JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DETAL to:

jeden z bliskich planów filmowych, ukazujący najmniejsze szczegóły - np. fragmenty ciała lub ważne dla narracji przedmioty niewidoczne lub nieczytelne na dalszych planach obiekty (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DETAL

DETAL to:

niewielka, mało ważna rzecz, która jest częścią całości (na 5 lit.)DETAL to:

detaliczna forma sprzedaży (na 5 lit.)DETAL to:

drobna sprawa bez znaczenia (na 5 lit.)DETAL to:

element maszyny lub urządzenia (na 5 lit.)DETAL to:

szczegół, drobna część (na 5 lit.)DETAL to:

drobnostka, drobiazg (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.031

WERYFIKACJA, PUNKTUALNOŚĆ, TERMOMETR RNA, BASEN, SYMPOZJON, RATYSZCZE, CUSHING, CEWKA INDUKCYJNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, ODPŁYW, APATIA, KOPALINA POSPOLITA, PASJA, RYT, BÓBR ZWYCZAJNY, SZCZĘKOWIEC, BOK, DOKUMENT LOKACYJNY, PODRZUT, SZPALTA, KOLORYSTYKA, ZAMIANA, TKANKA STAŁA, PIEROGI, WIR PIASKOWY, LASKA, REKOMPILACJA, SODA, PRANIE MÓZGU, MIŚ, DYPTYK KONSULARNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, EMIGRACYJNOŚĆ, DZIAŁANIE, MOLINO, BŁOTNIAK, ROZLEGŁOŚĆ, KUBRAK, NIXON, PRZYWODZICIEL, OSSUARIUM, METAL, TROJAŃCZYK, KRASNOROSTY, TELETUBIŚ, KANONIA, DEKALKOMANIA, ISTOTA ŻYWA, ZŁA PRASA, KEYBOARD, PRĄTNIKOWCE, BALON, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, TETHYS, MUSZKA, ZAPORA OGNIOWA, POZIOM, ŁACINNICZKA, SALAMANDRA KAUKASKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, STRATEGIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZAKON MNISZY, UZNANIE, WIECZNE PIÓRO, ZAPORA, NAKRĘTKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, ŻAREŁKO, AMPUŁKA, PORTUGALSKOŚĆ, STACJA POMP, GRANDA, BOKSERKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ZAPORA WODNA, FĄFEL, MIGDAŁ, SATYRYCZNOŚĆ, ZŁAZ, MAŁPA OGONIASTA, ETEZJA, HOMOFONIA, WYWIJAS, SAUNAMISTRZ, LEJEK, JEZIORO WYTOPISKOWE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ŁAJKA, PŁOMIEŃ, GATUNEK ZAWLECZONY, STEROWNIK, LIŚCIARKA, WRZECIENNIK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, BISEKS, FELIKS DUNIAK, GAZOWY OLBRZYM, KUCHMISTRZOSTWO, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, HACKAMORE, OŚWIADCZENIE, STYMULACJA, GRA, PEŁNIA, CYBORIUM, MATKA POLKA, UKŁAD PIASECKIEGO, SŁODYCZ, PRZESŁONA, PIĘTNO, DIRT, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, UCHWYT, POCHODNA FRÉCHETA, SPADOCHRONIARKA, WŁADZUCHNA, REDAKTOR NACZELNA, POTENCJAŁ, MUTACJA ZMIANY SENSU, NEKTARNIK, NIEISTOTNOŚĆ, BEZNÓŻKOWCE, POTRZEBA, KOK, GAR, SZYNA, NIESPIESZNOŚĆ, PREMIA TECHNOLOGICZNA, OTTER, DOMINGO, BENEFICJUM, GEN LETALNY, WYGŁOS ABSOLUTNY, OBUWIE, FUNDAMENT, KOKA, ŚLISKOŚĆ, ELANA, NIEPEWNOŚĆ, PENSJA, SOS TATARSKI, SOS, NOSICIEL, BÓBR