PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO HOOKE’A to:

prawo mechaniki określające zależność odkształcenia od naprężenia, które głosi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne do tej siły (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.702

OBSZCZYMUREK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KOMPLEKS, EGZOCENTRYZM, KRZYWA POPYTU, MOMENT PĘDU, TELEWIZJA, ZAPORA, OBSZAR METROPOLITALNY, PROMIENIOWANIE ALFA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, PRZESŁONA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KASZTANOWIEC, WYRAZ PODSTAWOWY, ANTYWIRUS, ZGAGA, IDIOTYCZNOŚĆ, STRAJK GŁODOWY, BLACKJACK, WEKTOR ZACZEPIONY, VECTRA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, MACIEK, PROZODIA, SYSTEM INFORMATYCZNY, FRAMUGA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, GALA, LISTOPAD '89, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, NAVIER, WIKŁACZ, BIEDACZKA, BRZUCHORZĘSKA, RACJA, IRONICZNOŚĆ, ESKIMOSEK, ZŁOTA KLATKA, LOGOGRAF, LUD, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, DRAŻLIWOŚĆ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, BANDYCKOŚĆ, RZĄD KOŃSKI, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ROZTWÓR NASYCONY, PARA 0, OFFTOP, AHISTORYCZNOŚĆ, CZASZA, INDULGENCJA, CHINON, MRÓWKOWATE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, CZYN NIERZĄDNY, LUKRECJA, RYT, PEŁNIA, ŻARŁACZ LUDOJAD, STOPA FUNDAMENTOWA, EPIKA, DOGMAT, OGNISKO WULKANICZNE, DAMAN, GŁOS, TORTOWNICA, WSPÓLNY ZASÓB, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, PRZEDSCENIE, TOPOLOGIA SZYNOWA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, PLAZMA, ALOZA NIEBIESKA, AMH, AUTOKRATYCZNOŚĆ, PRZECHÓW, GRAF, PRAWO UNIJNE, LITERATURA WAGONOWA, PÓŁPĘTLA, TURBINA PELTONA, KORUPCJOGENNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, MEDYCYNA NUKLEARNA, ABISAL, SROMOTA, KURTYNA SKALNA, KSENOBIOTYK, POKOLENIE KANAPKOWE, NOMINALIZM, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DZIECIORÓB, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, FILOLOGIA SERBSKA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, TECHNICZNY NOKAUT, OŚ STRZAŁKOWA, WIELKOŚĆ, WARSTWA, ROZBIERANKA, MODULARNOŚĆ, MODRASZEK KORYDON, OBRÓT PODATKOWY, DEKADENCKOŚĆ, GAŚNICA PIANOWA, MORALNOŚĆ, MAŁE MOCARSTWO, ZDZIADZIENIE, OLEJEK KAMFOROWY, SILNIK GAZOWY, CYKORIA KORZENIOWA, EKONOMICZNOŚĆ, PRAWO WEWNĘTRZNE, URWANIE DUPY, NITROZOBAKTERIA, MAMICIEL, TRYSKAWKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, PIĘĆSETKA, JĘZYK EZOPOWY, PISMO GRECKIE, PLATFORMA WIERTNICZA, ALTERNATYWA, NAWALANKA, APSYDY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, POKRZYWDZONY, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, WOLA BOŻA, MODRASZEK BAGNICZEK, JĘZYKI BANTU, NERKOWIEC, STANICA, POLATUCHA OLBRZYMIA, OKOLICZNOŚĆ, AUTOMAT LOSOWY, BODY PAINTING, KORONKARZ, CEREMONIAŁ, BRAT MNIEJSZY, KATASTROFA NATURALNA, PRĄD, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, JĘCZMIEŃ, BIAŁKO