NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GERMANISTKA to:

neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GERMANISTKA

GERMANISTKA to:

nauczycielka języka niemieckiego (na 11 lit.)GERMANISTKA to:

studentka filologii niemieckiej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 463

BUŁGARYZACJA, UKAZ EMSKI, CHEDER, PISMO GRECKIE, ARABSKI, SŁOWOSIEĆ, SAMOGŁOSKA NISKA, SZKOCKI, WURŚCIK, FIŃSKI, SAKSOŃSKI, ROMANISTA, FENICKI, ORTOGRAFIA, INSTRUKCJA, STAROHISZPAŃSKI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, JOŃSKI, SŁOWO POSIŁKOWE, FRANCUSKI, CYGANOLOGIA, ANALIZA FRAZOWA, HISZPAŃSKI, WALC, SORABISTYKA, ANGLISTKA, ARABIZM, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, UKRAIŃSKI, ŁACINA NOWOŻYTNA, NIEMIECKI, NIDERLANDZKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, NOWOJORSKI, KALKA, SŁOWO, ZAKRES ZNACZENIOWY, OKAZJONALIZM, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, RUSYFIKACJA, WARIANT, TŁUMACZKA, TURECKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, PONTYJSKI, RAK AMERYKAŃSKI, NIEMIEC, DIALEKT, FLAMANDZKI, JĘZYK LUKSEMBURSKI, OPOZYCJA BINARNA, SŁOWNICTWO, PALATOGRAFIA, RACHUNEK ZDANIOWY, KATALOŃSKI, PRAWO GŁOSOWE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ASYRYJSKI, CHRANCUSKI, JĘZYK ANGIELSKI, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, RUSEK, JĘZYKOZNAWSTWO, HELLENIZACJA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, TUNEZYJSKI, FIGURA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PISMO HEBRAJSKIE, PALATOGRAM, METODA ELIMINACJI GAUSSA, IRRADIACJA, MARSZ ŚMIERCI, PLATT, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ALFABET HEBRAJSKI, DRAMAT MUZYCZNY, ITALIAŃSKI, ZAPOŻYCZENIE, ELEKTORAT, WYRAZ OBCY, SZABLON, BIAŁORUSYZM, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, STAROGRECKI, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TIECK, KREOLSKI HAITAŃSKI, IMPLEMENTACJA, ROMANISTA, GRAMATYKA OPISOWA, ARCHIWISTKA, WILAMOWIANKA, KASTYLIJSKI, BIBLIZM, GERMANISTKA, INTERPRETATOR, JĘZYK SZKOCKI, HEBRA, TRANSKRYPCJA, HAITAŃSKI, JĘZYK NAUKOWY, ETYMOLOGIA LUDOWA, MORRIS, PALCÓWKA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, KNEDLE, JĘZYK PALIJSKI, PROZODIA, WURST, PODJĘZYK, ATLAS DIALEKTALNY, PRUSAK, SKAŃSKI, ALTERNAT, LOGIKA FILOZOFICZNA, JĘZYK MANX, JUNKERS, BLOK, MODEL MATEMATYCZNY, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, KATEGORIA SEMANTYCZNA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, LINDE, HEINKEL, TRANSKRYPCJA, SERBSKI, DAMROSCH, MONASTER, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, KORWIN, GŁOWIZNA, SORABISTYKA, DYZARTRIA, PENDŻABSKI, BIAŁORUTENISTYKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, GRADUACJA, FILOZOFIA JĘZYKA, WĘGIERSKI, BTV, OGRANICZNIK, ZNAK JĘZYKOWY, ETNOLINGWISTYKA, GRAMATYKA, KARTAGIŃSKI, FIGURA SŁÓW, SZNAPS, BABILOŃSKI, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, PROZODIA, SKOŃSKI, JĘZYK URZĘDOWY, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, HEBRAJSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, FLEKSYJNOŚĆ, GREKA, HOLENDERSKI, SZYBOLET, DORNIER, WILCZYCA, CHRANCUSKI, AUSTRALIJSKI, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, PRAWNICZOŚĆ, ARABISTA, MANDARYŃSKI, AMERYKAŃSZCZYZNA, GŁOSKA PREPALATALNA, ALLEMANDE, SAN, KRETSCHMER, BANK DRZEW, SAMOAŃSKI, LITEWSKI, PANŚWINIZM, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, STAROORMIAŃSKI, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, AKCENTACJA, GERMANIZACJA, SZOSZOŃSKI, CZYTANKA, RUSKI, SEKS ORALNY, MADZIARSKI, ŻMUJDZKI, KULTURA JĘZYKA, RAK PRĘGOWATY, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, MANDARYŃSKI, FLORENCKI, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, KASZUBSKI, OKSYTAŃSKI, PAUL, GERMANISTKA, BARBARYZACJA, LUFTWAFFE, PALATALIZACJA, KACAPSKI, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, PRESKRYPTYWIZM, BIRMAŃSKI, MAUZER, MADZIARSKI, SOCJOLEKT, FRANKIJSKI, COCKNEY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, KULTURA JĘZYKA, BAWARSKI, MAZURSKI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PARA MINIMALNA, HERSCHEL, JĘZYK PENDŻABSKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, BEMBO, JAPOŃSKI, INDONEZYJSKI, GERMANIZACJA, KICZUA, JĘZYK POMOCNICZY, MAURYTYJSKI, JAMAJSKI, PUNICKI, GIERSE, BUŁGARSKI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WEPS, ENGAGEMENT, JĘZYK FLAMANDZKI, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, LEKTOR, BARBARYZM, PRAGERMAŃSKI, ELEKTORSTWO, WŁOSKI, WARMIŃSKI, GALICYJSKI, BAGDE, HYBRYDALNOŚĆ, ŁOTEWSKI, TŁUMACZENIE, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, KOGNITYWIZM, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, LEKSYKA, AUSTRIACKI, MORFONOLOGIA, POLONISTA, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, WYNIKANIE LOGICZNE, FIGURA, STAROGERMAŃSKI, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, OCCIDENTAL, WULGARYZM, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ITALIAŃSKI, PIT, ZAPIS, SIDDUR, ELEKTORAT, PLIK NAGŁÓWKOWY, JĘZYK NIEMIECKI, SIEMENS, WYRAŻENIE, HINDUSTAN, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOD ROZWINIĘTY, CENAR, GRAMATYKA FORMALNA, NORWESKI, KASTYLIJSKI, ŁUCZYNA, HISZPAN, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, LENZ, MITOLOGIZM, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, NIEMKA, RUSYCYSTA, KERMESYT, GRAMATYCZNOŚĆ, KAMELEON, ALZACKI, APEKS, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, LEKSYKON, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SŁÓWKO, ?BRYTYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GERMANISTKA neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GERMANISTKA
neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.).

Oprócz NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x