Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA to:

świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.139

ŚWIADCZENIE OSOBISTE, CENOTAF, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, OBRAZ POZORNY, MUSZTARDÓWKA, METAL NIEŻELAZNY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PODZIAŁKA, GŁUPKOWATOŚĆ, RAJ UTRACONY, SŁOWA, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, SŁODYCZ, UKŁAD STACJONARNY, ŚWIECA, LÓD DENNY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DITLENEK, OJCIEC CHRZESTNY, GORĄCE ŹRÓDŁO, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, BON VIVANT, NIEZAWODNOŚĆ, DZIESIĘCINA SNOPOWA, GAŁĘZIAK, SKRZYDEŁKO, MIARODAJNOŚĆ, AUTOSKLEP, OLEJARZ, STAN WZBUDZONY, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, INFLACJA KOREKCYJNA, CZŁOWIEK INTERESU, KĄPIEL POWIETRZNA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, OPŁATA PRODUKTOWA, NACHALNOŚĆ, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, KRUSZYNA, AFTERPARTY, TRAWA KANARYJSKA, OBYWATEL ZIEMSKI, OBRÓŻKA, POŁYKACZ, WOKALISTA, DZIENNIKARZ, NIESKRĘPOWANIE, CIASTO, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, NIECHCIUCH, TEOGONIA, POSEŁ NIEZRZESZONY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, HOMOLOGIA, BARANIA GŁOWA, OBSERWATORKA, OPONY MÓZGOWE, HOMOGENIZATOR, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, RUCHLIWOŚĆ, TROCZEK RZEPKI, TRASZKA GÓRSKA, DIABELSKOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, SZCZYT SZCZYTÓW, MIEJSCOWA, LUKRECJA, RYCERSKOŚĆ, EMENTALER, PRZEWIETRZNIK, POKUŚNIK, POWAŻNOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, IDIOMAT, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, JĘZYK KENTUMOWY, WIELOETATOWOŚĆ, ZBOCZENIE ZAWODOWE, MINI-ALBUM, FURGON, PAMIĄTKOWOŚĆ, FUN, WEK, DYWETYNA, FICZER, CIEMNICA, PRACOBIORCA, POLICYJNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WKŁAD, EKRAN, CHOROBA BRUGADÓW, AGAR, POLIMORFIZM, CECHA PODZIELNOŚCI, POŁĄCZENIE CIERNE, CIEŃ, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, MAKAKOKSZTAŁTNE, ZRZĘDNOŚĆ, DŻDŻYSTOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KONDOR KRÓLEWSKI, REFRENISTA, FIKCJA LITERACKA, ULEPSZACZ, PRZYGRYWKA, LALKA, BENEFIS, BEZBRZEŻ, CEROWACZ, CELOWOŚĆ, WIERTNIK, KOTWICA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ZROSTNICA, ŚWIDER, PRZYRODNI BRAT, SAMOWOLKA, ROCKOWIEC, HORMON TKANKOWY, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, BORDER, ŻYWIZNA, KONDYCJONALIZM, PRZEWODNIK, CHWIEJNOŚĆ, SINGIEL, KOPANINA, SOLIPSYZM, PŁAT CIEMIENIOWY, ŚWIATŁO, OMIEG SERCOWATY, UŻYŁKOWANIE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NOMADA, POZYTRON, DŁUG SPADKOWY, POKRZYWDZONY, WIDELEC, CHORALISTA, GAMBIR, ZABIEG, NAROWISTOŚĆ, KRZYWKA, MAKROMINERAŁ, GAROWY, RUCH, PRAGMATYCZNOŚĆ, WARTOŚĆ, KATASTROFALNOŚĆ, PŁATNIK SKŁADEK, ASESOR, RADA ROBOTNICZA, MOTYWIK, SILNIK TURBOODRZUTOWY, KOCIOŁ, GRAFICZKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, BOJA RATUNKOWA, NIERUCHOMOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, KOŚĆ ZĘBOWA, FREDRO, HENTAI, KRIONIKA, AKSAMITKA, MUSSET, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, CZERWONKA, MALARZ, BĘKARCTWO, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, GRAFICIARZ, TUSZ, URAZ PSYCHICZNY, SPOKOJNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, TONACJA, DWUCYFRÓWKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SYNERGIZM, PRAWO RYNKÓW, RYZYKO KREDYTOWE, DZIEWIĘTNASTKA, KWIATECZEK, SYSTEMOWOŚĆ, MARCÓWKA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, POWYWRACANIE, BLANKIETOWOŚĆ, ŻOŁDAK, KOMUNAŁKA, TABLICA ASOCJACYJNA, BEKON, MOŻDŻEŃ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, POCIĄG PRZYSPIESZONY, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PUNKT APTECZNY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, PRĘT STALOWY, GŁOWNIA, MĄDROŚĆ, BUJDA NA RESORACH, REEDUKATOR, POMPA ŁYDKOWA, RELACJA DWUCZŁONOWA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, OWOC ZBIOROWY, UMOWA ZLECENIE, NIESZLACHETNOŚĆ, MLASKOT, PRACUŚ, PŁYWAK, MALOWNICZOŚĆ, KONFIGURACJA, ODBÓJ, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, ZAWIEW, WĄŻ POŻARNICZY, OLEJEK KAMFOROWY, STONOGA MUROWA, SYMPOZJON, EUROCENT, MAKAK MAGOT, FERMION CECHOWANIA, FILEMON CIEMNY, ROLNIK, NOŚNA, LEASING KAPITAŁOWY, SKŁAD KONSYGNACYJNY, DZIEWICA, TRAWERS, JASZCZURKA KRYMSKA, STARY WRÓBEL, ROMANS, KURATOR SZTUKI, GYROS, NOTORYCZNOŚĆ, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KAPERKA, SZANKIER, WARSTWOWANIE, NEANDERTAL, HAZARDZISTA, NERECZNICA, NIEWAŻKOŚĆ, ZAPALENIE, CZUBRICA, PORA, BOMBA, FIGLARNOŚĆ, ROZRZUTNIK, NIEGODZIWOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, POCIĄG EKSPRESOWY, WIEJSKI FILOZOF, PASJONAT, EPIPELON, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, WIDELEC, PODKŁADACZ, HAMULEC AERODYNAMICZNY, PUSTA STRUNA, LOTNICZKA, FUNKCJONALIZM, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, MECHANIZM JARZMOWY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, DEKLARACJA WEKSLOWA, WYPRYSK KONTAKTOWY, SZACHULEC, PISTOLET, WŚCIEK DUPY, WACHLARZ, PUCHAR, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DUROMER, SŁUSZNOŚĆ, GŁĘBOKI TALERZ, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KONGRUENCJA, ROZPRUWACZ, RAKIETOWIEC, MERZYK GROBLOWY, DIALIZA OTRZEWNOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, BIAŁA DAMA, RURA WYDECHOWA, WARTOŚĆ DODANA, JURYDYKA, KOMPETENTNOŚĆ, WYDRA, SPRAWICIEL, CHAŁTUROWIEC, POLERKA, PAREJAZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.139 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jednolita płatność obszarowa, świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA
świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x