POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYGIEL to:

poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RYGIEL

RYGIEL to:

rodzaj zasuwy, zamknięcia, urządzenie składające się z metalowego pręta albo sztabki, które wsuwa się do specjalnego otworu, np. skobla (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcjii budowli, rodzaj poziomej belki w konstrukcji szkieletowej budynku (na 6 lit.)RYGIEL to:

rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcji maszyny lub urządzenia, który się przesuwa i pełni funkcję blokady dla innych elementów (na 6 lit.)RYGIEL to:

ZASUWA, ruchomy element do zamykania drzwi (na 6 lit.)RYGIEL to:

zasuwa (na 6 lit.)RYGIEL to:

pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.404

POLIMORFIZM, CHEKKER, TRAŁ, ANODA, RYKSIARZ, AGAMA, RAMSZ, PULPIT STEROWNICZY, PUSZYSTOŚĆ, SYNDYK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, CEWNIK, POLITYCZNY, BUDOWLA OBRONNA, ZWOLNIENIE, FAKTURA, PRZEDZIAŁ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, FORMA, KĄPIEL OŁOWIANA, SURF ROCK, NERKÓWKA, UNISONO, ZGĘSTEK, WIELOKULTUROWOŚĆ, SALA, RAJTUZY, ABLACJA LODOWCOWA, KALETKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NIEZDOLNOŚĆ, ANONS, CZYHAK SZEŚCIOOKI, SEKSTURYSTYKA, WPADKA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, KOOPERATOR, SZEJK, MANKIETY, DZIEWIĘTNASTKA, MANIPULATOR, CIAPATY, PIANOGUMA, OKRAJKA, ŁUK AORTY, TAŚMA, ANTYPARLAMENTARYZM, DOŻYWOTNOŚĆ, WÓZ STRAŻACKI, PRZYLEPNOŚĆ, PIGUŁKA, ATREZJA ODBYTU, MASA KAJMAKOWA, EKIPA, POWSTRZYMANIE, BASTEJA, KORONA, KLEJÓWKA, GANC POMADA, PRZEPOJA, LIMBUS, WYPALANKA, POWTÓRZENIE, UŻYTEK LEŚNY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, GIERKA, BAWEŁNIANKA, TUBA, DYPTYK, REJESTR, DYPODIA, ZNAK, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ARENDARZ, DAMAST SKUWANY, SZEWRON, WIKARIUSZ, KOMPARYCJA, ZAWIŁOŚĆ, KRÓLEWICZ, KAFTAN, SEMITA, TATAR, FURGON, TURMA, TRASA, ZARODEK, BARWNOŚĆ, ELIZJA, BATERIA AKUMULATOROWA, MORENA BOCZNA, RYGIEL, DEZINSTALACJA, MOC, OSKARŻENIE, NIEMIEC, ZAPOTRZEBOWANIE, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KRATA ROZDZIELNA, FISTUŁA, STYMULATOR, WYŻYNA, BAJCA, MANCA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, CIAŁKO MRÓWCZE, OSAD DELUWIALNY, WKŁADKA, RADIANT, WYBIEG, STOJAK, MEMBRANA, DRAMATYCZNOŚĆ, INSTANCJA, REGULATOR KWASOWOŚCI, KLAUZULA HORNA, SEKS, PŁYCINA, ANGLOFOBIA, PIDŻIN, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CZWARTY, OSTATNI MOHIKANIN, TYNKTURA, KONSYSTORZ, LIMETA, BABA, ARANŻACJA, DEKORTYKACJA, LICENCJA OTWARTA, TECHNICZNY NOKAUT, BON UWŁASZCZENIOWY, ZANOKCICOWATE, KONSERWA, PRZYDZIAŁ, ODRUCH, MISIEK, GRAF NIESKIEROWANY, TEATR, OBRONA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, IMITATOR, MOSHING, ELEMENT ODSTAJĄCY, BIFORIUM, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, NEOPOGAŃSTWO, KANTAR, STEWA, TRYTON, TURECKOŚĆ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PÓŁPROFIL, ERPEG, KRUPON, KNAGA, DYPTYK KONSULARNY, KRUCHTA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PALEOZOOLOGIA, ŁEBEK, ALLELOPATIA, SYSTEMIK, ŁYSIENIE, SZCZELINA LODOWCOWA, NUMER, TAKSON MONOFILETYCZNY, ZENDRA, SKAŁA METAMORFICZNA, MOPEK, PLAGA, SZPULKA, PODMIOT, DOMIESZKA, PAS, LISTWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, HYBRYDA, OFLAG, DEMOTYWATOR, KALIKO, ZACHŁYST, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ZAĆMIENIE, MAGIEL, NIEWAŻNOŚĆ, ROZKRUSZ, KORYTO RZEKI, ATOL, BEK, STAUROPIGIA, CEWA, TERAPIA SZOKOWA, KORD, MIĘTÓWKA, KIBITKA, ZBIOROWISKO, PRZYLĄDEK, PŁEĆ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, HEADHUNTER, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, NIEWYPAŁ, DYSKRETKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, RUSZT, ULGA PODATKOWA, MOWA NIEZALEŻNA, RURA, TEMPERATURA MROZU, KIESZONKA, KRATKI, PEPIK, MOTOR, TURECKI, KLAWISZ, MAŁY PALEC, SZTUCER, TONAŻ, MISIEK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, BROŃ JĄDROWA, KOŁTRYNA, KRA, KISZKA WĄTROBIANA, WZORZEC, GRZEBIEŃ, SOK, PAŁKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ROZDZIAŁEK, PROROK, PORTUGALSKI, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, WOSK, BIFURKACJA, WIOŚLARKI, KAPAR, LEADER, KARTA WIZYTOWA, WCIERKA, ZBAWCZYNI, WĄŻ, TYGIEL, WATA, SYMETRIA FIGURY, AUSZPIK, SPRZĘT, JEDNOPŁAT, INTRATA, FERMAN, PRZEPIĘCIE, SENTYMENT, KANAŁ, LANGUSTA, KLASYFIKACJA ABC, NARY, PEGMATYT, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, BEZCIELESNOŚĆ, EWOKACJA, KRZYŻYK, MAJDAN, OKULARY, KRAWĘDŹ, POZIOM, ZWORKA, ŁOTEWSKOŚĆ, PASCHA, RDZA, ZAĆMA POURAZOWA, SIUR, POZYCJA RYGLOWA, KROPKA, KINO, FEERIA, CZUPRYNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, OBRÓŻKA, ZŁĄCZKA, KONSTYTUCJA, TUBA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KASETA, APARAT STEREOSKOPOWY, AKWEN, MARINA, EFEKT MAJĄTKOWY, SYLWETA, NIELEGAL, NAWIETRZNIK, LIST PASTERSKI, MARKA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, TURBULENCJA, NACISK, POJAZD SZYNOWY, MATURA POMOSTOWA, ?PRĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYGIEL poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYGIEL
poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.).

Oprócz POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POZIOMY ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ SŁUPÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast