ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA RETORYCZNA to:

środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.217

BAZA LOTNICZA, ZAKRZTUSZENIE, DRUGI PLAN, NOSOWOŚĆ, SPÓŁKA, PERSPEKTYWA, RUNA, PALACZ, WODNICZKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ENAMINA, DOZYMETR, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, WARUNEK LOKALOWY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, AZOLLA KAROLIŃSKA, KLAWISZ, INSTYTUCJA PRAWNA, SPLOT, CYTOSTATYK, TWARDY RESET, KOMPENSACJA, GRZYB PIASKOWY, WYCZARTEROWANIE, TAJNE KOMPLETY, KIBITKA, SUCHA IGŁA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PĘTLA, DYSHARMONIA, MASKOWANIE, ŚRODEK, RZEKOTKA DRZEWNA, PAMPA, PASCHA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PERŁA, BOŚNIACKOŚĆ, MANIPULATOR, KRYPTOREKLAMA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRZEWIĄSŁO, ODPRAWA, RAJD GWIAŹDZISTY, AZOTAN, NIERÓWNOŚĆ, SZAGRYN, AUTOMAT TELEFONICZNY, KRAINA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TUBING, MA, TONAŻ, NAKAZ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, FORMACJA DEFENSYWNA, MACZUGOWIEC, PETRYFIKACJA, SKÓRNIK, PYTANIE, HASŁO, OPIS, EDYKUŁ, KONTUR, SASZETKA, PÓŁPOŚCIE, DŻIHAD, PLINTA, SYGNAŁ CIĄGŁY, KREDYT HANDLOWY, ŻUPA, PODZIEMIE, DINO, KUBEK, JĘZYK POMOCNICZY, ŁYK, HANDEL NARĘCZNY, SANDALIN, FAZA, PÓŁGOLF, SKRZYDŁO, FERRYT, SZKŁA, ARYTMOMETR, MORWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PAS DROGI GRANICZNEJ, KARA, ÓSEMKA, PELENG, TROJAN, PŁYWACZ, GARDEROBA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, FACH, PYZA, HETEROMORFIZM, SOS, OBRONA, SRACZKA, WILCZA PASZCZA, APORT, NIESPORCZAK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SATELITA, RURKA, OKRES, RZEMIEŚLNICTWO, ALTERNATA, KRWOTOK, CHRYZOFITY, PŁYWACZEK, WYKUPNE, PROJEKT, IMPLANTACJA, SZTURWAŁ, STACJA TELEWIZYJNA, CANZONETTA, DERYWAT, SKOK, ALT, KOLONISTA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, PREPARAT, BIELMO, SZYSZKA, PRZEGRYZEK, OKO, ABERRACJA, PAPIER, CZARNY RYNEK, BROŃ NUKLEARNA, ANGLOFOBIA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, WYCHÓD, KAPITUŁA, PARTIA, LEJ, ANDANTINO, KILOMETR NA SEKUNDĘ, JEZIORO ZASTOISKOWE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, PRZYLŻEŃCE, IMMOBILIZACJA, GŁOWA, FILAR PRZYPOROWY, KOMBATANT, PĄCZEK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, AEDICULA, HAPTOBENTOS, GEODETA, ZAWIŁOŚĆ, BOGUMIŁ, POSZEWKA, INDUKCJA, BRYLE, PROMIENNIK, PACZKA, MIMEZJA, UNIONIZM, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PROWINCJA, LEWOSKRZYDŁOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, STYMULACJA ODWIERTU, JAJECZNICA, ZIARNKO, ROGAINING, KRAŃCOWOŚĆ, KOREKTOR, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, AEROCASCO, WIERSZ, STAROORMIAŃSKI, PIŁKA MECZOWA, ZAKOLE, BAREŻ, KILOGRAM, KREOLSKI HAITAŃSKI, TAKSON, KURKA ŻÓŁTA, SAKRALIZACJA, PARSZYWOŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, NIEWYDAJNOŚĆ, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, GARKUCHNIA, WEŁNA, KREM, PLASTYKA, JĄDRO, CIS POSPOLITY, OTWÓR, POTĘPICIEL, RETRAKCJA, FAB LAB, ILOCZYN BLASCHKEGO, AUTOCAMPING, FOTEL KLUBOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, PALCÓWKA, ALOES, SINGIEL, KACZKA KRAKWA, ATRYBUCJA, SULFON, SPŁUKIWACZ, SUBWOOFER AKTYWNY, POWIEŚĆ S-F, FURGON, ODMIERZANIE, STORYTELLING, JOGURT, EUTEKTYK, ANTABA, DZIÓB, KĄT OSTRY, TEOKRACJA, RYNKA, TYP, BROŻEK, PRZYKASÓWKA, KIJ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KAPUŚNIAK, ŁAPOWNICTWO BIERNE, WIR PIASKOWY, BRANIE POD WŁOS, DWÓJNIK, PRYMUS, MAŁŻ, ETOLA, POWINOWACTWO, MARINA, ADRES WZGLĘDNY, PODMIOT LOGICZNY, LAKRYMATOR, WARTA, WOLNOBIEG, KOK, OLEJ, SŁODKA BUŁKA, SZKANDELA, PALATALIZACJA, REFERENDUM GMINNE, WIĘZADŁO, WPRAWKA, OBIEKT KUBATUROWY, NOTOWANIE, ROKIET, KRAWAT, WÓR, PALISADA, TEMPERATURA ZAPŁONU, BOBOWATE WŁAŚCIWE, LOBEKTOMIA, TUMULUS, ADAPTACYJNOŚĆ, RZECZ, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, STROIK, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ŚRODEK STRZAŁOWY, KACZKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, FENTANYL, AKCENT, BUT, DEMENTI, GALÓWKA, ESKADRA, DOCHODZĄCA KOBIETA, ODBIJACZ, ŻEBRO, KOKORYCZKA, NAWA GŁÓWNA, ODSIEW, WIĆ, CHINE, LICZEBNIK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KAJMAKAM, STYL KOLONIALNY, SERYJNY MORDERCA, SPĄGNICA, MINERAŁ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ARTROZA, PRZEKAŹNIK, TŁUMIK, SKONIA, ZAPRZĘG, TRAWERS, ?CIĘŻKI SPRZĘT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA RETORYCZNA środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA RETORYCZNA
środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń (na 16 lit.).

Oprócz ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ŚRODEK EKSPRESJI JĘZYKOWEJ WZMACNIAJĄCY EMOCJONALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ JĘZYKA, POLEGAJĄCY NA STOSOWANIU OZDOBNYCH ZWROTÓW LUB WYRAŻEŃ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast