ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAJKA to:

znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 5 lit.)PTASZEK to:

znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAJKA

FAJKA to:

kieł dzika (na 5 lit.)FAJKA to:

przedmiot, najczęściej drewniany, służący do palenia tytoniu (na 5 lit.)FAJKA to:

szlug, tytoń, papieros (na 5 lit.)FAJKA to:

znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 5 lit.)FAJKA to:

wygięta rurka umożliwiająca nurkowi oddychanie (na 5 lit.)FAJKA to:

część głowicy przędzalniczej w postaci rurki ze szkła lub innego materiału kwasoodpornego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.875

AMPUŁA, JĘZYK LODOWCOWY, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, NORMALIZACJA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, POMYŁKA FREUDOWSKA, TEMPERATURA ROSY, SKANDYNAWSKOŚĆ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRACE USTAWODAWCZE, SOLANKA, TYTUŁ PRASOWY, ZWOLNIENIE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PLATFORMA CYFROWA, OBCHODOWY, WODNICZKA, PANICZ, MANIPULATOR KULKOWY, FILTR, FORDON, POPRĘG, SRAKA, MARTWE POLE, TRÓJNÓG, KAMIEŃ, CZASOWNIK FRAZOWY, KĄT GRANICZNY, CIĄGUTEK, FOTOGRAM, TANECZNOŚĆ, KOSMOLOGIA, OCZKO, SPRYCIARKA, FARMAKOKINETYKA, TRANSWESTYTA, APTECZKA, WYPADEK DROGOWY, OBUWIE, METODA KARTOGRAMU, INTERWAŁ, PENIUAR, WAŻNIK, KRAJ, CYBORG, POJAZD ZABYTKOWY, KRAJ, WYKŁAD, ISLANDZKOŚĆ, REKOMPILACJA, POTENTAT, ALPAKA, LUGIER, KRYNOLINA, KOLORYSTYKA, CIAPKAPUSTA, AMBRAZURA, ŁAŃCUCH, STARA MALUTKA, INTERPRETACJA, ŚCIĘCIE, PASZPORTYZACJA, KRYTERIUM STEROWANIA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ARKUSZ POETYCKI, ALMANACH, MIMEZJA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, GRUSZKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, SWETER, KUFF, MIZOPEDIA, PIRACTWO, KABESTAN, DESKA RATUNKU, REWERENCJA, KILOMETRAŻ, MIKROMIERZ, EPOKA INDUSTRIALNA, UCHWYT, ZAŻALENIE, FAJKA, KOTLINA, HEMOROID, PLAŻA, BYDLAK, ANALIZA FUNKCJONALNA, RZĘSISTEK, AMFIPRION, OSTRY DYŻUR, WISIELCZY HUMOR, WIELORAK, ALIDADA, TESTOWANIE WZORCOWE, FUGA, KOLCZAKOWATE, MUZYKA KLASYCZNA, MECHANIKA, KASZTANEK, SZCZYTNICA, SSAK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BILBORD, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KANAŁ, GORCZYCZNIK, ALTERNATA, MALARSTWO SZTALUGOWE, EPIGRAF, KANTAR, KANTON, AUREOLA, TROICK, NAZWA HANDLOWA, WIEŚ, RENA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PANEL ADMINISTRACYJNY, GLIF, FLANELA, FAKTOR, APRETUROWANIE, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, SALTARELLO, SAKRAMENT, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, DRABINKA, DWUNASTKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KREDYT KASOWY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KONFEDERACJA KANADY, TONDO, KLAWISZ, OBJĘTOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, IMPEDIMENTA, PAPRYKA, SYFON, ADWENTYSTA, GLORIETA, SKALNICZEK SIWY, LUK, MAKAGIGI, KANAŁ, ZASIŁEK OKRESOWY, RAFAŁ, PROSIAK, KWAS NAFTENOWY, WITAMINKA, TKANINA, BAZYLIKA WIĘKSZA, ZŁOŻE, GRÓDŹ, CHOCHOŁEK, WIZA WYJAZDOWA, ROBOTA, DRELICH, BRZĄKNIĘCIE, USŁUGI SPOŁECZNE, PULPIT, BLUSZCZ, PROWANSALSKI, PIĄTKA, WAŁ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, OPŁATA STEMPLOWA, RAJZBRET, MALARZ, HACJENDA, KULCZYBA WRONIE OKO, ŁASKUN, GOLF, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, WATA, DRUGIE DNO, PŁASKOSZ, LUTNIA, PRZEPRÓCHA, MIEJSCE, WIESŁAW, ŻYDOWSKOŚĆ, MONTAŻ, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CZOŁOWNICA, SALCESON, NIEŚCISŁOŚĆ, PLEUSTOFIT, KULA, ALGEBRA LOGIKI, ŻABOT, KARTKA, ASYSTA, KAKAO, KINOTEATR, CISZA PRZED BURZĄ, ZMYWACZ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PIES DO TOWARZYSTWA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, CHABANINA, WYKŁADOWCA, ZBIÓRKA, BLASTOGENEZA, KRAKERULA, FLUORESCENCJA, FORSZLAK, KONTRABANDA, INWOLUCJA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PANEL STEROWNICZY, BOMBA ATOMOWA, KOŚCIÓŁ FARNY, WULKAN CZYNNY, FILM KATASTROFICZNY, TRANSPORTER, BIEGUN, BON OŚWIATOWY, ZNAK KOREKTORSKI, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KILKAKROTNOŚĆ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, PEDAŁÓWKA, GRUSZECZKA, AGAMA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SKAŁA ILASTA, OMFALOMANCJA, KARMIDEŁKO, KOPROFIL, AKWEN, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ZLEWNIA, TORTILLA, KNEL, PAŁĄCZEK, RATYSZCZ, PALMETA, OKULIZACJA, MYRMEKOFIL, OPAR, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, HIPSOMETRIA, OPENER, ŻŁÓB, BARIERA TECHNICZNA, TRANSFUZJA KRWI, DZIEWCZYNKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, LAK, EKLEKTYCZNOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, ZBLIŻENIE, CZEBUREK, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, MINIATURA, ZDRADA, CZÓŁNO, TARTAN, RING, WOŹNY, RYLEC, PIEC, GŁOWNIA, SZYDLARZ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, LOGAN, RAKARNIA, SIDARA, KOZŁEK LEKARSKI, ANATOL, APARAT SZPARKOWY, RESPIRATOR, JUMPSALING, REDUKTOR CIŚNIENIA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, BRAHMS, KEMI, OBRÓT, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, EUROWALUTA, WYŻYNKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BŁOTNIAK, CZTEROTAKT, OSTANIEC DEFLACYJNY, DETAL, KISZKA WĄTROBIANA, DEZETKA, BEAN, SKŁADNIK POKARMOWY, URODYNAMIKA, ?FORLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAJKA znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 5 lit.)
PTASZEK znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAJKA
znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 5 lit.).
PTASZEK
znaczek podobny do litery V, stawiany przy wybieranej odpowiedzi lub po wykonaniu czynności opisanej na kartce (na 7 lit.).

Oprócz ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZNACZEK PODOBNY DO LITERY V, STAWIANY PRZY WYBIERANEJ ODPOWIEDZI LUB PO WYKONANIU CZYNNOŚCI OPISANEJ NA KARTCE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x