WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPLAZJA NEREK to:

wada wrodzona, nieprawidłowa budowa miąższu nerek albo wielkość nerki; z reguły przy dysplazji jednej nerki druga przejmuje jej funkcje (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.954

GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, ABERRACJA, WALNE ZGROMADZENIE, BAKTERIOLIZYNA, KOŚCIÓŁ FILIALNY, CHYBOTLIWOŚĆ, WINDSOR, WICIOWIEC, FAJECZKA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, INIEKCJA, WSPÓŁZALOTNIK, KORZEŃ, JEZIORO EUTROFICZNE, EKSCENTRYCZNOŚĆ, WOTA, ALTOSTRATUS, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, METODOLOGIA NAUK, TERMON, SĘK OTWARTY, ŻAGIEW, GEOLOGIA, WILKOWO, PLAŻA, NASPA, KOSZT STAŁY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GORYL GÓRSKI, ODCISK PALCA, MASA CZĄSTECZKOWA, PRZYŚPIESZENIE, WIELOKROTNOŚĆ, SKAŁKA, LITERATURA DYDAKTYCZNA, KWADRATURA KOŁA, RABAT, GIRLSA, SŁOWO KLUCZOWE, MISIAK, HARMONIJKA, KOLEGIATA, GŁUCHY TELEFON, TERCJA, TABLETKA, JASKINIA LODOWA, GRYMAŚNICA, TYBERIADZKIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, BORDER, SZYJKA UDOWA, JELENIEWO, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, ŁUBEK, JĘZYK ANGIELSKI, RERANIE, BAMBERG, KRACH, ZBRODNIA, TŁOKA, KALETKA, PSYCHOBIOGRAFIA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, CHALLENGE, PŁYTA PILŚNIOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, CHŁODNIK, FAŁD, NACIEK, HYDROFOR, TACZNIK, DRAGON, BATAGUROWATE, INWOLUCJA, RODZINA ZASTĘPCZA, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, WYCIĄG TALERZYKOWY, SYNOD, SUBSTYTUCJA, BALONKLIWER, PANAMA, UŁAN UDE, MATA GRAWITACYJNA, POZIOM, INTUICJONIZM, ODBOJNICA, WĘZEŁ, DIABEŁEK, SKIF, BRZĘKADŁO, PRZECHLEWO, TERMOGRAF, KARCZMA, LEMIESZ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OKULAR, JAJCE, PĘTLA, KŁONICA, TECHNOKRATA, FRANTOSTWO, SHILLING, JASIENICA, MŁOT, ALUMINOGRAFIA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, ALTER EGO, INŻYNIER DUSZ, ANGORKA, AGREGAT EKONOMICZNY, TAROCISTA, MELIORACJA WODNA, SZAFKA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, KASETA, NAUKI GEOLOGICZNE, MIEJSCE KULTU, DRUGA MŁODOŚĆ, POZIOM GŁOŚNOŚCI, EFEKT JOJO, WAŁ, KOPUŁA LAWOWA, WESEL, BŁĄD ATRYBUCJI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, NERKA, SZEW STRZAŁKOWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KONTENEROWIEC, FILAMENT AKTYNOWY, WYSKLEPEK, KAPUSTA KWASZONA, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, ANSAMBL, DORUCHÓW, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, GAMEPLAY, WZÓR UŻYTKOWY, USTNIK, AGNOZJA WZROKOWA, JEŁABUGA, SAMORZĄD POMOCNICZY, BODY PAINTING, KAMERDYNER, ROZKŁAD, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, KORTYKOTERAPIA, TEREN ZIELENI, ZUCHWALSTWO, ŁUPEK ROPNY, MIZOGINIA, POWIEŚĆ BRUKOWA, BUKOWIANIN, ORLICZKOWATE, CHOROBA UHLA, TKACZ, OC, ANALIZA PORTFELOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ŻYRATOR, DORADCZYNI, LUMPKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, FORDON, WAŁECZEK, CZARNOSECINIEC, PUNKT ROSY, OTRZĘSINY, DYCHAWICA ŚWISZCZĄCA, ABSZTYFIKANT, EFEKT SORETA, MIARA, TWÓR, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, UKRES, STYCZNA, SZYBKOŚCIOWIEC, LODY GAŁKOWE, CZUJNIK GENERACYJNY, KRÓTKI WZROK, DZIELNICA, BILANS TLENOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, STAŁA MICHAELISA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, GOOGLE, KRAŚNIKOWATE, KOLACJA, PIĘŚCIARSTWO, BERGMANN, CZYRACZNOŚĆ, DRUGA, OPUKIWANIE, VALGA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, STRUKTURA, POLARYZACJA ANODOWA, RAKI, DEKATYZOWANIE, KUPON, DZWONO, KORELACJA CZĄSTKOWA, KOPUŁA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, MUFFINKA, ALTERNATYWA WYKLUCZAJĄCA, PARAMETR SPOWOLNIENIA, MIOT, PROCES GLEBOTWÓRCZY, KWATERMISTRZ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, DOPPELGANGER, BUDYNEK, ZASTOINA, JĘZYK POMOCNICZY, SATELITA, BOOROOLA, MINUTA ŚWIETLNA, ZAPYCHACZ, KOCZOWNIK, EKSPERTKA, OSOBODZIEŃ, KURZA ŚLEPOTA, DEMON, RELACJA ODWROTNA, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, TRZEPACZKA, HOMOMORFIZM, SUFFOLK PUNCH, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, OWCA KAMIENIECKA, HEBLOWINA, OBLADER, PÓŁ, EN GRISAILLE, SERIA, BOMBA KOBALTOWA, SYLWETKA, TAG, WŁADZA RODZICIELSKA, SKOWA, ZADOWOLENIE, SCHETYNÓWKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MANATKI, ATMOSFERA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ASEKURANTKA, DRUGA POŁOWA, FONTANA, WAPORYZACJA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MROŻONKA, SPECJACJA RADIACYJNA, KOŁO, KRĄG KULTUROWY, SKALAR, ANYŻ, KRAN, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, AMARETTO, AZJATYCKI TYGRYS, BĄKOWO, ORBITAL, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, TAMBURYN, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ROZMIAR KĄTOWY, WIDZENIE FOTOPOWE, MODEL MATEMATYCZNY, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, CYKL GOSPODARCZY, WALKA ODWROTOWA, OBRÓŻKA, MIKROFALA, STENBOK, PANI, PION ŻYROSKOPOWY, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, PIŁOKSZTAŁTNE, SADŹ, ZACIĘTOŚĆ, IDA, FAŁD KORZENIOWY, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, PROBIOTYK, WOAL, UPÓR, JASŁO, AKWAWITA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KOMÓRKA ROŚLINNA, CZĘBOREK, SZPRYCA, UNIKAMERALIZM, ?BEANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPLAZJA NEREK wada wrodzona, nieprawidłowa budowa miąższu nerek albo wielkość nerki; z reguły przy dysplazji jednej nerki druga przejmuje jej funkcje (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPLAZJA NEREK
wada wrodzona, nieprawidłowa budowa miąższu nerek albo wielkość nerki; z reguły przy dysplazji jednej nerki druga przejmuje jej funkcje (na 14 lit.).

Oprócz WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WADA WRODZONA, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA MIĄŻSZU NEREK ALBO WIELKOŚĆ NERKI; Z REGUŁY PRZY DYSPLAZJI JEDNEJ NERKI DRUGA PRZEJMUJE JEJ FUNKCJE. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x