SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAPIS-LAZULI to:

skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażeń utworów węglanowych (wapieni i dolomitów) pod wpływem intruzji granitów, syenitów lub pegmatytów; jej głównym składnikiem jest lazuryt, minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy skaleniowców (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.430

GRUSZKI NA WIERZBIE, PRYMITYWNOŚĆ, TYTUŁ PRASOWY, KĄT UJEMNY, NIERUCHAWOŚĆ, FLIGELADIUTANT, TRÓJLOJALIZM, WIĆ, PRZEPITKA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, MOWA EGOCENTRYCZNA, SKRZYDŁA, EFEKT BOGACTWA, DWA OGNIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PROSZEK DO PIECZENIA, ZAK, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, ZAŁATWIANIE, GŁUPKOWATOŚĆ, SIODZI, STRETCH, CZESTER, FAUL, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ABSOLUTYZM, PRĘT, REWANŻ, NERW BŁĘDNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, GRUPA ACYLOWA, AGRAFA, IN MEDIAS RES, OBYWATEL, KIERAT, OSET SIWY, MENTALNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PISTOLET, STRATEGICZNOŚĆ, OPTYKA FALOWA, SULFADYMIDYNA, LUTNIARZ, WSPOMNIENIE, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, OKOLE, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PODATEK TONAŻOWY, CAR, FLASZKA, ŚWIERSZCZYK, MAKI ZŁOTY, SIKSA, TENIS, SYFON, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, DRABINA, BURGRAF, PODUSZKA, TERCET, ODDANIE, WŁAŚCIWOŚĆ, KOMIZM, UNIZM, KWASEK CYTRYNOWY, BALON RADIOSONDA, HEMOSTAZA, PIÓRO, REGUŁA, GÓWNIANOŚĆ, TSE TSE, SKAŁA ILASTA, BIAŁORUTENISTYKA, TLEN, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, JĘZYK SZWEDZKI, PISARZ, NARY, BRZYDOTA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, REPUBLIKA ADYGEI, RYSUNEK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, CZUB, BRAK, SZKARADNOŚĆ, STOPA LOMBARDOWA, PUSTA STRUNA, BOCZNIK, POSTĘPOWANIE, JUBILEUSZ, ANON, WIRTUOZERIA, DESKA, EGZORCYZM, PIERWSZOROCZNY, HERETYK, RAJFURKA, PŁACA, CYNKOTYPIA, KARMNIK, CZYSTA, TAPER, PIŁKA NOŻNA, NORMA KOLIZYJNA, COTELE, FUNDUSZ ZASOBOWY, TOWARZYSTWO, INKA, FINITYZM, MŁOT, MEMBRANA, CIASTKO, RADIOODTWARZACZ, OBRÓT, KOSZULKA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, NALEŹLINA POSPOLITA, CALYPSO, OSTATNIA POSŁUGA, KSIĘSTWO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, OŚWIECONOŚĆ, PUSZTUN, KOPOLIMER, MASA KAJMAKOWA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ROSYJSKOŚĆ, PUSZKARSTWO, FRONTYSPIS, PUNKT ASEKURACYJNY, ALBUMIK, KLAWISZ FUNKCYJNY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SPOISTOŚĆ, POJAZD SPECJALNY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, TYBELARKI, GŁOS WARGOWY, TECHNIKA OPERACYJNA, MANIPULATOR, MAKRON, REGENERACJA, SIŁA ROBOCZA, NARÓW, NAKŁO, RZEMIEŚLNICTWO, JĘZYK HOLENDERSKI, BELLADONA, TRANSFER BIEŻĄCY, JELEŃ WIRGIŃSKI, PRAWORZĄDNOŚĆ, UZALEŻNIONY, KARTANA, ROBOTA, SUBSKRYBENT, WYWOŁYWACZ, WRONIE OKO, KOMÓRKA SOMATYCZNA, RELISH, PROCES POLITROPOWY, KOD DWÓJKOWY, PIEPRZ CZERWONY, OKIENKO TRANSFEROWE, PYCHOTA, POWÓD, LEKCJA, MAŚCIUCH, BŁYSKOTKA, BUDOWACZ, MACIERZYSTOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, AMUR, ZROSTNICA, OBRAZ, RADIESTETA, CZARNA WDOWA, MISIAK, TRUP, PAROWNICA, MISIO, KONDYCJONALIZM, DYMISJA, BULL TERRIER, HIPERWENTYLACJA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, USTAWKA, KŁYKCINA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, UNDEAD, PRÓBA, HOKEJ, STEMPEL, SUMAK, OBLECH, AKROBATYKA SPORTOWA, GORĄCA KREW, CEFALOGLICYNA, PACYFIKAŁ, FILECIK, ETER, GLOSA, BOMBA BURZĄCA, PRZEBIERANIEC, SYSTEMATYKA, KAJMAKAM, ŁÓDŹ PODWODNA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, REGULARNOŚĆ, PIEGŻA, DIAPSYD, SZANJANGOZAUR, POŚLEDNIOŚĆ, POMUCHLA, PIEGUSEK, TYTANOZUCH, GOLEC, SZLACHAR, OSTROŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PRAWO GŁOSOWE, ZGNILIZNA DREWNA, HAPEK, NAPASTNICZKA, GALANTYNA, MARYJCZYK, DEGRADACJA, LEJEK, RURA WYDECHOWA, STALLE, SMALCZYK, FARMACJA STOSOWANA, SKLEPIENIE PALMOWE, KOSÓWKA, PRASA, ŁĄCZNICA, REKREACJA, NEK, MOCZ, PRZESTRZELINA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, NOBEL, AROGANT, GOŹDZIENIEC, TRAŁ, PROCES ODWRACALNY, OUTLIER, ŁYCZKO, GALARETÓWKOWATE, ŚWIETLÓWKA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WARIOMETR, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, LEGENDA, DESIGN, BILLBOARD, PELENG, RÓŻOWA LANDRYNKA, KURS, ZASADA KOMPOZYCYJNA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, FILOZOFIA NAUKI, BISFENOL, KONCEPTUALIZM, KOBIERNIK ARNOLDA, NIEZDARSTWO, ZBOWID, INTELIGENCJA WERBALNA, PROLEK, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, CIEMNA KARTA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CYJANOŻELAZIAN(II), KANCERA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, MARSZ, TEKA, POEZJA LINGWISTYCZNA, KUMOTERSTWO, BARYKADA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYKRZYKNIK, UKONTENTOWANIE, PIROKSYKAM, ŚWIĄTEK, ŁAWNIK, BAŁAMUTNICA, ISLANDZKI, ZAŁOGANT, KLAPECZKA, WIMBLEDON, KOMPENSACJA, ABAJA, SPRAWNOŚĆ, TERMA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, DROBNOŚĆ, ?WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAPIS-LAZULI skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażeń utworów węglanowych (wapieni i dolomitów) pod wpływem intruzji granitów, syenitów lub pegmatytów; jej głównym składnikiem jest lazuryt, minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy skaleniowców (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAPIS-LAZULI
skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażeń utworów węglanowych (wapieni i dolomitów) pod wpływem intruzji granitów, syenitów lub pegmatytów; jej głównym składnikiem jest lazuryt, minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy skaleniowców (na 12 lit.).

Oprócz SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SKAŁA METAMORFICZNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEOBRAŻEŃ UTWORÓW WĘGLANOWYCH (WAPIENI I DOLOMITÓW) POD WPŁYWEM INTRUZJI GRANITÓW, SYENITÓW LUB PEGMATYTÓW; JEJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST LAZURYT, MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY SKALENIOWCÓW. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x