NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOWOSIEĆ to:

największy wordnet języka polskiego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 702

JĘZYK LUKSEMBURSKI, AUSTRIACKI, FLORENCKI, DUŃSKI, KIEŁŻ OCEANICZNY, GENUA, PLIK NAGŁÓWKOWY, AUSTRALIJSKI, NOSKOWSKI, AKCENTUACJA, TRANSKRYPCJA, SERBISTYKA, MAURYTYJSKI, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, DIALEKT, DUŻY FIAT, FRENOTOMIA, JĘZYK PALIJSKI, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SŁOWOSIEĆ, SIDDUR, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, BABILOŃSKI, SELADANG, BOMBARDIER, ROWICKI, UDŹWIG, MAZURSKI, GERMANISTA, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, FAŁSZYWY TYGRYS, KASTYLIJSKI, ENGAGEMENT, PINYIN, TYGRYS TASMAŃSKI, HETMAN WIELKI KORONNY, FIGURA STYLISTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, TOWIANIZM, STAROANGIELSKI, CZYTANKA, STAROINDYJSKI, GOŁYSZEK, PALATALIZACJA, ZAKRES ZNACZENIOWY, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, GRAMATYCZNOŚĆ, WILK WORKOWATY, STANISŁAW MACZEK, HISZPAŃSKI, MEKSYKAŃSKI, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, ADMINISTRATOR DANYCH, MORAWSKI, ROPUCHA BLOMBERGA, TURYN, CZERWONIEC, JĘZYK MANX, MANDARYŃSKI, POLOPIRYNA, STAROGERMAŃSKI, POMORSKI, NORWESKI, SEKS ORALNY, LORI POTTO, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, SAMOGŁOSKA TYLNA, JAMAJSKI, CZWARTAK, BOROWIEC OLBRZYMI, HYBRYDALNOŚĆ, FIGURA SŁÓW, AMERYKANIZM, ASYRYJSKI, KARTAGIŃSKI, BIAŁORUTENISTYKA, ESBJERG, BAGDE, RUSYCYSTYKA, GWARA, INDONEZYJSKI, BARBARYZM, ORMICKI, POKÓJ DZIENNY, NISZCZUKA KROKODYLA, MITOLOGIZM, FORTUNA, MICKIEWICZ, BEŁZA, FILAR, CZERWONY ZŁOTY, GERMANIZACJA, NOSOROŻEC BIAŁY, KOPTYJSKI, STOKOWSKI, GOETEL, SAN, ZARUSKI, POLAK, KOŁO ŁOWIECKIE, JĘZYK ANGIELSKI, AMERYKAŃSKI, FIGURA RETORYCZNA, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, NIEMIEC, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SŁÓWKO, BIAŁORUSYZM, CHOMIK EUROPEJSKI, KODEKS HANDLOWY, WŁOSKI, HEWELIUSZ, DONIECK, GEMINIDY, OGONEK, SŁOWACKI, PRESKRYPTYWIZM, KASZALOT, STAROHISZPAŃSKI, GRZYWACZ, SŁOWACKI, KULTURA JĘZYKA, BANK DRZEW, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, KER, WARIANT, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, UMOWA, SKRYTOSKRZEL, INTERPRETER, ALFABET HEBRAJSKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, ARIANIE, ALBATROS, BOY, MORRIS, INTERPRETATOR, ONET, TOWIAŃSZCZYZNA, MARSYLIA, BIZON, ANGLISTKA, PROKLAMA, LITWAK, JĘZYK OGÓLNY, MANGABA CZARNA, BIELOJAD, ŻUBR AMERYKAŃSKI, TŁUMACZKA, SPLOT KRZYŻOWY, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, CZESKI, SŁOŃ, MUSAN, GEORGIA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WEPS, WIEDŹMIN, TUNEZYJSKI, INDYJSKI BIZON, IMPLEMENTACJA, IRRADIACJA, ALFABET GRECKI, GERT, PRAGERMAŃSKI, PLATT, ZAPIS, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, RIDBOK POŁUDNIOWY, UKRAINISTYKA, SIAMANG, KRAJ NADWIŚLAŃSKI, HEBRA, JOŃSKI, POTONGHUA, HOLENDERSKI, ŻEBROWIEC WALTLA, CZYTAL, STANISŁAW WŁADYSŁAW MACZEK, IRANIZACJA, NOWOHEBRAJSKI, GENERAŁ ANDERS, KECZUA, MRÓWKOJAD, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, BRACIA POLSCY, SALON, ALTERNAT, ANGLOSASKI, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, OKAZJONALIZM, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DUŻY POKÓJ, ANGLISTA, WIESŁAW, STAROGRECKI, GRZYWACZ, GRAMATYKA OPISOWA, LITERATURA PIĘKNA, OPOZYCJA BINARNA, CHIŃSKI, ŚRODEK KOMUNIKACJI, SŁOWO POSIŁKOWE, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, LIVING-ROOM, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, ŁACINA NOWOŻYTNA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GRISAILLE, KASZUBSKI, ŻMUDZKI, SZOSZOŃSKI, WYRAŻENIE, OPITZ, NIEMIECKI, PODJĘZYK, OSOBA ZAGRANICZNA, KOD ROZWINIĘTY, LEKSYKON, BIAŁORUSZCZYZNA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BUŁGARYSTYKA, ROPUCHA ROKOKO, JELEŃ BAGIENNY, HAITAŃSKI, KEIHIN, GORCZYN, METAFRAZA, GRAMATYKA GENERATYWNA, SORABISTYKA, BIAŁORUSKI, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ZAPOŻYCZENIE, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, KABŁĄK SPUSTOWY, TOPOR, ROSZAK, OKSYTAŃSKI, PANŚWINIZM, LIS LATAJĄCY, AKCENT, POWSTANIE WARSZAWSKIE, HEBRAJSKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, ŚWINIA LEŚNA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, OGRANICZNIK, RUDAWKA WIELKA, MACZEK, PROZODIA, BIRMAŃSKI, ŻARŁACZ TYGRYSI, SĘP, HISZPAN, ŻYRAFA, ESPERANTO REFORMITA, INWARIANT, SZABLONIK, PROCES FONETYCZNY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, JAPOŃSKI, RUSKI, ITALIAŃSKI, PRZESTAWNIA, NERW UDOWY, STAW KOLANOWY, LATAJĄCY PIES, SSANIE, POTWAL OLBROTOWIEC, ARRAU, PRZEKŁAD, POLATUCHA OLBRZYMIA, PTASZNIK GOLIAT, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, ANGIELSKI, GERMANIZACJA, OBSZAR EPICENTRALNY, MORFONOLOGIA, KONSONANTYZM, WĘGIERSKI, MODEL MATEMATYCZNY, JODŁA SYBERYJSKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, KORSAKOW, KINEL, PIT, FRANKIJSKI, RIDE, KATEGORIA SEMANTYCZNA, SPLOT SERCOWY, JĘZYK NAUKOWY, PŁONNIKOWATE, ?BORTNIANSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOWOSIEĆ największy wordnet języka polskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOWOSIEĆ
największy wordnet języka polskiego (na 9 lit.).

Oprócz NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NAJWIĘKSZY WORDNET JĘZYKA POLSKIEGO. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x