ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIAZA to:

enzym katalizujący odwracalnie lub nieodwracalnie odszczepienie grup bez udziału wody (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.598

RURA GŁOSOWA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, SEJSMOGRAF, FOSFATAZA, GUMA, WAFELEK, OŚWIECICIEL, TWIERDZENIE HARTOGSA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, CUKIER WANILIOWY, MER, STREFA WOLNOCŁOWA, ORBITA PARKINGOWA, ZIEMIA NICZYJA, FARMA, SZUANERIA, SYNTAZA METIONINOWA, BAZA, KREACJA PIENIĄDZA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PIRACTWO, TEMPO, CENA DETALICZNA, GROŹBA KARALNA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PYZY, PIECZĘĆ, PŁAT, SZTUBAK, JAZ, HETEROATOM, TURBINA WODNA, OBCHODOWY, PUCH KIELICHOWY, CYTOKININA, BADANY, TEST KOMPLEMENTACJI, OKRZOSEK, DOPING, WTRYSK, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MAŁPI GAJ, PRAWO CURIE-WEISSA, PATROLOWIEC, KŁOSEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KEM, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, KAPITAŁOWOŚĆ, EKSYKATOR, PROCES TECHNOLOGICZNY, PODZIELNOŚĆ, MODERATOR, DRĘTWOTA, ŻYDEK, GRA NA ZWŁOKĘ, WINIETA, SZADŹ, RELACJA SYMETRYCZNA, MALARSTWO IKONOWE, NET, KWAS NAFTENOWY, KASKADER, PLAN SYTUACYJNY, RÓWNONOGI, KOCZOWNIK, STACJA, KORD, NIEMIECKI, TSUNAMI, FUS, METAFRAZA, KORDONEK, SPIRYTUS BEZWODNY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, GAZ, JAPONKI, WATRUSZKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, SERBSKOŚĆ, MARENGO, PRZYBYTEK, OFENSYWA, ZABAWKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POGROM, ŚLIWKA, KOZAK, HERBICYD, ALLOMETRIA, EWALUACJA, PRZECZYSTOŚĆ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, NAGRODZENIE, NASTAWA, NADZIEMNOŚĆ, ZACHWALACZ, DOMICYL, POMYLENIEC, LAMPAS, DIADEM, OBRONA WŁASNA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, DWORUS, TŁUMIENIE, WSCHÓD, KUTIKULA, POWIEŚĆ SF, CEBULARZ, BLOKADA, GRANULACJA, RUMUŃSKOŚĆ, DZWONNICA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ŁAWICA SKALNA, WYZIEWY, PRZECIWNIK, POCHODZENIE, BEZODPŁYWOWOŚĆ, AKCJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, NOWENNA, NIEODZOWNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, MISTRZ, PUNKT ROSY, WERANDA, ZASTRZALIN, MISO, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PEONIA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, HIPOTEZA, KONSOLA STEROWNICZA, PREFEKT APOSTOLSKI, WSPINACZKA SPORTOWA, DAN, WYTRZESZCZ, EDYKUŁA, ZAKOPCENIE, EWALUACJA SPLOTOWA, ALFRED, DACH HEŁMOWY, WÓZ STRAŻACKI, TROLLING, LIMNOCHARYSOWATE, PUNKT MOTORYCZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, BRAK, TYGRZYK PASKOWANY, REZYGNACJA, PRZEBIEG UTAJONY, PROGRAM, DRAM, KARL, TRANSPORT AKTYWNY, SADŹ, PODUSZKA, PŁOMYCZEK, PAPIEROCH, KRATKI, PLAGA, SKRZYNIA BIEGÓW, DROBIAZG, NACISK, CZARNINA, CIOS, WYPAR, LEGOWISKO, SZYB, TAUKA, TAROT, DONOR, WSZECHSIŁA, PROMIENIOWANIE, EMISJA POLOWA, STANIK, BOSS, PANTOGRAF, INSTANCJA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ROZSTRZYGNIĘCIE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PATYCZAK, ALBUM, PODSADNIK KULISTY, PLAFON, KACOWE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, SZWADRON ŚMIERCI, BITKA, AUDIOBUS, AKORD, IRYS, PODUSZKA POWIETRZNA, SYSTEM ZNAKOWY, DYKTAT, CENA MAKSYMALNA, WAGA, RĘKAWICZNIK, GLUTEN, ŁBISKO, ŚLIWKA, JAKUZA, PACHOLĘ, KAMPUS, MALIMO, POSUW, CHOWANIEC, KONTROLER, KLUCZ TELEGRAFICZNY, POLISYNDETON, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WILK, ZIARENKOWIEC, BULLETIN BOARD SYSTEM, WPRAWKA, MELODYKA KANTYLENOWA, MAŁY PALEC, ALPAKA, DYSTANS, IMMUNIZACJA CZYNNA, PRZYLŻEŃCE, ŚWIERSZCZYK, POPLECZNICTWO, HIACYNT, SZTABSOFICER, INTEGRACJA PIONOWA, PLAGIAT, CABAN, SIÓDEMKA, ŻÓŁWIE, MŁYNEK, SYGNAŁ CIĄGŁY, CZAPKA WĘGIERSKA, STAN NADZWYCZAJNY, ŚLIWA WĘGIERKA, IMPROWIZATOR, AUTOMOBILKLUB, KORONA, NIEWIERZĄCY, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, LAWOWANIE, REALNOŚĆ, ROZJAZD, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ZAŁATWIANIE, PŁYWACZEK, CZARNA KAWA, BANIECZKA, BAKAS, OC, AKINEZJA, LEBERA, LAPICIDA, PRZEDŁUŻACZ, DZIESIĄTY, PLATYKLADUS, GRYPS, HYDROFOB, DRAPIEŻNIK, BURDA, FUNKCJA CELOWA, TRAP, DECEPCJA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, RAK SZEWC, TRASZKA GÓRSKA, ŚWIDEREK, ŚLIZGACZ, ORGANIZM WYŻSZY, PIEROGI, LIFTING, ZŁOTOGŁÓW, POTNIK, PARAFRAZA, HYDROBUS, KOMISARZ WOJSKOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, LATAJĄCY UNIWERSYTET, SPEKTROSKOPIA, EMBARGO, PEREŁKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GAPA, KÓZKI, SUMA KONTROLNA, SUROGATOR, DASZEK, RERECORDING, GOŁĄBEK, TKAŃCOWATE, SYNTETAZA, PAPAD, KOLENIOKSZTAŁTNE, PODRYG, ?PRYSZNIC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIAZA enzym katalizujący odwracalnie lub nieodwracalnie odszczepienie grup bez udziału wody (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIAZA
enzym katalizujący odwracalnie lub nieodwracalnie odszczepienie grup bez udziału wody (na 5 lit.).

Oprócz ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ENZYM KATALIZUJĄCY ODWRACALNIE LUB NIEODWRACALNIE ODSZCZEPIENIE GRUP BEZ UDZIAŁU WODY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast