KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKORUPA to:

kawałek rozbitego naczynia, zazwyczaj szklanego lub ceramicznego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKORUPA

SKORUPA to:

twardy pancerzyk ochraniający ciało niektórych zwierząt (na 7 lit.)SKORUPA to:

zewnętrzna warstwa czegoś, twarda pokrywa (na 7 lit.)SKORUPA to:

cecha charakteru powodująca odcięcie się od świata zewnętrznego i jego wpływów (na 7 lit.)SKORUPA to:

naczynie, zwykle stare lub nieużyteczne (na 7 lit.)SKORUPA to:

część mózgowia, tworząca boczną część jądra soczewkowatego; leży pomiędzy blaszką rdzenną boczną, a torebką zewnętrzną (na 7 lit.)SKORUPA to:

zewnętrzna warstwa odlewu oddzielona od pozostałego materiału wskutek wadliwego żarzenia (na 7 lit.)SKORUPA to:

okrywa orzecha (na 7 lit.)SKORUPA to:

... ziemska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.995

PRZYKRYCIE, KRĄŻENIE DUŻE, FARMAKOTERAPIA, UKRYCIE, ĆWICZENIE, KARL, MIRLITON, GORĄCA KREW, EUFORBIA, SUBKOMPAKT, KAPTUR, ZAPORA OGNIOWA, ZEZWŁOK, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ILUMINACJA, ZIARENKOWIEC, AGREGAT, KSIĘŻUNIO, UMIEJĘTNOŚĆ, RÓJ, STUDNIA ABISYŃSKA, ZDENERWOWANIE, GALON, ZNAKI, ZNACHOR, MAKROPOLECENIE, TRANSPORTER, NIECHLUJ, RELIKWIA, AUTOMOBILISTA, MASZYNA PROSTA, DYSKRETKA, KARA, TELEFON, SERPENTYNA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PIERDOLENIE O SZOPENIE, RANGA, ZAKŁAD, GOL SAMOBÓJCZY, POCHODNIK, TEORIA INFORMACJI, OWOC POZORNY, OPUCHLIZNA, HAUST, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SZAROWIPTERYKS, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PALPACJA, APRETURA, SEMINARIUM, BRUMBY, TAPAS, SINFONIA, DYSCYPLINA NAUKOWA, UŻĄDLENIE, KEFIR, ŚCIEŻKA, KSYLOFON, HALE, KOLONISTA, ZAKONY, SAMICA, OPAŁ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SZMATKA, WIECZÓR POETYCKI, KLASYFIKACJA ABC, FINAŁ, BUTLA, MARENGO, ASTRAGALOMANCJA, CZUPRYNA, TYGIEL, DWÓJNIK, SZWEDY, DYSPEPSJA, LEGITYMACJA PROCESOWA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, KURACJA, DŻET, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, BLIŹNIACZOŚĆ, KÓŁECZKO, KRATER WULKANICZNY, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRZETACZANIE KRWI, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, STAWKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, TRYPTYK, JAZGOT, HALO, OBRONA, MECHANIKA, ŚWIECA, DWÓJKA, ZIARENKO, LIST ZASTAWNY, CIĘŻKI SPRZĘT, NUMER TAKTYCZNY, GLIKOZYD FENOLOWY, PARADOKS, STEMPEL, ZMYWACZ, BODOR, CEWNIK, IZBA ROZLICZENIOWA, PLAKIETA, BIFURKACJA, BANDOLIER, PÓŁSKÓREK, ZŁOTOKAP, SKORUPIAKI WYŻSZE, ODMA OPŁUCNOWA, BIFORIUM, NIESPAW, ŁAŃCUSZEK, EFEKT, ALKOHOL ROLNICZY, ODSIEW, DZIENNIK URZĘDOWY, DRUZGOT TEKTONICZNY, INDUKTOR, BUTWA, HANOWER, BILANS BRAMKOWY, OSKÓREK, SPEAKER, ŻYŁA, EDUKATOR, KOMUNIA, ABSOLUTYZACJA, WROTA, GALERIA, KOLEC, DRELICH, WYROCZNICA, BRUZDKOWANIE, WIRUS POLIO, DOZA, SITKO, DRWINA, ANEMOSTAT, BELKA, MARTA, PAPIEREK, CHAŁTURA, SCHEDA, KLIN, DŻIHAD, USZAK, KRATER METEORYTOWY, TOWARZYSZKA BRONI, WIATR, SŁUCH ABSOLUTNY, KOCIOŁ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PĘCHERZYK, FLACHA, CHOJAK, SKARB, KWATERKA, MARA, LAS GRĄDOWY, PLECIONKA, GRA W BUTELKĘ, BUŁGARSKI, KONKURENCJA, COASTER, NIEMOŻLIWOŚĆ, ANGORA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, RUSKI, STATYKA, ROZMIAR, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ŚLIZGAWKA, ACID WESTERN, SZANTA, ARTYSTA, CHWYTNIK, CUDACZEK, INTERPRETATOR, SEMITA, BRZEZINA, DWUDZIESTY DRUGI, OPIEKUN, TYTOŃ, WEŁNA, MINA MORSKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, MASKULINIZM, KRAB, KUBRAK, SKORUPA ZIEMSKA, BANIA, ŻÓŁW, MIRAŻ, PRZEPŁYW, DZIEWCZĘCOŚĆ, OBUWIE, GLORIA, ALEC, HAFCIARSTWO, ROBOTA, MARTWOTA, UROCZYSKO, LAMPA ŁUKOWA, WYROBISKO GÓRNICZE, KOLIMATOR, PROCH BEZDYMNY, ZUPA, REGIMENT, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PANIER, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GRZĘDA, SKUN, TWIST, LĄDZIENIE, ISKIERNIK, SIŁA NOŚNA, TUNICZKA, SZPALTA, METROPOLIZACJA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, SĄSIEDZKOŚĆ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, TYP, KOTLET, BRYFOK, DEPILACJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, WYBRYK NATURY, BIAŁA FLAGA, ARMIA, WIERZBINA, RAJKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, REGION WĘZŁOWY, NIEŁUPKA, KORPUS NAWOWY, RPG, SZARLOTKA, PIEKŁO, WEŁNIAK, HALA, BALUT, SALCESON, KOŁO PODBIEGUNOWE, MANIERKA, MAŁŻONEK, MASA KAJMAKOWA, RUDI, USTAWKA, AŁUN, ARYBALLOS, SKORUPA, ANASTOMOZA, DODATEK RODZINNY, CZOŁDAR, JEDWAB, EKSPRES, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, PIEPRZ MNISI, ZNAK NAWIGACYJNY, MOZAIKA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CAP, POKOLENIE, DRĘTWOTA, AGROGAZ, OGNISKO, STRYCH, POMOC DROGOWA, BAT, WYLEW, PEDAŁÓWKA, AKT PŁCIOWY, WARSZTAT, BIAŁA KSIĘGA, CHIŃSKI, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PARK MIEJSKI, SKORUPA, AWIZO, PARA, IMIONISKO, CZŁON SKŁADNIOWY, TARCZA, TORPEDA, FILIGRAN, PŁAWA, LIGATURA, SZCZUR, ?IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKORUPA kawałek rozbitego naczynia, zazwyczaj szklanego lub ceramicznego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKORUPA
kawałek rozbitego naczynia, zazwyczaj szklanego lub ceramicznego (na 7 lit.).

Oprócz KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - KAWAŁEK ROZBITEGO NACZYNIA, ZAZWYCZAJ SZKLANEGO LUB CERAMICZNEGO. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast