W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMACJA DEFENSYWNA to:

w grach sportowych, szczególnie w futbolu amerykańskim, formacja obronna; część zespołu (lub takie ustawienie członków grupy), która odpowiada za uniemożliwienie przeciwnikowi zdobycia punktów - jej zadaniem jest zatrzymanie ataku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.808

CZEPEK, ZATOR, DOPOWIEDZENIE, DZIAŁANIE, DOBRO PUBLICZNE, DROBIAZG, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, BILANS ENERGETYCZNY, UMOWA KONTRAKCYJNA, WASZA WYSOKOŚĆ, ASTRONOMIA, DYWDYK, KLESZCZE, TERMINATOR, SYLWETA, PODATEK KATASTRALNY, CIĄG, DIAMENT, ROŚLINA GÓRSKA, ŚRODEK PRAWNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, TINGEL, KLUCZ, JEDNOLATEK, AUDIOBUS, ANGIOTENSYNA, CIENNIK, ANTROPOCENTRYZM, POWAGA, SPAMIK, RETABULUM, OBUCH, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, NATURALIZM, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, OREAS, ZWYCIĘZCA, COŚ, NALEWKA, FALSZKIL, MATRYLINEARNOŚĆ, BLACKJACK, GENERAŁ, DRAKOPELTA, PIŁONOSOWATE, BRAZYLIJSKOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, BÓG, PRZYBYSZKA, KOŁPAK, SKALA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, BŁĘKITNE HEŁMY, DREN, SMOK, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, BLIŻSZOŚĆ, ANTRYKOT, NAZWA PATRONIMICZNA, FIGA Z MAKIEM, ORTOGRAFIA, PŁONIWOWCE, PASSA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, KOŃ TURKMEŃSKI, EMISJA PIENIĄDZA, DRINK, TELESKOP ZWIERCIADLANY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, KAZAMATA, USZATEK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ALFABET PUNKTOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRZEZNACZENIE, SREBRNY EKRAN, ILUWIUM, KORONA, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, CHRANCUSKI, KONKURENCJA, MECENASKA, NADAJNIK ISKROWY, BER, MEGATSUNAMI, AMIODARON, TYKA, TWARZYCZKA, MAJĄTEK TRWAŁY, SALAMI, GIPSATURA, PLATER, BARANEK, ONIRYCZNOŚĆ, MOTYLEK, PATRONAT, NAPĘD, MONIZM, METODA, AMUR, SMUGA, MELON, CYSTOSTOMIA, SKRZYDŁA, ŁONO, WITAMINA B6, KOKIETKA, CZĘBOREK, ACHROMATYNA, HACZYK, EKIPA, KOPARKA, SUWAK, RZEPINSKI, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, SPORT WODNY, PORTRECISTKA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, BĄK, TRACZKA, JESIOTRY, ODRZYNEK, MAKABRYCZNOŚĆ, ROZJAZD, RYNEK NABYWCY, GATUNEK KRYPTYCZNY, PUSTY DŹWIĘK, TRĘDOWNIK, ARCHIDIAKONIA, HISZPAŃSKOŚĆ, HEJNAŁ, ALARM LOTNICZY, WARZYWNIK, SUW, WYTWÓRCA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ULGA, PROCES KONSOLIDACYJNY, ROLADA, SPORTOWA ZŁOŚĆ, KNAGA, EKSPRES PRZELEWOWY, RAKIETA, PRZYBUDÓWKA, OZDOBNIK, KOMORA MINOWA, ALPAKA, MODERATOR, KOMÓRKA ROŚLINNA, CYJANOHYDRYNA, ANATOMIA, ZIELONOŚĆ, HISZPAŃSKIE BUTY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, EKSPOZYCJA, INSTALACJA, POWYWRACANIE, UPOWAŻNIENIE, SAMOJED, ELANA, PCHEŁKI, ALARM POŻAROWY, HEJT, BAGGALA, PADAŁKA, GNIAZDO, RABV, GLUTAMINAZA, WYŻSZE NACZELNE, CELOWNICA, COTELE, BROŃ JĄDROWA, MIT, KRÓLIK FLORYDZKI, ŻEBERKA, ROGAL, PRESKRYPTYWIZM, DYL, GWIAZDA, REŻYSER, ZAKŁÓCENIE, PORWAK TEKTONICZNY, RYZYKO OPERACYJNE, BRAMKARZ, OSMYK, LÓD, EMALIA, FACET, UPOLITYCZNIENIE, KARZEŁ, WIENIEC, HOMESPUN, KLESZCZE TWARDE, LEGAWKA, PLOTER PŁASKI, WYBIJACZ, KARŁOWATOŚĆ, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, KALINA, MANDOLA, DOZA, KROKANT, WIDŁY, ZBLIŻENIE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ANTOWIE, NAMORDNIK, KUŹNICA, BOGUMIŁ, ZNACZENIE, ZADRAPANIE, WITAMINA, ABSZTYFIKANT, GRUPA, STAROŚWIECKOŚĆ, AROGANT, SOS TATARSKI, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SPECJALIZANTKA, ŚLĄSKOŚĆ, CZEMPION, FAŁSZERZ, TŁUMIK, FORMACJA DYSKURSYWNA, KINAZA, BANKSTER, KORDIAŁ, KOMISJA, GWAJAKOWIEC, REGIONALISTA, PERYPATETYK, EDUKATOR, MILICJA, TREŚĆ, GERONTOKRACJA, TELEWANGELIZM, TYMPANON, SIEĆ, DEKANTER, POLIPTYK, KORPUS, HAMULEC LUZOWANY, SUPORT, STRASZYK, CRACK, ECHIN, LENIWKA, NERW WZROKOWY, CEMBROWINA, STRATY MORALNE, PŁYN ETYLOWY, GRAFOLOG, DEWELOPER, SALAMI, KUFA, SUPERNOWA TYPU IB, DZIEDZINA EUKLIDESA, MAGIERKA, POETA LAUREATUS, GRAF PODSTAWOWY, CZEK BEZ POKRYCIA, JALAPENO, NIMFA, WYPYCHACZ, NIEWIERNOŚĆ, GRZEBIEŃ BIODROWY, WYCINEK KULI, ABRAHAM, TEOZOF, DŁOŃ, PANEWKA, INDOS, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, OBMOWA, RUBLÓWKA, STRUP, LIBELLA, KASZTAN, HIPPIS, MANICURZYSTKA, KRYSZTAŁEK, PASZTETNIK, PARANOJA PRAWDZIWA, ZMIENNA NIEZALEŻNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, AUTOKEMPING, SPIRYTUS, ANACHRONICZNOŚĆ, KOREAŃSKI, ANALIZA SKUPIEŃ, GĘŚ, SZYFER, BESZBARMAK, RUDI, BUŁGARSZCZYZNA, PODDAŃCZOŚĆ, RYBONUKLEAZA, ?RODZINA PEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMACJA DEFENSYWNA w grach sportowych, szczególnie w futbolu amerykańskim, formacja obronna; część zespołu (lub takie ustawienie członków grupy), która odpowiada za uniemożliwienie przeciwnikowi zdobycia punktów - jej zadaniem jest zatrzymanie ataku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMACJA DEFENSYWNA
w grach sportowych, szczególnie w futbolu amerykańskim, formacja obronna; część zespołu (lub takie ustawienie członków grupy), która odpowiada za uniemożliwienie przeciwnikowi zdobycia punktów - jej zadaniem jest zatrzymanie ataku (na 18 lit.).

Oprócz W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - W GRACH SPORTOWYCH, SZCZEGÓLNIE W FUTBOLU AMERYKAŃSKIM, FORMACJA OBRONNA; CZĘŚĆ ZESPOŁU (LUB TAKIE USTAWIENIE CZŁONKÓW GRUPY), KTÓRA ODPOWIADA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIA PUNKTÓW - JEJ ZADANIEM JEST ZATRZYMANIE ATAKU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x