RZECZNY, WSTĘŻNIAKI, PĘCHERZYK, TRANSPARENT, CZEK PODRÓŻNICZY, CEMBROWINA, RADCA, SEZON, BASENIK, SALUMAE, WELWET, CYKL, EKOSFERA, MŁYNEK, FRONTYSPIS, ZNAK, NESTOR, HOMOSEKSUALIZM, ALLEGRO, DOK, METAFRAZA, DOSADNOŚĆ, KRENEL, NAMIESTNICZKA, LODÓWKA, MŁAKA, LEWY RWACZ, TUSZ, OKREŚLENIE, MULTIPLEKS, PANTOGRAF, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, SAMPLER, POCHODNIK, ZAPOTRZEBOWANIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, SHOUNEN, DYSTRYBUTOR, POSIADACZ ZALEŻNY, LAMBREKIN, KAZBA, SKONIA, TROLLING, CHORĄGIEW STRZELCZA, CZERWONY KRZYŻ, PRZEMOC, BAT, KOMPENSATOR CIEPLNY, LIFTING, FARBKA, PENTAPTYK, BENZOCHINON, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, SKRZYDEŁKO, ZAWISAK, WYMIANA, TWÓR, FASETKA, PISMO, SZTUBAK, RYGIEL, WÓR, ROZMARYN, KAFETERIA, SCHRONISKO, KULUARY, ANGSTROM, KAŁAMARZ, HOLK, POUSSIN, KOLUMNA, STYLO, OZDOBNIK, CHWALCA, CIEŃ, PRZYLEPNOŚĆ, TATA, NATURALNY SATELITA, POCIĄG DROGOWY, STREFA HEMIPELAGICZNA, FUGA, TITAN, DRYBLAS, ERUPCJA, BUZIA, ATONIA, SMAROWNICA, PALINGENEZA, LAMPA KSENONOWA, SKĄPOSZCZETY, ASTRA, BINARKA, KRĄGŁOŚĆ, NAPPA, HEBAN, UPOLITYCZNIENIE, PRZEKĄSKA, MEDAL, NOTABL, PAKIET, FIGURKA, PROPRIOCEPCJA, GRA HAZARDOWA, LIMBUS, PRZETOKA, KARRUKA, ROZGRZEWACZ, KOLIMATOR, BOKÓWKA, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, GALON AMERYKAŃSKI, SER ŻÓŁTY, STRZAŁA, KATASTER, JEZIORO GLACJALNE, WÓZ STRAŻACKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, STYL RETORYCZNY, EKA-PIERWIASTEK, KARIN, REPREZENTACJA, UZALEŻNIENIE, CZART, PŁOTEK, PUNKT, DYPTYK, RYNEK PODSTAWOWY, FLAMBIROWANIE, FUJARKA, BASEN, POPRAWIACZ, TŁO, KUSKUS, PAROWCZYK, PRACE KONSERWACYJNE, KREMÓWKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KREDENS, LINIA KOLEJOWA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRZEJŚCIÓWKA, ANTYPERSPIRANT, ORLĘ, SAŁATA, EPOKA, OPASKA, PISEMKO, OPERA BUFFA, MAJONEZ, PIEŚŃ, WĄTROBOWIEC, RDZA, SERIA, ?BODZIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.031 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DETAL jeden z bliskich planów filmowych, ukazujący najmniejsze szczegóły - np. fragmenty ciała lub ważne dla narracji przedmioty niewidoczne lub nieczytelne na dalszych planach obiekty (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DETAL
jeden z bliskich planów filmowych, ukazujący najmniejsze szczegóły - np. fragmenty ciała lub ważne dla narracji przedmioty niewidoczne lub nieczytelne na dalszych planach obiekty (na 5 lit.).

Oprócz JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JEDEN Z BLISKICH PLANÓW FILMOWYCH, UKAZUJĄCY NAJMNIEJSZE SZCZEGÓŁY - NP. FRAGMENTY CIAŁA LUB WAŻNE DLA NARRACJI PRZEDMIOTY NIEWIDOCZNE LUB NIECZYTELNE NA DALSZYCH PLANACH OBIEKTY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x