PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOROZJA BIOLOGICZNA to:

proces korozji materiału (metalu lub niemetalu), w którym istotną rolę odgrywa działanie organizmów żywych (często bakterii) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.532

REKOGNICJA, MIECZOGONY, STAN, KNOT, BŁOTNIAK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, CZYŚCIOSZKA, KOMPOSTOWNIK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, INDEKS, BACIK, ŚMIECH, SKRZYDŁO, MARIO, RYNEK NABYWCY, SATYNA, WIRTUALIZACJA, WŁÓCZYKIJ, TOLERASTA, RZUT WOLNY, ANALIZA FRAZOWA, OCEMBROWANIE, BIOMARKER, KOŁEK, CZŁON OKREŚLANY, JACHT, CZARNA KSIĘGA, OSADA, ŁAPA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, WALKA, DEPORTACJA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BUŁAT, HOTENTOTKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, RÓG, DOWÓD APAGOGICZNY, MIMEZJA, SYSTEM EKSPERTOWY, PRZEDWIECZNY, UKŁAD NIEJEDNORODNY, KOMEDIA KRYMINALNA, OKO, ŻYWY TRUP, ROZGAŁĘZIACZ, ATAK, KLISZKA, LEJ KRASOWY, REPETYTYWNOŚĆ, OGNIWO KOROZYJNE, KARL, ZBROJNIK, URYNA, REMONT ŚREDNI, SEZAM, ZABIEG KOSMETYCZNY, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, EPIZOOTIA, SOWIECKOŚĆ, ZASILANIE SIECIOWE, NIESTAWIENNICTWO, IMITATOR, POTNIK, KOPIA, SYNKLINA FAŁSZYWA, TOPIEL, WYKRZTUSZANIE, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, WIZYTÓWKA, SKUN, OBCHODOWY, ŻONOBIJKA, WIRKI, LOBELIA, SUROWOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, KANAŁ, PERKOLACJA, DEKIELEK, CHARAKTER, PISIOR, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ŚMIECIARZ, IMIPRAMINA, MOC, ŻARTOBLIWOŚĆ, SŁOWACKI, KAŁAMARZ, GRAFIKA, ORTOGRAFIA, KAGANIEC, STACZ, BAGIENNIK OBŁY, LÓD MARTWY, SZKŁO SPINOWE, KRÓCIEC, ROLNIK, PRZEWÓD JEZDNY, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, STRAJK OKUPACYJNY, LEK CYTOSTATYCZNY, HIN, LANDLORD, RĘCZNIK KĄPIELOWY, ZASIEW, SKAFANDER, PARAFRAZA, SALCESON, ROZPRAWKA, UJŚCIE, RÓW PRZECIWPANCERNY, AGREGAT, MARRAN, POMYLENIEC, RĘKAWICA, SKOPEK, OGNIWO GAZOWE, CHŁOPOWINA, JOGURT, DZBANEK DO ŚMIETANY, ESDEK, TYP, POCENIE, WILCZUR, ŚLIZGAWKA, UROBEK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, KOŹLAREK, ROLNIK INDYWIDUALNY, OCZKO, RECEPTYWNOŚĆ, PRYMITYW, POJĘCIE LOGICZNE, CAŁUSEK, PROCES GLACJALNY, BUJANIE, GAZ, SZYJA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, MINY, HERMA, MUESLI, CZAPKA TEKTONICZNA, POGOTOWIE, BERŻERA, METAMERIA, ŚLONSKI, GODET, CRACK, KONDENSACJA, CYKL PERYGLACJALNY, ABSOLUTYZACJA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PODTLENEK AZOTU, PIEROGI, STEROWANIE HYDRAULICZNE, CZASOPISMO NAUKOWE, PRZEJRZYSTKA, SER, HURTNICA ZWYCZAJNA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ŻNIWIARKA, LEADER, TELEGRAF CHAPPE'A, SOPRANISTA, UDAWACZKA, FRANCZYZA, BLOK, MURZYŃSKOŚĆ, AKCJONARIUSZ, RETRAKCJA, OWOC, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, METRYKA, WAPIENNIK, OLEJ, SZCZYTNICA, FILODENDRON, MONIT, NIEWYPARZONA GĘBA, BILLBOARD, PORTFEL ELEKTRONICZNY, MAORYJSKI, JATKA, SMOŁA DRZEWNA, LATARNIA MORSKA, GOLONKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, MĄDRALIŃSKI, ZAZNAJOMIENIE, KATAGENEZA, POWTÓRKA, ZIMOCHÓW, KILOMETR NA GODZINĘ, SZKRAB, OPCJA BARIEROWA, REDAKTOR TECHNICZNY, WIELOKĄT, HISTORIA SZTUKI, SKLEROPROTEID, SEKSTURYSTYKA, KACZKA, UŻYTEK, PRZEPIĘCIE, CYPRZYN, STONÓG MYSZATY, OKNO STARTOWE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, NIEBOSKŁON, PRZEKUPSTWO, KOŻUSZYSKO, PODMIOT, PANI, CZAPRAK, MIKROURAZ, STÓŁ, DEKONCENTRACJA, APROBACJA, ELIKSIR ŻYCIA, PRZENIKLIWOŚĆ, KLUSKI, SILNIK PAROWY, POTENCJAŁ ZETA, ROMANTYZM, ŻONISKO, BRYTFANNA, KASZTEL, RADA, WYRĄB, ZATOKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, MOC ZNAMIONOWA, MOGIŁA, KRUPA, EMBOLIZACJA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, EKSPOZYCJA, GAD, AFERALNOŚĆ, BIAŁKO FIBRYLARNE, ŁOWCA GŁÓW, NIEPEWNOŚĆ, LOGIKA ALGORYTMICZNA, INTERWENCJA, KOTLET, ZIARENKOWIEC, MATURA POMOSTOWA, ZSYP, OSOBA, MIGAWKA CENTRALNA, UDAR, SUCHOWIEJ, OBMUROWANIE, ALLEGROWICZKA, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, LINIE BEAU, PREDYKACJA, ZEBROID, KORONA DROGI, PUSZKA, MŁOTNIK, ZATOKA, PROSIAK, MOTET, BASKINKA, BOJOWOŚĆ, KORSYKAŃSKI, REKRYSTALIZACJA, SAMICA, RENTA INWALIDZKA, DZIEWIĄTKA, SALWA BURTOWA, CYKL METONA, ZATRUDNIENIE, SPADKOBIERCA, DYSOCJACJA TERMICZNA, PŁYTA STOLARSKA, SAGA, ENERGOELEKTRYK, RAUT, BARANEK, KLAPAK, TECHNOKRATYZM, BROŃ KONWENCJONALNA, ŚWIĘTA, NIEMIECKOŚĆ, WOLNOBIEG, RELIKWIA, UCHWYT NOŻOWY, PARSZYWOŚĆ, ASSAPAN, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SZYCH, PLURALIZM, ?GLORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.532 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOROZJA BIOLOGICZNA proces korozji materiału (metalu lub niemetalu), w którym istotną rolę odgrywa działanie organizmów żywych (często bakterii) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOROZJA BIOLOGICZNA
proces korozji materiału (metalu lub niemetalu), w którym istotną rolę odgrywa działanie organizmów żywych (często bakterii) (na 18 lit.).

Oprócz PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PROCES KOROZJI MATERIAŁU (METALU LUB NIEMETALU), W KTÓRYM ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA DZIAŁANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (CZĘSTO BAKTERII). Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x