ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAZURNICE to:

Onychophora - typ lądowych zwierząt bezkręgowych o robakowatym kształcie ciała, homonomicznej metamerii, jednej parze czułków i licznych odnóżach; pazurnice posiadają cechy zarówno pierścienic (Annelida), jak i stawonogów (Arthropoda), tworzą reliktową grupę o budowie nieznacznie zaledwie zmienionej od paleozoiku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.538

CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, AUTOTOMIA, ZAODWŁOK, WĘŻYK, KOMÓRECZKA, ANA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, KOSMETYK KOLOROWY, ANANAS, MRÓWKOWATE, GRUPA TOPOLOGICZNA, DYPTYCH, KOŁEK, EUFAZJE, KONCHA, GRAFIKA, OSŁONICE, W, BOHATER RENEJSKI, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, OWAD, KREDYT REWOLWINGOWY, SOS MALTAŃSKI, DENATURACJA BIAŁKA, WIECHA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, PANCERFAUST, TRUMNIAK, KONTERFEKT, ZMOWA MILCZENIA, BASKINA, TRANSFERAZA, CEFEIDY, FASA, PŁÓD, BURZA MÓZGÓW, JAK, PRZEPUKLINA UDOWA, KŁĄB PSZCZELI, CZERWONY PAS, LICZBA CAŁKOWITA, STORMBERGIA, INTEGRACJA PIONOWA, ZAMROŻENIE PŁAC, ANGIELSKOŚĆ, AUTOTOPAGNOZJA, MOZART, SZKLANKA, WIBRATOR, HALA MASZYN, IKRA, MEZOMORFIA, FIOLKA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, OTTO, ROKSELANA, PROSEKTORIUM, BIBUŁA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ZABURZENIE SCHIZOAFEKTYWNE, JAK, KWAS GLUKURONOWY, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, LINIA ŚREDNICOWA, DWÓJNIAK, GNÓJ, SIODŁO DAMSKIE, PRĄTNIKOWCE, KECALKOATL, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, FUTERKO, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PROWINCJAŁ, BLOCZEK, SEKS ORALNY, ŻÓŁW NOROWY, RZĘDÓWKA, DZIECKO WIEKU, CHONDRYT ENSTATYTOWY, HODOWLA ZWIERZĄT, MELANCHOLIK, OŻYWIENIEC, LORA, MAKROKIERUNEK, OBŁĘK, USTERZENIE MOTYLKOWE, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, NIEBIOSA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, ŚWIŃSKI RÓŻ, SILOS, REKONSTRUKTOR, HANAFITA, STENOPELIKS, OSOBNIK, TULEJA, SAMOOKALECZENIE, NOWIK, CZUBUTIZAUR, ANTYLOPA DERBIEGO, WZORZEC, SUPERSZYBKOŚĆ, MISKA, PAPROTNIKI, FAETON, GRAPTOLITY, LICEUM PLASTYCZNE, SPOT, SZNYCEL MINSTERSKI, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, SŁUPISKO, KUPEREK, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, HIPPIS, HEROICZNOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, KUŹNICA, NEOROMANTYZM, ZADEK, BEZCZASZKOWCE, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, DEPILATOR, GILOSZ, ELEKTRYCZNY PASTUCH, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, NEUROPEPTYD, MIEJSKOŚĆ, KOLOKWIALIZM, CYLINDER, WOSKOWATOŚĆ, JASZCZURKA WĘŻOWATA, POMIOT, ILJIN, PAMFLETOWOŚĆ, PAŃSTWO ZŁOŻONE, POŚRÓDKI, WIĄZANIE PEPTYDOWE, ŁAWKA, OLTP, MŁOT, KONTO, RZUT DYSKIEM, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PREPARAT CHEMICZNY, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, ZBIORNICZEK NASIENNY, HUMORYSTYKA, PRZYKRYCIE, DZIESIĄTAK, SKUNKSY, RYTON, POJNICZEK, BUDYNEK GOSPODARCZY, PRZEPROST, GEMULA, PUCHLINA WODNA, SKAZ, KWINTET, GIBERELINA, LAPILLI, ANDROPAUZA, TECHNIKA CIEPLNA, CHRYZOFITY, ŻABUTI LEŚNY, TYP GOSPODARKI, PANCERZOWCE, PARAZYTOZA, KRASNOROSTY, SYMBOLICZNOŚĆ, OBRZĘK, ZGRAJA, KOSTKA