PERYFERYJNE, BÓR WRZOSOWY, PRZEJRZYSTOŚĆ, KĄTOZĘBNE, SOCJOBIOLOGIA, NAMIESTNICTWO, CISZA WYBORCZA, SADYSTYCZNOŚĆ, CZEDAR, ZABYTEK NIERUCHOMY, UNIFIKACJA, BARTNIK, REGUŁA TINBERGENA, NAZWA ZWYCZAJOWA, WEGETARIANIZM, CZEREŚNIA, HAOMA, TROGLOFIL, BANKROFT, KAMELEON, KARTA SIECIOWA, PRZERWANIE, WNIEBOWSTĄPIENIE, ODCHYŁ, ŁOPATKA, KRYNOLINA, STARY WYŻERACZ, ARESZT, NIEOKREŚLONOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, ROZWIĄZŁOŚĆ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MAIL, NIUTOMETR, KOŃ KUZNIECKI, ANIMALIZM, GOLGOTA, ECCHI, GŁUPKOWATOŚĆ, NOGA, WIOSKA TEMATYCZNA, KASTA, GŁOWOTUŁÓW, ANALIZA WARIANCJI, KLIWERSZOT, ŁOPATONOGI, ZUPAK, BIODOSTĘPNOŚĆ, KUPER, NIEOBFITOŚĆ, KANAŁ LATERALNY, ŚWISZCZ, BIDET, KOŚCIÓŁ SALOWY, POZBYCIE SIĘ, KONSEKWENTNOŚĆ, UKŁAD LOGICZNY, JAM ROCK, GAMBIR, REGUŁA, INDIAŃSKI, GĄBKA, PŁÓD, WADA DREWNA, TAŚMA, HIPISKA, PRANKO, PASZTETNIK, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, MYDELNICZKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, BINARYZM, BRANIE POD WŁOS, RODZINA NIEPEŁNA, CZUCIE GŁĘBOKIE, WOLNY SŁUCHACZ, RACHUNEK BANKOWY, KREMOWOŚĆ, SANDINISTA, DEZODORANT, KRUCZOŚĆ, CIŚNIENIE, SKARBNICA, KLOPS, WIŚNIA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TEOLOGIA PASTORALNA, HEAD-HUNTER, RÓWNANIE FISHERA, CICHODAJKA, UMOWA KONTRAKTACJI, SZABAS, KAMIKAZE, GUGLE, GRA W CIEMNO, KARMIN, WESTA, BANK ZRZESZAJĄCY, ODLEŻYNA, INTERWAŁ, SATANISTA, HODOWLA ZARODOWA, GOŁODUPIEC, CHLUBNOŚĆ, CENTRALNE, OGIER, RZEŹBA GLACJALNA, ŚNIEŻNIK, TEREN ZAMKNIĘTY, HIPIS, OKAZJONALNOŚĆ, WODY INGLACJALNE, KALIPSO, HALIZNA, PODPIECEK, WYWOŁYWACZ, URANINIT, BIOSFERA, POMELO, SKOTYZM, ABRAKADABRA, CYTRANGA, OPERAT UZDROWISKOWY, TELESKOP ZWIERCIADLANY, HIPNOTYK, KATEGORIA PIÓRKOWA, TAUTOLOGIA, WYDŁUŻALNIK, HEADHUNTER, EPICYKL, ARCHAICZNOŚĆ, PODRZĘDNIK, KOŚĆ GNYKOWA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, SYGNIFIKATOR, KAMERTON WIDEŁKOWY, PREMIA GÓRSKA, KOŚĆ OGONOWA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SAMOZNISZCZENIE, SOLFUGI, STRĄCZYNA, ZATRUDNIENIE, ANTYLIBERALIZM, TRAKEN, PRZERABIACZ, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, SWATKA, ?SPRAWDZIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO HOOKE’A prawo mechaniki określające zależność odkształcenia od naprężenia, które głosi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne do tej siły (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO HOOKE’A
prawo mechaniki określające zależność odkształcenia od naprężenia, które głosi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne do tej siły (na 12 lit.).

Oprócz PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRAWO MECHANIKI OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA OD NAPRĘŻENIA, KTÓRE GŁOSI, ŻE ODKSZTAŁCENIE CIAŁA POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCEJ NA NIE SIŁY JEST PROPORCJONALNE DO TEJ SIŁY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x