SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOGŁOSKA NISKA to:

samogłoska, której artykulacja nie wymaga ruchów języka w pionie - a (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.340

BUŁGARYSTYKA, OŚLICA BALAAMA, ENAMINA, MACIERZ KORELACJI, HIOB, PISUM, GRATKA, GLACE, OTWARTOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY, GRODZA, PREFEKTURA MIEJSKA, CHWYT PONIŻEJ PASA, WIECZERNIK, KOMANDYTARIUM, WYŻYNKA, FIRMAMENT, PUNKT POMIAROWY, STRATUS, BROŃ MASZYNOWA, CEGŁA LICÓWKA, NIECZYNNOŚĆ, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, BARBARYZM, KANAŁ HAVERSA, ŁAGODNOŚĆ, TELEFON, KONDENSACJA, PŁASZKA, ODWODORNIENIE, NIEMĘSKOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, PADÓŁ, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, ŻYWICA POLIESTROWA, DIAMAGNETYK, PUNICKI, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ABSURD NAZWOWY, C, MILITARYZM, PALATOGRAM, ABNEGAT, SUWNICA POMOSTOWA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, MACIERZ SYMETRYCZNA, MINIMALIZM, ŚPIĄCZKA, NERWICA WEGETATYWNA, CHOLEWKA, RYNEK TERMINOWY, ARTYKULACJA, GEOMETRIA RZUTOWA, ŁAZĘGA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, GUZ ŁAGODNY, POŻYTEK, KOSTRZEWA NISKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, TARGI, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DANIE, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, MAKIAWELISTA, ANTYPSYCHOLOGIZM, ZBIORÓWKA, DYCHAWICA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, AMONIT, PRZYJEZDNA, TYFUS PLAMISTY, PRÓG RENTOWNOŚCI, PLATT, KORYTKO, LEKTOR, CIĘŻKA WODA, RODZINA PEŁNA, AKTUALIZM, KOLAGENOZA, SFERA BIOTYCZNA, APANAŻE, PORODÓWKA, STOJAK, PARAPETÓWA, WYŁUDZACZ, STRATEGIA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, SOLARKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KOPYTO, SZPIEG GOSPODARCZY, LODÓWKA, WRZÓD WENERYCZNY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TRIAL ROWEROWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WIZJA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, KONTRAKT MENADŻERSKI, WULKAN TUFOWY, LICYTACJA, TOKARKA KARUZELOWA, HOMOFONIA, MECHANIKA KWANTOWA, JABŁOŃ NISKA, ACHALAZJA, HAFTARNIA, STRAJK GŁODOWY, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, MSZA PONTYFIKALNA, SALDO CYKLICZNE, CYGAŃSKIE DZIECKO, PIERWSZA KOMUNIA, CHORÓBKA, MAJOWY ROBOTNIK, LIPICAN, TEOKRACJA, SIEDLISKO, AZYDOTYMIDYNA, DRUK WYPUKŁY, BEZKLASOWOŚĆ, KONCEPT, PRZEGRA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, OBLAT, RAMKA ODCZYTU, MŁODZIK, NADWZROCZNOŚĆ, OGIER, RACHUNEK BIEŻĄCY, POZWANY, HELLENIZACJA, PITA, FUSYT, MACA, KREOLSKI HAITAŃSKI, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SYLABA, PRZENOSICIEL, ZGODNOŚĆ, KOŁO SEGNERA, BEZBRONNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, GATUNEK ZAGROŻONY, LIMIT, PRZYSPOSOBIONY, SZLAUCH, DOM KATECHETYCZNY, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BOHATER NEGATYWNY, JĘZYK POLSKI, GŁODOWANIE, ANTYDOGMATYZM, PODODDZIAŁ, BŁĘDNOŚĆ, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, HORROR, SINGEL, ODRZUT, BODZIEC PODPROGOWY, KOLBA, CHWIEJNOŚĆ, SUKNIA DEJANIRY, PLACEK, BIEG, KOSTIUMERNIA, JER TYLNY, SUPOZYCJA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, TERAPIA STRUKTURALNA, CYNODONTY, KARTAGIŃSKI, LUŹNOŚĆ, DERMOKOSMETYK, NIESTANOWCZOŚĆ, JAŁMUŻNIK, ZAPORA MINOWA, OTRUPKA WESTWOODA, OKTAW, OBIPIĘTA, KILIM, BUŁGARYZACJA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, BAR MICWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, WIDZIMISIĘ, DZIEŃ REKTORSKI, PLAŻÓWKA, OBRĘB EWIDENCYJNY, SŁÓWKO, PRIORYTET, KOLUMNA MARYJNA, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, TUALETA, KONTYNGENT CELNY, PRZELOTNICE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ŻEGLUGA PROMOWA, SŁOWOSIEĆ, DIKSONIOWATE, PATRONAT, ORBITA, FUNKCJA RZECZYWISTA, NIEWIERNOŚĆ, GRECKI, SZWABSKI, INERT, BUDYŃ, LIST POLECONY, PÓŁSIEROTA, FORMA PRZESTRZENNA, NIEDOPUSZCZENIE, PODZIEMIE, SEKSIZM, DANIE ARBUZA, SABOT, NIEPRAWDZIWOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, KRUPNIK, PRZEBIEG, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, TRZY KARTY, FANDANGO, SUBTELNOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, GETTO ŁAWKOWE, WYCISK, STRASZAKI, LAMA, KONSERWATORNIA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PAMPA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, INFLACJA, SUCHA IGŁA, ZASIEDLENIE, ZBÓJNICKI, ZBROJA NIEMIECKA, LANIE, CALLANETICS, KULTURA JĘZYKA, WORDNET, ZŁAD, ZBIÓR PUSTY, ROŚLINA JEDNOPIENNA, MIESZKANIE KOMUNALNE, BOLSZEWIZM, UMOWA ZLECENIA, FAŁSZYWOŚĆ, BECZKA, WADA DREWNA, MORDOBICIE, FUGU, WODA STOJĄCA, METASTRONA, POLITYKA MIESZKANIOWA, MALINA ZACHODNIA, LAMPA DÖBEREINERA, PONAGLENIE, PRESJA PŁACOWA, PARTER, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, SWAWOLA, SPŁYWNIK, TRAWA, NALOKSON, BURZA MÓZGÓW, BRYDŻ SPORTOWY, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KAFETERIA OTWARTA, ROZSADNIK, POLITYKA ENERGETYCZNA, ZEBRA STEPOWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, EKRAN, METAFIZYCZNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, KREWETKI, EKWIPARTYCJA, ZASADA MACHA, KOSMOS, HOMOSFERA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, ŻABA, OBCY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SĘK, NERWICA NIEDZIELNA, ŚLEPA PRÓBA, ARABIZM, KPINA, ?JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOGŁOSKA NISKA samogłoska, której artykulacja nie wymaga ruchów języka w pionie - a (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOGŁOSKA NISKA
samogłoska, której artykulacja nie wymaga ruchów języka w pionie - a (na 15 lit.).

Oprócz SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - SAMOGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA NIE WYMAGA RUCHÓW JĘZYKA W PIONIE - A. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x