MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIANA to:

mieszanina dyspersyjna, w której ośrodkiem rozpraszającym jest ciecz lub ciało stałe, a fazą rozproszoną gaz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIANA

PIANA to:

biała - na piwie (na 5 lit.)PIANA to:

na piwie w kuflu (na 5 lit.)PIANA to:

wzburzona na złocistym napoju (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.609

BASEN, ENAMINA, ADAPTACJA, NEURON LUSTRZANY, PASZTET, KARTA MOBILIZACYJNA, ŁĄCZE STAŁE, WNĘTER, DWORZANIN, PRAWO TALIONU, LATIMERIA, EWOLUCJA, GUMKA, APOLOGETYK, SPRZĘŻNICA, DOLARÓWKA, GLOTTOCHRONOLOGIA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SZPARNICOWATE, KOLUMNA, WAHADŁO, OŚ STRZAŁKOWA, MRÓWKA FARAONA, OLEJEK HASZYSZOWY, FENOLAN, SKUBANIEC, RAMA, KOŚCIÓŁ FARNY, CISZA WYBORCZA, PIEPRZ, WKŁADKA, PRAGNIENIE, WŁAŚCIWOŚĆ, ŚLUB, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PANEGIRYSTA, BIEGŁOŚĆ, FRAZA CZASOWNIKOWA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, GRZYBIARSTWO, SCHAB, BAŁYK, GENE, ŁOŻYSKO, ZATRACENIE, ORGANIZM, STELLARATOR, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KARIN, WARTOŚĆ BILANSOWA, EMULSJA, MECENAS, KOSTUR, SILNIK SPALINOWY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MASZYNA TŁOKOWA, FIGURA RETORYCZNA, WIERCENIE, ENANCJOMER, KAPLICA LORETAŃSKA, PSIKUS, ZATOKA, ZAPRZEDANIEC, ŚWIECZKA, TRZYDZIESTY, BIAKS, DODATEK MOTYWACYJNY, PĄK, PRZETWÓR, POWIASTKA FILOZOFICZNA, GRĄD SUBATLANTYCKI, PLEUSTOFIT, ŁUPINA, ASESOR, CYGAN, SZEWRON, ŁASKAWCA, PORĘBA, KAND, PARANOJA PRAWDZIWA, OCZAROWIEC, OSA, SZOK CENOWY, TERMIT, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DZIECIACZEK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, ZOOLATRIA, MACH, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, DRESSING, DIABEŁ WCIELONY, GENDER, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KOSTIUMERNIA, PRZYCZYNEK, PRZENOŚNOŚĆ, NEUROTRANSMITER, POLARYZACJA JONOWA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, EMPIREUM, TUSZ, KREDKA ŚWIECOWA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PATRONKA, NEOGOTYK, MIKSTURA, UCHO, TERYTORIUM MANDATOWE, WIRUS POLIO, WYCHODŹSTWO, INKA, DEALER, MÜSLI, PLAZMA, ZALEŻNOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, FAZA OŻYWIENIA, KOMA, TELEMARK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, OPERATOR, STOŻEK NAPŁYWOWY, PROSTNICA, BARBARYZM, GAJA, PAUTSCH, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OWCA WIELOROGA, HERBICYD, PILCH, STADION, KONSOLA STEROWNICZA, BRANŻA, WAFEL, NOTABL, CZTEROTAKT, AKCJA, PIERWSZOROCZNY, PANICZĄTKO, BISIOR, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KORDON, CHOROBA BAKTERYJNA, OLEFINA, ŁACINNICZKA, ARKUSZ POETYCKI, KUTYKULA, TOUROPERATOR, OMER, SĄSIEDZKOŚĆ, IDENTYFIKACJA, CUMULONIMBUS, KARL, KARD, ROZSZCZEPIENIE, FORMANT, TEMPERATURA UPAŁU, KORAL MADREPOROWY, WARIACJA, REAKCJA KATALITYCZNA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, OCHRONA ŚRODOWISKA, MIGRACJA ZAROBKOWA, MRÓWKA, GAŚNICA PIANOWA, PĘD, STROJNICA, TŁUMIK, DRABINKA, ROZWOLNIENIE, TRANSPORTER, TERMOREGULATOR, PRODUCENT, SOLO, SKRYTOBÓJSTWO, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, RZADKOŚĆ, ŻURAW, SIMON, TRUDNOŚĆ, ZAJĘCIE, DANINA, TECZKA PERSONALNA, ŚLUZA WAŁOWA, TEMPERATURA KELVINA, EKIPA, PRZETWÓRCZOŚĆ, CYSTOSTOMIA, APTECZKA, ŁONO, TEMPERATURA NÉELA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DZIERŻAWCA, SKALA KELVINA, PYSZCZEK, ADMINISTRACJA, IMIONISKO, TOPIELISKO, ZAKRZTUSZENIE, DOPŁATA EKSPORTOWA, NARÓD WYBRANY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PODATEK EKOLOGICZNY, SZKARADZIEJSTWO, LAMPA NERNSTA, ZAKŁADKA, FAWORYT, PARAFRAZA, SZTUKA KINETYCZNA, KRUP, ZIELSKO, GEN HIPOSTATYCZNY, KONFISKACJA, SEGMENT, KASZANKA, ESTETYKA, SUPERKUTER, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ZAGRANICZNOŚĆ, ARKA, OBRAMIENIE, ROZROST, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, OLIWKOWATE, WILCZUR, PUNKT KARNY, REDEMPTOR, ZAZNAJOMIENIE, KANIBALIZACJA, ANTENA YAGI, CEZURA, WĘGLARNIA, ŚCIANKA, KLAUSTROFOBIA, PLAZMA TERMICZNA, SOCZEWKA, KOMPRADOR, SZEJK, TRIDUUM, PERKOZ OLBRZYMI, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PRACA, TUSZKA, ALGORYTM ITERACYJNY, AGREGAT KRYSTALICZNY, SOKOLE OKO, PIEROŻEK, SZLAMIEC, KANCERA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, PIEZOMAGNETYK, RYBA UKWIAŁOWA, STAUROPIGIA, ZARADNOŚĆ, BĄK, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ASTRONOMIA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, KONTRAKT MENADŻERSKI, LICZARKA BANKNOTÓW, SKRZYPOWE, NAWA GŁÓWNA, PLACÓWKA NAUKOWA, SAKSAUŁ, GOŹDZIENIEC, PEDAGOG, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SHITSTORM, ANALIZA, MACZUGOWIEC, PÓŁKREW, OBIEKT, OBUDOWA, PŁOZA, REZERWA WALUTOWA, ZNAK TOWAROWY, KSIĘGA, PŁASKOSZ, ARTROZA, INFORMACJA GENETYCZNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, OPASKA BRZEGOWA, WROCŁAWSKOŚĆ, CHŁOPOWINA, SEKSTA, RETORTA, WYLICZANKA, PŁASKOZIEMIEC, TRANSPOZYCJA, LICZARKA, ALBUM, POWŁOKA KONWERSYJNA, BYDLAK, KARCIANE DOMINO, ?CHOROBA OGUCHIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIANA mieszanina dyspersyjna, w której ośrodkiem rozpraszającym jest ciecz lub ciało stałe, a fazą rozproszoną gaz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIANA
mieszanina dyspersyjna, w której ośrodkiem rozpraszającym jest ciecz lub ciało stałe, a fazą rozproszoną gaz (na 5 lit.).

Oprócz MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MIESZANINA DYSPERSYJNA, W KTÓREJ OŚRODKIEM ROZPRASZAJĄCYM JEST CIECZ LUB CIAŁO STAŁE, A FAZĄ ROZPROSZONĄ GAZ. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast