NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GERMANISTKA to:

neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GERMANISTKA

GERMANISTKA to:

nauczycielka języka niemieckiego (na 11 lit.)GERMANISTKA to:

studentka filologii niemieckiej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 463

AUSTRIACKI, ALFABET GRECKI, BAGDE, WILCZYCA, BARIERA JĘZYKOWA, TOSKAŃSKI, NIEMKA, GRADUACJA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, ANGLISTA, ROMANISTA, WARIANT, ASEMBLACJA, JĘZYK POMOCNICZY, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, WORDNET, BIAŁORUSYZM, MAUZER, SZABLON, CYGANOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, RAK AMERYKAŃSKI, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, RUSKI, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, JAMAJSKI, HEBRA, MADZIARSKI, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, BUŁGARYZACJA, STAROHISZPAŃSKI, CHRANCUSKI, WEPS, KICZUA, JĘZYK NAUKOWY, KABŁĄK SPUSTOWY, BUHLER, IRRADIACJA, PROZODIA, MEKSYKAŃSKI, PISMO GRECKIE, PRZEKŁADNIA, ARABSKI, CZESKI, WERSJA LEKTORSKA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, OCCIDENTAL, HINDUSTAN, TŁUMACZ, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, BIBLIZM, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, GERMANIZACJA, ARAMEIZM, ALFABET HEBRAJSKI, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, ITALIAŃSKI, ŁACINA NOWOŻYTNA, PRZESTAWNIA, GRUPA ETNICZNA, ATTYCKI, DIAKRYTYKA, KASTYLIJSKI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, PRAGERMAŃSKI, INTERPRETER, PRUSAK, ELEKTORSTWO, RAK PRĘGOWATY, NIEMIEC, WYNIKANIE LOGICZNE, TUNEZYJSKI, BLOK, BANK DRZEW, OGRANICZNIK, SŁOWACKI, HISZPAŃSKI, JĘZYK AMERYKAŃSKI, MONASTER, HEBRAJSKI, SAMOGŁOSKA TYLNA, KALKA, HERSCHEL, PORTUGALSKI, MANDARYŃSKI, POLSKI, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, GALISYJSKI, MONASTYR, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, JĘZYK OGÓLNY, ITALIAŃSKI, NIDERLANDZKI, MAZURSKI, SAMOGŁOSKA NISKA, JĘZYK LITERACKI, JĘZYK NIEMIECKI, KALKA JĘZYKOWA, ANALIZA FRAZOWA, POLAK, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, PRZEKŁAD, BTV, KECZUA, SŁOWOSIEĆ, UKAZ EMSKI, AKCENTUACJA, NEUROLINGWISTYKA, BIAŁORUSYCYZM, GALICYJSKI, AMERYKAŃSKI, PIT, PRESKRYPTYWIZM, SZABLONIK, PENDŻABSKI, KASZUBSKI, HYBRYDALNOŚĆ, KACAPSKI, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, POLSKI, STAROGERMAŃSKI, PAUL, ENGAGEMENT, PLIK NAGŁÓWKOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, POMORSKI, UMOWA, SYNSET, MARKGRAF, JĘZYK PALIJSKI, JĘZYK INDONEZYJSKI, PRUSACZKA, MARSZ ŚMIERCI, PODWÓJNA ARTYKULACJA, LOGIKA FILOZOFICZNA, INTERLINGUE, CHRANCUSKI, GIERSE, SIDDUR, SZKOCKI, SŁOWO, TIECK, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, ROSYJSKI, MITOLOGIZM, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, POTONGHUA, LITERATURA PIĘKNA, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, ASYRYJSKI, ETNOLINGWISTYKA, PALATALIZACJA, LEKSYKA, BIAŁORUSZCZYZNA, DYZARTRIA, WĘGIERSKI, HAITAŃSKI, DAMROSCH, KROATYSTYKA, SŁÓWKO, FLEKSYJNOŚĆ, ARABIZM, DORYCKI, BEMBO, JĘZYK MANX, SERBSKI, JĘZYKOZNAWSTWO, GERMANIZACJA, FIGURA STYLISTYCZNA, CZYTANKA, PUNICKI, BABILOŃSKI, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ETYMOLOGIA LUDOWA, STAROINDYJSKI, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, MAURYTYJSKI, LUKSEMBURSKI, JĘZYK SZKOCKI, FLORENCKI, KATEGORIA SEMANTYCZNA, APEKS, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, POLONISTA, WŁOSKI, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, KARTAGIŃSKI, JĘZYK ANGIELSKI, SKOŃSKI, NOTACJA, RUSYCYSTA, WARMIŃSKI, JĘZYK FLAMANDZKI, PALCÓWKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TEORIA MNOGOŚCI, BARBARYZM, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, NORWESKI, FILOZOFIA JĘZYKA, GREKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, SORABISTYKA, ESPERANTO REFORMITA, UKRAIŃSKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, COCKNEY, BIAŁORUSKI, LITEWSKI, AKCENTACJA, ARABIZM, ZAPOŻYCZENIE, FRENOTOMIA, FLAMANDZKI, SKAŃSKI, BRAZYLIJSKI, FIGURA, MANDARYŃSKI, SAMOAŃSKI, CENAR, DUŃSKI, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, LEKTORAT, PEPUSCH, RZESZA, PANŚWINIZM, ALZACKI, INWARIANT, STAROANGIELSKI, CHIŃSKI, DORNIER, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, WILAMOWIANKA, SOCJOLEKT, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, SZWABSKI, WURST, HISZPAN, GERMANISTKA, PROCES FONETYCZNY, JACOBI, ANGIELSKI, BARBARYZACJA, ALLEMANDE, KONSONANTYZM, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, AMERYKANIZM, KERMESYT, NIEMIEC, WURŚCIK, BUŁGARSKI, KOPTYJSKI, FRENULOPLASTYKA, ANGLISTKA, WIELKIE NIEMCY, LUFTWAFFE, CHEDER, PALATOGRAFIA, LEKSYKON, GWARA, TURECKI, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, INSTRUKCJA, GRAMATYKA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, JĘZYK POLSKI, IMPLEMENTACJA, HOLENDERSKI, TWIERDZENIE HARTOGSA, PINYIN, ROMANISTA, MADZIARSKI, JUNKERS, SAKSOŃSKI, RUSEK, QUENDË, FIGURA RETORYCZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, STAROPOLSKI, SZNAPS, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, BIAŁORUTENISTYKA, LENZ, POLAJ, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PODJĘZYK, ?KAMELEON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GERMANISTKA neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GERMANISTKA
neofilolożka, znawczyni języka niemieckiego (na 11 lit.).

Oprócz NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - NEOFILOLOŻKA, ZNAWCZYNI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast