNOŚĆ, ALFABET MUZYCZNY, POKREWIEŃSTWO, KARŁOWATOŚĆ, SĄSIEDZKOŚĆ, ROŻEK, GODZINA, CZASZA LODOWA, ANOMALIA POLANDA, WINDA, HEL, PEPICZEK, BIEGUN, PRZEPLOTKA, TERAKOTA, PRZEKRÓJ, UŚCISK, UCHO, BROKER, KONCERN, SERENADA, GARMAŻERNIA, LAMA, INIEKCJA, KORD, WYRZUT SUMIENIA, DOWÓD, ODRUCH BEZWARUNKOWY, DZ, ZOOFAG, RENA, GRZYB, BIAŁY, KAZALNICA, KUCZBAJA, PODEJRZLIWOŚĆ, SELSYN, PILOT, WULKAN CZYNNY, KSIĘŻNICZKA, ODTWÓRCA, KILOMETR NA GODZINĘ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SYGNATURKA, KRUCHAWECZKA, NIEWIERZĄCY, WIELOKĄT, KULTURA STARTEROWA, EKONOMIA, CEMENT, KONURBACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, CYKL METONA, DYSKALKULIA, MADRAS, TUSZ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PAPIER WELINOWY, STREFA NADGRANICZNA, ELEW, DŻINSY, INTERIOR, BIAŁA SALA, SŁONIOROŚL, WITAMINA, ADWOKAT, BRZEMIĘ, FUJARKA, BIRET, FATAMORGANA, UGRUPOWANIE, DETAL, MORWA, WRÓG, KARAWAN POGRZEBOWY, APOTROPAIZM, KUPNO, PUCHAR, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, MIMEOGRAF, STEMPEL, PĘTO, DIETA ASPIRYNOWA, CZYŚCIOCHA, PŁOMYCZEK, WRĘGA, ŻARLIWIEC, FALA WODNA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, NOWALIA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, WOREK, SZURPEK MISECZKOWATY, RASA, WOSK, CZEP, JEDNOŚĆ, WSPÓLNOTA, MANDOLA, OMYK, LOKACJA ATELIEROWA, REZYDENT, WIR, TKAŃCOWATE, METALOPROTEINA, OSĘKA, ROŚLINA OKRYWOWA, WZROK, PANDANOWIEC, ACHTERPIK, FILTR ANTYSPAMOWY, WYGIĘCIE, LOT KOSZĄCY, DUCHOWY OJCIEC, ODBITKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ANALIZA FUNKCJONALNA, OTWARTOŚĆ, URSZULA, STYMULACJA, SZEŚCIAN, SPOIWO BUDOWLANE, DUBELTÓWKA, FAUL, OBORA DWORSKA, UMOWA WIĄZANA, BABINIEC, PREFEKT, PRĄTNIKOWCOWE, DÓŁ, SIÓDEMKA, RĘKAW, ZMORA, TOPIELISKO, ABFARAD, WARTOŚĆ MODALNA, ŻYWA PAGINA, PIANA, CZARNY FILM, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, DZIAŁANIE, KRAJALNICA, GALANTYNA, PUKLERZ, DEALER, FILM OBYCZAJOWY, PANDAN, KARP BEZŁUSKI, SIÓDMY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SERDAK, CZOŁO, OPERATOR KABLOWY, KRENELAŻ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, NEKROPOLIA, KINETOPLASTYDY, MIĄŻSZ, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KIPA, PORCYJKA, GALÓWKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, GIPSATURA, WSTĘŻNICE, IMIONISKO, KASETOWIEC, KOLEC, WANIENKA, REGRES, METROPOLIZACJA, WOJNA, WÓR, KWATERODAWCA, WOLUTA, DYSZKANCIK, OBŁO, ?WSPÓŁWŁADCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APOLOGIA przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APOLOGIA
przemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca obronę lub pochwałę (na 8 lit.).

Oprócz PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PRZEMOWA (WYGŁOSZONA LUB NAPISANA) ZAWIERAJĄCA OBRONĘ LUB POCHWAŁĘ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x