UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTYCYPACJA to:

udział w czymś; w szczególności: ponoszenie części kosztów lub otrzymanie części zysków jakiegoś przedsięwzięcia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.468

MISTRZOSTWO, RACJONALNA IGNORANCJA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, BURT, PAŃSZCZYŹNIAK, BOCIANIEC, DOROBKOWICZ, ADRES FIZYCZNY, PROMIEŃ, POŻYTEK, PETRYFIKACJA, SOWIECK, DŻIHAD, ANTENA MIKROPASKOWA, WSPÓŁKATEDRA, TAJNE NAUCZANIE, STOCZNIA, PODUSZKA POWIETRZNA, SŁUGA BOŻA, MIKROKLIMAT, PRAWORZĄDNOŚĆ, ŁOŻNICZY, ZBÓJNIK, POLE, ZRAZÓWKA, OBLICÓWKA, LURA, KWACZ, RESTART, KOŁOWROTEK, SULFOTLENEK, SKIP, HYICZHON, ZAZDROŚĆ, SALSA, FĄFEL, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, TOUROPERATOR, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, CUKIER, PRÓBA JĄDROWA, ZMORA, STERYLNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, DYPODIA, PANICZĄTKO, ORLICZKOWATE, GARY, BRODA, ŻÓŁW KILOWATY, SŁUPEK, JAŁTA, DEZETA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MOBIL, DRACENA, BULWARÓWKA, CZŁONEK, WYKRZYKNIENIE, OKŁAD, TAPETA, JEDNA CZWARTA, MAŁA OJCZYZNA, KREOL, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MAŹNICA, TAUROGI, BURGRAF, KRZYŻAKOWATE, TYMPAN, KOTERYJNOŚĆ, ŻEBRO, WAFEL, ZWAŁY, ŁUSKOWIEC, KOSZ, PUŁAP, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BRAMSTENGA, PRZEŁOM, GRZĘDA, SZLAM, DRAPIEŻNIK, SYPIALKA, GŁOWA, AMPUTACJA, KRZYŻ MALTAŃSKI, BEZCIELESNOŚĆ, PISK, PATOLOGIA, LEŃ, KINOTEATR, DESKA ROZDZIELCZA, DZIANINA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, BODZIEC, POLE, AGENCJA, WILCZY BILET, ENTROPIA, NIRWANA REZONANSOWA, KORNET, TACA, MALARZ, INDIANKA, MARRAN, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, ZAINTERESOWANIE, CHARAKTER, KRATKA KSIĘCIA WALII, FLANSZA, MINÓG MORSKI, URNA, PODZIAŁKA, BETON JAMISTY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, MURRINA, ŚRUBSZTAK, GORĄCE ŹRÓDŁO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ROŻEK, MISTERIUM, EKSPOZYCJA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, OLIWA, CZAPA, KLESZCZE, CZANKA, ZAWRÓT, STALLE, RAMA, PASZTECIK, DEVELOPER, SMILEY, FILM SF, SALAMI, LUNETA, SONAR, KASETA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, LEKKOZBROJNY, NUMEREK, BLACHOWNIA, EKLER, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, TLENEK, LICENCJA OTWARTA, UZYSK, KOŁEK, STREFA RYFTU, RYFT, DONOR, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SAARA, MONETA OBIEGOWA, KAMIENICA, PŁUŻEK, PANTOGRAF, ZAOBLENIE, OŚCIEŻNICA, PINCETA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SZOK CENOWY, DAMA DO TOWARZYSTWA, OBSZAR WIEJSKI, KOMBAJN ROLNICZY, PAJĄCZEK, KONTUR MELODYCZNY, DONIESIENIE, ROZBIERANKA, DERYWAT, NIEMOŻEBNOŚĆ, CZYŚCIOSZKA, REZONATOR, GRUSZE EUROPEJSKIE, KORZENIE, GRÓDŹ, OBSADA, ŚLEPA AMUNICJA, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, MARGINALNOŚĆ, CEDRAT, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BYCZEK, STUDIUM, LEUKOTOMIA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, ZAPOZNANIE, ANADYRSKA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, MEDYCYNA LOTNICZA, BEJCA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KORYTKO, ARTROZA, UWŁOSIENIE, KREDYT HANDLOWY, HALA MASZYN, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, LIS, KRATKA WENTYLACYJNA, WAPORYZACJA, CZARKA, FAJZABAD, REMITENT, STAN DEPRESYJNY, STACJA POSTOJOWA, WYROCZNIA, RANGA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KRWIODAWSTWO, KARŁOWICE, MINUCJA, CZOP, CHIRURGIA ESTETYCZNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, TRASZKA MARMURKOWA, TYSIĄC, TRANSKRYPCJA, PROSTOPADŁA, ZAKOP, FLUID, GŁÓG, WIRTUOZERSTWO, SETKA, EGZONUKLEAZA, ŁAPACZ, DEKONTAMINACJA, RESET, UKŁAD KIEROWNICZY, MERYSTEM BOCZNY, ZABAWKA, DZIENNIK URZĘDOWY, EKSPOZYCJA, AMARANTOWOŚĆ, KANGUR PARMA, ESKADRA, PODTYP, CZYSTKA ETNICZNA, PRZYWÓZ, URBARIUM, KACZAN, SERECZNIK, ZBRODNIA, MASŁO, TYFTYK, ŚCIANKA, BENCHMARK, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KAMARYLA, MALARSTWO IKONOWE, SEMITA, KATAR, PIÓROSZ PIERZASTY, NACIĄG, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, RADIOMAGNETOFON, EKSPRES, WYWIAD, FASOLA ZŁOTA, TRANSFERAZA, MISTERIUM PASYJNE, POKRYWA, STOP ŁOŻYSKOWY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, MOSH, PŁACZ, OPŁATA MIEJSCOWA, KATAMARAN, KLAPECZKA, PIEROŻEK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MOC CZYNNA, DUBNO, LĘDŹWIE, DANE SENSYTYWNE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KOŁNIERZ, SZPILKA, TELETECHNIKA, WYZIEW, CYTOKINA, TARAN, PANSEKSUALIZM, MASZT ANTENOWY, PLAMKA FORDYCE'A, FIŻON, ZAWIKŁANIE, IMMUNOLOGIA, POSADZKA, MIOTŁA, AMUR, SMERF, ?GRZANKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTYCYPACJA udział w czymś; w szczególności: ponoszenie części kosztów lub otrzymanie części zysków jakiegoś przedsięwzięcia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTYCYPACJA
udział w czymś; w szczególności: ponoszenie części kosztów lub otrzymanie części zysków jakiegoś przedsięwzięcia (na 12 lit.).

Oprócz UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - UDZIAŁ W CZYMŚ; W SZCZEGÓLNOŚCI: PONOSZENIE CZĘŚCI KOSZTÓW LUB OTRZYMANIE CZĘŚCI ZYSKÓW JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x