BRUKOWA, NASYCANIE, SATYR, EFUZJA, WAŁ, RAJTARIA, CIOS, OSTADE, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, MANEŻ, GRUPA GALOIS, TRANZYCJA, INKWIZYCYJNOŚĆ, OSTROGA, ATLETYK, GAMONIOWATOŚĆ, KOHEZJA, GRUPA SIOSTRZANA, SSAK, JAMNIK, KARO, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KLASYCZNY HATTRICK, BOROWIK PONURY, PODKOWA, ZGRZEBŁO, EKSPROPRIACJA, SÓWKOWATE, OGAR, ZAWÓR, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, KIRPAN, ANTROPOZOONOZA, ASTROGRAFIA, ŻABUTI CZARNY, ZGORZEL GAZOWA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, AKCIK, DZIELENIE RYZYKA, KARTA WIZYTOWA, ZĘBATKA, KWAS LIPONOWY, FAWORKI, SYLWETA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, JAMA GĘBOWA, KOŃ SZTUMSKI, BOMBONIERA, ŚLIMAK, ŻÓŁW BIRMAŃSKI, CZARNA WDOWA, SYNAPSYDY, TARCZKA, PATIO, HANSUEZJA, ŻYŁA KOMINOWA, OWOC MIĘKKI, DINOZAUROMORFY, MELANŻ, UKŁAD BRZEŻNY, SZKOŁA MARBURSKA, ASOCJACJA ROŚLIN, PARAWAN, WĘŻOWIDŁA, TAGUAN, SĘKACZ, BIWA, PRZEMOC, GRUCZOŁ ROZRODCZY, SUSZARNIA TUNELOWA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, MASKOTKA, BIDET, FENELZYNA, TERMOGRAM, PARALELA, MONOCHORD, KORONA, KAPISZON, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, DOMEK FIŃSKI, LEJKOGĘBCE, TUBULOPATIA, PODKARZEŁ, DEPOZYTORIUM, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, NASKÓREK, PODKÓWKA, LIŚCIAK, SZCZERBAKI, BORSUKI WORKOWATE, RYJOSKOCZKI, SUPERMARKET, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, EXTRAKLASA, OKRES WĘGLOWY, PARALALIA, PODWOIK BAŁTYCKI, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, ŻURAWIE, DIAPAUZA ZIMOWA, WESOŁE MIASTECZKO, PUNIJCZYK, MIESZACZ, CZESALNIA, JAJOWNIK, KARMA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZMIANA, PAELLA, ŚMIERĆ KLINICZNA, WIDEOMAGNETOFON, TEÓWKA, SIKORSKI, CEGŁA KOMINOWA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, PALEOZOOLOGIA, ONI, FILDEKOS, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, MONOCYT, ZIMNO, KOPROLIT, ANANASY, NATURA, ?RANKOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAZURNICE Onychophora - typ lądowych zwierząt bezkręgowych o robakowatym kształcie ciała, homonomicznej metamerii, jednej parze czułków i licznych odnóżach; pazurnice posiadają cechy zarówno pierścienic (Annelida), jak i stawonogów (Arthropoda), tworzą reliktową grupę o budowie nieznacznie zaledwie zmienionej od paleozoiku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAZURNICE
Onychophora - typ lądowych zwierząt bezkręgowych o robakowatym kształcie ciała, homonomicznej metamerii, jednej parze czułków i licznych odnóżach; pazurnice posiadają cechy zarówno pierścienic (Annelida), jak i stawonogów (Arthropoda), tworzą reliktową grupę o budowie nieznacznie zaledwie zmienionej od paleozoiku (na 9 lit.).

Oprócz ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ONYCHOPHORA - TYP LĄDOWYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O ROBAKOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA, HOMONOMICZNEJ METAMERII, JEDNEJ PARZE CZUŁKÓW I LICZNYCH ODNÓŻACH; PAZURNICE POSIADAJĄ CECHY ZARÓWNO PIERŚCIENIC (ANNELIDA), JAK I STAWONOGÓW (ARTHROPODA), TWORZĄ RELIKTOWĄ GRUPĘ O BUDOWIE NIEZNACZNIE ZALEDWIE ZMIENIONEJ OD PALEOZOIKU. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x