ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATEGORIA SEMANTYCZNA to:

zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 20 lit.)KATEGORIA SYNTAKTYCZNA to:

zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.066

STRONA CZYNNA, MYŚLENIE MAGICZNE, DIALEKT, SYSTEMIK, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, ŚCIEŻKA, BIAŁORUSYCYZM, TRYB, PISMO HEBRAJSKIE, ZAKRES ZNACZENIOWY, NASIENNICTWO LEŚNE, GRUPA ETNICZNA, TRANSKRYPCJA, STRAŻ, ATLAS NIEBA, NUMER, SZKOCKI, GERMANISTA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, SEMEM, SIDDUR, SYSTEM TRANSAKCYJNY, AKT MOWY, OCCIDENTAL, ALBUM, ZARYS, KONSONANTYZM, UKRAINISTYKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SERBSKOCHORWACKI, CZYTANKA, SZOPEN, JAKOŚĆ RYNKOWA, BHP, NOTACJA INFIKSOWA, JĘZYK OGÓLNY, KOSMOLOGIA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, MATERIAŁ, PRODUKCJA, SCHOPENHAUER, FLOEM, PENDŻABSKI, MINISTRANTURA, ZBIÓR CANTORA, GESTIA TRANSPORTOWA, GERMANIZACJA, ANTROPOLOGIA, NOWOHEBRAJSKI, TAHITI, POMORSKI, ANTOLOGIA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, FAKCJA KLASOWA, SERBO-CHORWACKI, KABACA, DZIAŁ FILOZOFII, PRAWO UNIJNE, CZOP, ANALIZA DYSKRYMINACJI, WAGA LEKKOŚREDNIA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, ŁYKO, ŚRODEK KOMUNIKACJI, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KOHORTA, RUSYFIKACJA, CHOPIN, KULTURA, CIĄG POLIGONOWY, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK LUKSEMBURSKI, DOPEŁNIENIE ZBIORU, FORMULARZ, KREOLSKI HAITAŃSKI, REPERTUAR, FREDRO, MEDIATEKA, HERTZ, MACIERZ DYSKOWA, ZESPÓŁ, PRODROM, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, EWANGELIA, PAUL, REPERTUAR, FIGURA, CIĄG, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, TRANZYTYWNOŚĆ, POLSKI, KATEGORIA MUSZA, CHMURA, PALATALIZACJA, GRUPA ILORAZOWA, REFREN, AUSTRIACKI, PRZYPADEK, BLIŹNIACZOŚĆ, ZDANIE LOGICZNE, TALMUD, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, WITRYNA INTERNETOWA, GRADUACJA, ZBIÓR BERNSTEINA, TWIERDZENIE CANTORA, WORDNET, SZCZEP, BINARNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, INSTRUKCJA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, CHRANCUSKI, SYGNAŁ CYFROWY, NIEMIEC, PODZBIÓR, CZĘŚĆ MOWY, SZOSZOŃSKI, FIŃSKI, TEORIA NAUKOWA, CZAS PRZESZŁY, METODYKA, PRZEDZIAŁ, JĘZYK, OPRAWA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, DIAKONIA, KORWIN, AUSTRALIJSKI, NYNORSK, ASPEKT, ZBIÓR POTĘGOWY, BANK GENÓW, KOMPLEKS, STYL ARTYSTYCZNY, SIEĆ KOMPUTEROWA, CZAS PRZESZŁY, EKSTENSJA, BERGMAN, FIGURA MYŚLI, FLORENCKI, PSAŁTERZ, KOMPLET, KOLEKCJA, DEKALOG, TAHITAŃSKI, FUNKCJA TOTALNA, MODEL HERBRANDA, ŁUCZYNA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, KONGRUENCJA, PRAWNICZOŚĆ, SKALA, ZBIÓR, ŻMUDZKI, POSTYLLA, JĘZYK URZĘDOWY, GALICYJSKI, TŁUMACZENIE, PRZESTRZEŃ, AUGUSTYN, UKŁAD, JĘZYK SZKOCKI, VADEMECUM, DICKENS, ANALIZA FRAZOWA, RACHUNEK