SŁONECZNA LUB STRZELECKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZA to:

słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZA

TARCZA to:

rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)TARCZA to:

ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)TARCZA to:

element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)TARCZA to:

rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)TARCZA to:

płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)TARCZA to:

okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)TARCZA to:

ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)TARCZA to:

część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)TARCZA to:

tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)TARCZA to:

broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)TARCZA to:

stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)TARCZA to:

każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub zegara (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁONECZNA LUB STRZELECKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.225

HANDEL NARĘCZNY, ZIMNY PRYSZNIC, BAGAŻOWY, KALIMBA, BANIECZKA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, UKONTENTOWANIE, ANTENA SATELITARNA, POMROK, SZYBKOŚĆ, PLENNOŚĆ, SIATKA GEOGRAFICZNA, ANARCHIA, CERES, WALKA, BZYGI, SIOSTRZYCZKA, SĄD OSTATECZNY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KULA, TŁUSZCZ, KLAKSON RĘCZNY, RZĄD, UCHWYT, GNIOT, POPRAWNOŚĆ, EMISJA POLOWA, PLEŚŃ, ŚWIDOŚLIWKA, KUSKUS, SOLO, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ODWIERT, POŻYCZKA, KLIMAKS, HETEROMORFIZM, POSADZKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, NIEWYDAJNOŚĆ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, FILAR PRZYPOROWY, KRWAWNIK, TRANSPORTOWIEC, BEZPANCERZOWCE, PUSZCZA, PARYTET, OWRZODZENIE, GÓRA, KOLANO, PANTOFELNIK, KIEŁBAŚNICA, TRÓJKA, CHAŁWA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KOMORA WULKANICZNA, OKRUCH SKALNY, LUKA STRATYGRAFICZNA, AUTOBUS SZYNOWY, TRÓJNÓG, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, LALA, KASZA MANNA, IMMUNIZACJA CZYNNA, ODWROTNOŚĆ, SZKRAB, GRAFFITI, RACJONALNA IGNORANCJA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SĄD WOJSKOWY, KOSA, EWOKACJA, AKADEMIA, SMAROWNICA, PÓŁPROFIL, MOTORÓWKA, OKRZOSEK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, RAFAŁ, GRZYBICA, LIBELLA, PODWYMIAR, ROSOŁEK, RAMKA, SYSTEM, RYNEK NIEDOSKONAŁY, REDAKTOR NACZELNY, SZKUTNICTWO, CYKL METONA, KĄDZIEL, KOMPILACJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, AWAL, EKSPRES, KOREK, LINIA MONTAŻOWA, POŚWIST, PORCYJKA, DYFERENCJA, POROZUMIENIE, WYDZIELINA, MEDALION, USZAK, RUSKI, PRZEZIERNIK, MIASTO STAROŻYTNE, KOLCZATKA, ZAKON MNISI, PRODUKT UBOCZNY, WELUR, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, TEST ATOMOWY, SOS SOJOWY, HOT DOG, WOLUTA, BOŻA RĘKA, BADYLARZ, RICOTTA, UWAGA, GRANICA, JACHT ŻAGLOWY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, STATEK POWIETRZNY, ANTYUTLENIACZ, PATRON, TRIANGULACJA, REJKA, TRĄBA POWIETRZNA, PIEROGI, WŁOCHACZ, KOP, GERONTOKRACJA, BATERIA, KORDONEK, KARTA WIZYTOWA, RYLEC, BEZPIECZEŃSTWO, HEGEMON, PODZIAŁKA, HIPOTROFIA, POLIMER FLUOROWY, ANTECEDENCJA, TABLOIDYZACJA, STYLO, TARCZKA SYGNALIZACYJNA, RELIKWIARZ, NAJDUCH, TARCZA, ŁOBUZIAK, TERAPIA SZOKOWA, CZÓŁNO, ZESTRÓJ INTONACYJNY, GAD, TAŚMA FILMOWA, AŁUN, IPSYLON, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WYZWISKO, ODDANIE, TENDENCJA ROZWOJOWA, MANTYLA, SWETER, TRANSURANOWIEC, BINDA, WIRUS POLIO, KALIBER, CZEREP, KANTOREK, ZARZĄD, HOKEJ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ZAŻALENIE, KLATKA, WOSZCZYNA, KOŁPAK, CZAPRAK, NERW, RYNEK, WAGA, BAGNO, SŁUPISKO, PRZYWODZICIEL, HANZA, POLEWKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZEKAŹNIK, CHEDDAR, DRZEWCE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PAŁĄCZEK, LEGOWISKO, NASZYWKA, PRZECIWUTLENIACZ, PRZEWRÓSŁO, BEZAN, KOMBAJN ROLNICZY, MIECH, PODOBIZNA, SŁUŻBA DYŻURNA, LATARNIA UMARŁYCH, ZNAJOMY, DYL, PCHACZ, CZŁON SKŁADNIOWY, SENES, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MIESZACZ, BIOTA, PRZESŁANKA, PODŁOGA, KRÓLEWICZĄTKO, KAWA BEZKOFEINOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SY, OPERATOR, BŁONA, ZAPOTRZEBOWANIE, SKŁADKA, FILTR, KOŁNIERZ, TETRAMER, BIDULA, PROCES BUDOWLANY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, LUBASZKA, PALINGENEZA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PLAFON, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, DIVA, RURKA INTUBACYJNA, DOBYTEK, HAPTOBENTOS, GUMKA, PŁOTEK, NUROGĘŚ, FACSIMILE, SAKLA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHAŁUPNICA, WYRAZ, OFICER, LEKKOZBROJNY, STATUS MATERIALNY, ANTYMONARCHISTA, ZACHOWANIE, UCIOS, MŁOTOWNIA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, GUMKA, POZYCJA RYGLOWA, DONOR, TRIADA, TERMOMETR RNA, LEJEK, NARTA, SEMAFOR, BRZOZA CZARNA, TAKT, ROŚLINA KOPALNA, BRZĘKACZ, DEWALUACJA, FOKA, LOTERIA PROMOCYJNA, KARAWAN, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, JAŚMIN, LONT WOLNOTLĄCY, CZECZOTKA, ALABAMA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PRZEPADEK, SECESJONISTA, LIMNIGRAF, CHLOROHEKSYDYNA, KURACJA, APOSTOŁ, PAWIĄZ, SUBDOMENA, DOJRZAŁOŚĆ, FINISZ, BRANIE POD WŁOS, SŁAWA, WATA, PRZEWAGA, WYSTĘPOWANIE, KOCIOŁ EWORSYJNY, WILCZA PASZCZA, ŚMIECIARZ, ŁAMANIE, KOSTKA, MAKIMONO, SŁUCHOWISKO, HIPERWENTYLACJA, WANIENKA, GDERACTWO, EDYKUŁ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ?DERESZOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.225 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁONECZNA LUB STRZELECKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁONECZNA LUB STRZELECKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZA słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZA
słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.).

Oprócz SŁONECZNA LUB STRZELECKA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - SŁONECZNA LUB STRZELECKA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x