ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA to:

świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.284

BODZIEC PODPROGOWY, SZLAGIER, KOMORNIK, ATRAKCYJNOŚĆ, TYNK, GALARETKA, CZEREMCHA, BIERNY ZAWODOWO, RABARBAR, PLASTYKA, DROGA ZBIORCZA, CNOTA, DEFICYT CYKLICZNY, SCEPTYK, WULKAN TARCZOWY, EPIFITOZA, PŁYTKA NAZĘBNA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, AKT MOWY, BRAMKARZ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, OBIBOK, TOPOLOGIA SZYNOWA, KRYPTOKOMUNIZM, KANIKUŁA, PŁASKORYT, OSŁONA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ZAGRODA, OPAD, KOLONIZATOR, PRZEGRODA, ŚWIADCZENIE, PRZYJEZDNA, GEODETA, MISTRZ PROSTEJ, WYRÓB, BIEGUN ANIMALNY, DOBRO LUKSUSOWE, TRZPIEŃ, LEGALIZACJA PONOWNA, HADŻI, NAGOŚĆ, ORKA, LYGODIUM, KWADRAT, BRUTAL, RETMAN, WIR PIASKOWY, ASTRONOM, PIANA, ŚWIADCZENIE PRACOWNICZE, NIEWAŻKOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, BOROWIK DUPAINA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, WRZASKLIWOŚĆ, GŁOWA DOMU, FRESCO, OSŁONA TERMICZNA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SIEDZIBA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, POTĘPICIEL, SILNIK OBCOWZBUDNY, GRZECZNOŚĆ, MASYWNOŚĆ, ŁAD, ANOMALIA POLANDA, ARGUMENT, JANUSZ, NEKROPOLA, DELFIN AMAZOŃSKI, DOBRO MATERIALNE, AKROCYJANOZA, GRAMATYKA GENERATYWNA, KECZ, USYTUOWANIE, MIKSER PLANETARNY, EDYTOR, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, SZYK ANTENOWY, KUGLARSTWO, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, CHIP, GWICHT, JOŃSKI, FILTR CZEBYSZEWA, SŁODKA IDIOTKA, CHOROBA CAFFEYA, BIELIZNA, KOLEJKA, CHIŃSKOŚĆ, OGÓREK MAŁOSOLNY, KOMENDATARIUSZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, GEOIDA, RATA KAPITAŁOWA, WYPUKŁOŚĆ, KWINTESENCJA, PASKUDZTWO, ŚWIST KRTANIOWY, LEC, BLEDZIUCH, MANIERYSTA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PODLEW, KOLEJ SZEROKOTOROWA, KOMUNA, MAGNESIK, WYDAJNOŚĆ, NASADA, MAKARON, WIRTUOZERIA, LOTNIK, PIGMENT, PODYPLOMÓWKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, NIELITOŚCIWOŚĆ, SONANT, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, BOMBA, MUŁ, SĄŻNISTOŚĆ, ALGORYTM ZACHŁANNY, POLNIK BURY, NADAWCA PUBLICZNY, ZMYWACZ, DONOR, EKSMĄŻ, GOŁODUPIEC, KARBONATYT, CZYTANKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, POUFNOŚĆ, REKIN OWSONA, PAŃSTWO, OMNIPOTENCJA, NOOB, KAMIKAZE, MACIERZ NILPOTENTNA, BIAŁA RDZA, KOŚĆ GUZICZNA, FRAKCJONISTA, SPUST, FUNKCJONALIZM, EMULGACJA, TWIERDZENIE SINUSÓW, SIŁA WYŻSZA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ŚLIWKA, OLDBOJ, NIEWIERZĄCY, NOCEK WĄSATEK, BULANŻERIA, HOTELING, MOLTON, PARABANK, OPTYKA NIELINIOWA, ŻYWOTNOŚĆ, DOM, SZARPAK, KRYZA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, PRZESYP, PASZTETÓWA, WĄS, SYSTEM KASTOWY, RZĄDNOŚĆ, KONDOR KRÓLEWSKI, RADAR GEOLOGICZNY, PROSIĘ, AZOT, OKULTACJA, CIAMAJDOWATOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, PUNKT PODSŁONECZNY, PRÓŻNIAK, UKŁAD NIELINIOWY, PEWNOŚĆ, KAMIEŃ PROBIERCZY, OWCA JACOBA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, TERMINARZ, ZRZĄDZENIE LOSU, MILET, KOCIAK, PENTAPLOID, KATAPULTA, KONTYNGENT CELNY, MÓRG, KARTA MOBILIZACYJNA, FASOLA ZŁOTA, TKANKA MIĘKKA, PIJAWKA, OUTSIDER, TAMARYNDA, NIEGOŚCINNOŚĆ, MONTAŻYSTA, ROLBA, NORMA KOLIZYJNA, DYZUNITA, WYLECZENIE, PYTANIE RETORYCZNE, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ZAKURZENIE, PŁUG KOLEŚNY, SUPERMAN, DORADCZYNI, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, MAGNEŚNICA, DYDELFOWATE, SILOS, FIRMA KRZAK, BEZŻUCHWOWCE, JĘZYK GYYZ, GWARA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PRZEGRYW, ANTECEDENCJA, AMATOR, RESZTA, BEZWODNIK KWASOWY, KOMIN PŁACOWY, POZYCJA, PUCH, BIAŁA NĘDZA, DETERMINIZM, CHAŁUPNIK, RECYTATYW, WOLNY ZAWÓD, KAPUSTA PASTEWNA, PAPILOT, IMPORT RÓWNOLEGŁY, NOSIDŁO, RACJONALIZM, SZALEŃSTWO, NIERÓBKA CZARNIAWA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, PODSIEĆ, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, POLIGYNIA, MATCZYNOŚĆ, RUNO LEŚNE, NIEPORZĄDNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, NAKRYCIE GŁOWY, ERGOMETR, NIEOSTROŻNOŚĆ, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, TELEWIZORNIA, ETIUDA, PACIORKOWIEC, BLISKOZNACZNIK, BILARD FRANCUSKI, FREEGANIN, UBOGOŚĆ, HANDEL ZAMIENNY, ZUCHWAŁOŚĆ, PĘTAK, GRANTOBIORCA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PIÓRO, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, KUTAN, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, LANCET, CYWIL, PARTYKUŁA, MENADŻER, TAKSON MONOFILETYCZNY, ROZMIAR, LOOP, KRYTERIUM ULICZNE, LAMPKA, MARSZCZELCOWATE, LODOWICA, BIGOS HULTAJSKI, BRĄZOWY PODKARZEŁ, NERW, WARIACYJNOŚĆ, OKRĘT NAWODNY, PALIATYW, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, DIABEŁ WCIELONY, MIEDZIANE CZOŁO, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, URZĘDNIK DWORSKI, PITU PITU, WIELKOŚĆ, STRAŻAK, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, DNO, BAŁAMUT, PIANOPLASTIK, ?POLITYKA MIESZKANIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA
świadczenie przysługujące rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (na 26 lit.).

Oprócz ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 HA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x