ZDANIOWY, CHADECKOŚĆ, KATALOŃSKI, HEGEL, HEIDEGGER, MORAWSKI, KECZUA, NIEUMARŁY, HINDUSTAN, WAGA PÓŁCIĘŻKA, CLEARING, GIERYMSKI, K.K, DYSPOZYCJA, RÓŻNICA ZBIORÓW, ETNOLINGWISTYKA, PANŚWINIZM, PLATT, ŻYWOTNOŚĆ, ASOCJACJA, SYNONIMICZNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, OPITZ, BRAZYLIJSKI, PRIMADONNA, TABOR, QUENDË, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, GRAF DWUDZIELNY, ZBIÓR RZECZY, PIERŚCIEŃ LICZB CAŁKOWITYCH, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, LARP, JEDNOKROTNOŚĆ, PORTFEL INWESTYCYJNY, UMOWA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, STAROORMIAŃSKI, ORDYNACJA WYBORCZA, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, PIŚMIENNICTWO, RUSYCYSTYKA, HISTORIA, PRAWO POCZTOWE, REZULTATYWNOŚĆ, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, DEKRETALIA, PISMO GRECKIE, BEMBO, ZAIMEK, SYNSET, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, KANCJONAŁ, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, BUHLER, ZESPÓŁ, FASETA, KODEKS PRACY, WYRAŻENIE, IMMUNOTERAPIA, KATEGORIA LEKKOŚREDNIA, FIGURA SŁÓW, OPOZYCJA BINARNA, KOPTYJSKI, KODEKS, PUSZKIN, RODZINA ZBIORÓW, STOPIEŃ, WYZNANIE, WSZECHŚWIAT, ATLAS DIALEKTALNY, JĘZYK POMOCNICZY, WYSZUKIWARKA, KASZUBSKI, POPULACJA STATYSTYCZNA, JĘZYK PENDŻABSKI, ZARZĄD, SUMA ZBIORÓW, PARA, FRENULOPLASTYKA, ASEMBLACJA, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, SELEKTOR, ZBIÓR, MARYJCZYK, GRUPA, RODZAJ GRAMATYCZNY, ANTYKONCEPCJA, KANT, TEUTOŃSKI, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, IBSEN, BRYŁA GEOMETRYCZNA, FRANKIJSKI, SZYK PRZESTAWNY, FITOASOCJACJA, ORNAMENTYKA, ELEKTRORADIOLOGIA, SYTUACJA DECYZYJNA, SIEĆ SATELITARNA, ŁAJDACTWO, ZEWNĘTRZE, STRUKTURA MATEMATYCZNA, PODKLASA, BLOK, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, SYBIRSKI, ZBIÓR GĘSTY, UKRAIŃSKI, CEREMONIALNOŚĆ, PUNICKI, FOTOALBUM, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, LINGWISTYKA STOSOWANA, EKSPOZYCJA, WIELOKROTNOŚĆ, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, METRUM, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, FLEKSYJNOŚĆ, KAMPANIA ŻNIWNA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, POLSKI, TRANSKRYPCJA, MADZIARSKI, RELEWANCJA, PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY, ?WYSTAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATEGORIA SEMANTYCZNA zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 20 lit.)
KATEGORIA SYNTAKTYCZNA zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATEGORIA SEMANTYCZNA
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 20 lit.).
KATEGORIA SYNTAKTYCZNA
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka (na 21 lit.).

Oprócz ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZBIÓR WYRAŻEŃ JĘZYKOWYCH PEŁNIĄCYCH TOŻSAME ROLE SKŁADNIOWE, WYODRĘBNIANYCH W LOGICZNYCH ANALIZACH JĘZYKA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x