TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁADOWNICA to:

torba (początkowo skórzana z pasem na ramię, obecnie z tkanin syntetycznych, skórzana, parciana, noszona przy pasie) mieszcząca i ochraniająca zapasowe magazynki lub naboje (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁADOWNICA

ŁADOWNICA to:

KARTUSZ (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.038

NUŻENIEC LUDZKI, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ŚCIGAŁKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, FEIJOADA, PAPRYKA, GURU, AKACJA, ZABYTEK, CUDOTWÓR, ZASÓB, BRAHMS, JĘZYK, TOM, NERW, MIECH, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ODPOWIEDŹ, KAPELA, WRĘGA, POINT AND CLICK, ENERGIA ELEKTRYCZNA, PŁUCZKA, RYLEC, REWIR, TYBERIADZKIE, CHWAST, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BAJECZNOŚĆ, PRZYCHÓWEK, TANGO, PERTA, SKARB, WAMPIREK, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, INTERGLACJAŁ, ŻÓŁWIE, DELFIN CIEMNY, HELLEŃSKOŚĆ, SAKWA, RAMIĘ KĄTA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, BYLICA, SZCZOTECZKA, SOLANKA, ALPAKA, ZRZUT, BIAŁA BIERKA, ORBITA BIEGUNOWA, DZIELNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MUR OPOROWY, KRÓLEWICZĄTKO, SPÓD, TRUCHŁO, ANEROID, SCHABOWY, PARAMETR, ZABIEG LECZNICZY, PSALTERION, LIBELLA, PRACOWNIK FIZYCZNY, PILAW, KUCIE, AUTOCAMPING, ROGAINING, SMORODINÓWKA, ALEUCKI, ARABIKA, KALKA, ANGIELCZYK, RAMA KOMUNIKACYJNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ZIMÓWKA, PRZEWRÓT, POWŁOKA GALWANICZNA, USTERKA, MROZIWO, ZESZYT, SUKCESJA, LAJALPUR, APOLOGETYK, STRZAŁKA, TAŚMA, ELABORACJA, STOWARZYSZONY, WYLOT, LISTEK, SIOSTRZYCZKA, ZAPORA, GRZANKI, NAZWA KODOWA, DOMINACJA NIEPEŁNA, WULGARYZM, PÓŁKOLONIA, MINIATURA, SPINAKER, SUROWICA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ĆWICZENIE, KASZUBSKI, SKALA, SUKMANA, BACIK, ORLON, BROKER, HIPNOTERAPIA, PODWYMIAR, KORONA, STATYWIK, PANNICA, OZNAKA, ĆWICZENIE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SEAT, WIATROWNICA, HUBA SIARKOWA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, CHOWANIEC, MAJEWSKI, MNOŻENIE MACIERZY, UKŁAD URBANISTYCZNY, ABISYŃSKI KLASYCZNY, CZARKA, REWERS, ZASUWA, ZGREDEK, GARKUCHNIA, DYSCYPLINA, GLUKOMETR, STREFA BUFOROWA, TYKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, MACZUGOWIEC, KONNICA, ACEFALIA, RZEZAK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TRANSPORT AKTYWNY, CHEKKER, ĆWICZENIA, BOZA, WADA, DZIADZIENIE, OGÓR, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZACIESZ, KALIBER, D, ŚMIECISKO, GRA LOGICZNA, FAZA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SITKO, PLAC APELOWY, LUDWINÓW, TYTUŁ NAUKOWY, CZARTER, KOŃ HOLSZTYŃSKI, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, GRAF PODSTAWOWY, MASOŃSKOŚĆ, DIRCIK, ALABAMA, BIAŁE MIĘSO, WERYFIKACJA, ŁAPA, MECENAT ARTYSTYCZNY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, PRÓCHNO, WIERTNICA, MIECZ, PANEW, WKRĘTAK, ELANA, BYDLĘ, MEGATSUNAMI, NADAJNIK ISKROWY, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NASTAWA, PLASTRON, SCIENCE FICTION, INSTRUMENT MECHANICZNY, FAKT, SUROGATOR, HISZPAŃSKOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, PENDENT, INSTANCJA, BELKOWANIE, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ZNACZENIE, ASYNCHRONIZM, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BEZCZYNNOŚĆ, TKANINA SZTUCZNA, JERZY, PASJA, DEGRADACJA, DOJARKA, PRZEGUBOWIEC, KLINKIER, LATACZ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, DAEWOO, FUNKCJA CELOWA, MALUCH, RUGI, ANASTOMOZA, CYKLOTYMIK, POJAZD LATAJĄCY, WAGONIK, MIŃSZCZANIN, PINGWINARIUM, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRÓG BÓLU, NEFROSTOMIA, ANKUS, DZIÓB, EMAKIMONO, POLE DRUMLINOWE, LAPARENTOZAUR, PREZESKA, ZAPIS, UNIA REALNA, HETERODYNA, WPRAWKA, ROZPUSZCZALNIK, NIEZBIEŻNOŚĆ, POWĄTPIEWANIE, HOL, KURATORSTWO, GRIEKOW, ZANIECZYSZCZENIE, MINA, KWADRATURA, PRZEMYSŁ LEKKI, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, DZIESIĄTKA, OŁTARZYK, RUCH OPORU, ETYKIETA, ODCHYŁKA, ALBARELLO, ZUCHWAŁOŚĆ, KORDONEK, BICIE CZOŁEM, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, SKRYBA, ODTRUTKA, PIERŚCIEŃ, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, DRAGON, SFIGMOMANOMETR, SPEKTROSKOPIA, KRIONIKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KARMELEK, DRABKA, TERYNA, DOBRO FINALNE, SADOWISKO, LINIA LOTNICZA, FORMA, ARMILLA, RZECZ NIERUCHOMA, ROZUM, PRÓBNIK, KIZIEK, BRAMSEL, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MILET, FOLIÓWKA, CZOSNEK, STARA MALEŃKA, OBSADA, SZTURWAŁ, KLAUZULA UMOWNA, NADPROŻE, POCHLEBSTWO, KOREGENT, POGODNOŚĆ, BROKATELA, GAMBIT, APARAT, WOTUM, CZASOWNIK FRAZOWY, DROGA, TECHNIKA OPERACYJNA, CZUJKA, KOŁO, TUNICZKA, GOŹDZIANKA, PANEKLA, CZAPKA FRYGIJSKA, DOSTOJEŃSTWO, ODSKOK, WZÓR JAWNY, ?KONCENTRAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁADOWNICA torba (początkowo skórzana z pasem na ramię, obecnie z tkanin syntetycznych, skórzana, parciana, noszona przy pasie) mieszcząca i ochraniająca zapasowe magazynki lub naboje (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁADOWNICA
torba (początkowo skórzana z pasem na ramię, obecnie z tkanin syntetycznych, skórzana, parciana, noszona przy pasie) mieszcząca i ochraniająca zapasowe magazynki lub naboje (na 9 lit.).

Oprócz TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TORBA (POCZĄTKOWO SKÓRZANA Z PASEM NA RAMIĘ, OBECNIE Z TKANIN SYNTETYCZNYCH, SKÓRZANA, PARCIANA, NOSZONA PRZY PASIE) MIESZCZĄCA I OCHRANIAJĄCA ZAPASOWE MAGAZYNKI LUB NABOJE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast