AZOTOWY LUB SOLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS to:

azotowy lub solny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWAS

KWAS to:

coś kwaśnego w smaku (na 4 lit.)KWAS to:

zaczyn, zakwaszona porcja ciasta (na 4 lit.)KWAS to:

w chemii: związek zawierający łatwo dysocjujące atomy wodoru; przeciwieństwo zasady, związek o niskim pH (na 4 lit.)KWAS to:

nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.)KWAS to:

orzeźwiający napój (zazwyczaj bezalkoholowy) uzyskiwany w wyniku fermentacji, kojarzony z kuchniami Europy Wschodniej (na 4 lit.)KWAS to:

sytuacja, kiedy dobra atmosfera pryska i robi się drętwo (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.)KWAS to:

borny lub pruski (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AZOTOWY LUB SOLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.294

BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KOJEC, KASIARZ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, SKORUPA, ZADANIE, ZAKOŃCZENIE, APOLOGIA, RYTON, SAUNAMISTRZ, BIAŁE PLAMY, PLAC APELOWY, WYDERKA, WIEŻA SZYBOWA, PALETA, SYGNAŁ CIĄGŁY, LÓD MARTWY, RZEZAK, ARENDARZ, PODYPLOMÓWKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, OWAD, KOŁECZEK, BAGNO, PIĘĆDZIESIĄTKA, PLATYKLADUS, PAZUR, DERYWAT, CZARODZIEJKA, MATECZNIK, WYCISKANIE, EKSPANDER, WYBUCH, SAŁATA, BYLICA, POLOPIRYNA, ROZTWÓR STAŁY, PANTOFELNIK, KAWA, DZIEWCZYNA, DWÓJNIK, MOBIL, GRANAT, OTWÓR, PIANKA, KOTLET, KWAS NAFTENOWY, POCIĄGŁOŚĆ, PION, KWAS CHLOROGENOWY, ROGALIK, RYBAŁT, POLEWACZKA, FILET, SILNIK, KWAS SALICYLOWY, STRAŻ, KONTUR, DĘTKA, KRZYŻ PAPIESKI, PUNKT KATECHETYCZNY, KONOTACJA, PROTEKCJONIZM, GWAJAK, BIOCYD, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, RENESANSOWOŚĆ, PORWAK LODOWCOWY, TYTOŃ, WRAK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ŁAMANIE, DZIECIACZEK, ALT, ARABICA, KARRUKA, PRZYJEMNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MINIATURA, KWAS, KONWERSJA , EKIPA, KOBYŁA, WAGON TAROWY, NAGOLENNIK, ITALIAŃSKI, WIATR KATABATYCZNY, KAPITEL, ANOMALIA TERMICZNA, STREAMING, UDERZENIE, UPADEK, POMAZANIEC, ARCHEOLOGIA, ODSYP, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PASTORALE, SKRZYPOWE, AKOMODACJA, WĘGLIK SPIEKANY, ZBROJA KRYTA, KOZAK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, LATRY, DYSPEPSJA, WINDA, KWAS, MONETA BULIONOWA, AGNOSTYCYZM, MARSREJA, OSKAR, ZIMNY PRYSZNIC, KITAJKA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ŁAWRA, SŁODKA BUŁKA, PASTEL, DIPLOPIA, STRONA, ŻARLIWIEC, KURACJA WSTRZĄSOWA, INTERWAŁ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, CENOBIORCA, NIEPOSPOLITOŚĆ, POWAGA, POMOC, TAPETA, TECZKA, ALIT, KLUCZ, ESKORTA, NIEWYPARZONY PYSK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, CIOTCZYSKO, ANTYBIOZA, NASADA, SYSTEMATYKA, GNAT, BRZOZOWATE, PREZYDENCJA, MOKIET, KIEŁ, SLAJS, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, CZYŚCIOSZKA, WEŁNA, PRÓBA, KREOL, DYPTYK, ROZKRUSZ, MEMBRANA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, PANORAMA, SIEROTA SPOŁECZNA, INTROMISJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ANTABA, KOD IDENTYFIKACYJNY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, OBRÓT PIENIĘŻNY, SILNOŚĆ, ŚWIEŻAK, FAZA, FORMA, FILM NOIR, BLASTOGENEZA, GRYS, MA, CUG, ROZGAŁĘŹNIK, RETROGRADACJA, PASIERB, JĘZYK POMOCNICZY, OBMUROWANIE, ŁUK ELEKTRYCZNY, SZCZOTKA, ANTEPEDIUM, RUGI, REGENERAT, KUTIKULA, SER ŻÓŁTY, KUCHCIK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYDZIELANIE, PIEROŻEK, PLEBS, INERCYJNOŚĆ, BOM, KARAFECZKA, CIOS, WIR PYŁOWY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, FORT, EKSPRES, UNIA REALNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, COŚ NA ZĄB, GRAJCAR, PIERWSZA POMOC, ICHTIOFAUNA, PRZYKRYCIE, TEORIA INFORMACJI, CYTOSTATYK, LAK, ŚWIECKOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GUMA ARABSKA, LATANIE, SAGAN, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, TRYSKAWKA, KRĄG KAMIENNY, SIWAK, NADZIEMNOŚĆ, IMIONISKO, RURKA INTUBACYJNA, OPASKA, ADAGIO, DOK, SIEĆ, TREŚĆ, PACZKA, PEPSI, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MECENAT ARTYSTYCZNY, PODWODA, SIŁY POKOJOWE, LODY, PLEKTRON, CHERUBIN, RESET, WYCHOWAWCZYNI, PIESZCZOCH, SYMBOL, KOMISJA REWIZYJNA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ODPRZĘG, WERYFIKACJA, RETABULUM, PODZIEMIE, AGENCJA, PREZYDENTKA, KRATOWNICA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, OKTET, LEMONIADA, TOTEM, TRYSEKCJA, FILM WOJENNY, ROBOTA, CEMENT, STOŻEK USYPISKOWY, RYKSZA, KULT SOLARNY, PRAWOMOCNOŚĆ, GEOFAGIA, WERMUT, ZAPRZĄG, GAMA, EMIGRACJA, NADZÓR INWESTORSKI, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZGROMADZENIE CZYNNE, REGIMENT, DRUŻYNA, BAT MICWA, BON OŚWIATOWY, NOBEL, NIEEFEKTYWNOŚĆ, POPARZENIE, SKRZYDŁO, FRONT STACJONARNY, KARMNIK, CIELICZKA, ROŚLINA OKOPOWA, CYGANKA, SATELITA, INTERPRETATOR, PLAN ZDJĘCIOWY, GŁOSKA NOSOWA, NOK, RĘKAW, CZĘŚĆ ZAMIENNA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, CZABAN, SZYCH, STRATYFIKACJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, DEZAKTYWACJA, TEREN ZIELONY, GORSET, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, FLASZKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ALPAKA, JESIOTROWATE, ?MUSZTRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.294 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AZOTOWY LUB SOLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AZOTOWY LUB SOLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS azotowy lub solny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS
azotowy lub solny (na 4 lit.).

Oprócz AZOTOWY LUB SOLNY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - AZOTOWY LUB SOLNY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast