BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT to:

bardzo mała część wielkości algebraicznej, geometrycznej lub fizycznej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELEMENT

ELEMENT to:

część składowa całości, która może być wydzielona jako samodzielny byt i która może mieć szczególną cechę lub pełnić specjalną funkcję (na 7 lit.)ELEMENT to:

grupa ludzi z pewnego środowiska, która odznacza się często negatywnymi cechami, ludzie żyjący w patologii (na 7 lit.)ELEMENT to:

żywioł, jeden z podstawowych składników świata materialnego (na 7 lit.)ELEMENT to:

osoba (jednostka) z marginesu społecznego (na 7 lit.)ELEMENT to:

część składowa maszyny, urządzenia, aparatu, itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.385

PRECYPITACJA, PUŁAP, GOMÓŁKA, DYSPOZYCJA, ASPIRACJA, WYMIANA, JEDENASTY, STWORZENIE NIEBOŻE, NAOS, POLEWKA, BANDAMKA, KANADYJKA, KORPUS, ORGAN, KRYNOLINA, SAUNAMISTRZ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, AWERSJA DO RYZYKA, DEKIELEK, STATECZNIK POZIOMY, DWUDZIESTY ÓSMY, TRUFELKA, PRZYSZWA, WŁÓCZĘGA, WIEK, TYNKTURA, KACZY DÓŁ, GZYMSIK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, TYRANIA, MOTYLEK, INKORPORACJA, OGÓR, MACIUPA, EMAKIMONO, KRIS, JOB, SKŁADOWA, MECHANIZM, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, LIMBA, CZAPRAK, KOCHAŚ, NIECHLUJ, BĘBEN, ZADANIE TRANSPORTOWE, OREGANO, STRATYFIKACJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, HALO, JAZ, SKONIA, DYFERENCJA, MARATON, MARGARYNA, NIESTOSOWNOŚĆ, DRGANIE AKUSTYCZNE, INTROIT, OSTROWIANIN, BAK, POSOBOROWIE, POROST, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, FAZA, TAKIFUGU, ANATOL, PRZEDROŚLE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TAŚMA FILMOWA, WPUST CZOPKOWY, SIAD, OBUWIE, WYRAŻENIE, VAT, ADWENTYZM, PROCES DECYZYJNY, ESTOŃSKOŚĆ, TREPANACJA, OBCHODOWY, GEM, TYCZKA, KOZUBA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MONETA BULIONOWA, ŁUG, HALA, MIKROPOWIEŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, PARAFIA, LICO, OMAM, KAROWNIK, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, SZAJS, BOMBERKA, CHRUPKOŚĆ, BOKS, RAFAŁ, OPŁATEK, GIMNASTYKA, DRELICH, KOLEJKA LINOWA, PAS, KWADRUPOL, BUCZYNA NIŻOWA, FILIERA, CZARTER, MISIEK, ROTA, DYFUZJA CHEMICZNA, APRETUROWANIE, PRZEPADEK, PASKUDNIK, ZASTRZALIN, LATKO, KOJEC, ZŁODZIEJKA, BRZOSKWINKA, MALUCH, PARAGRAF, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, NADRUK, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ZBROJENIE, FIOLET GORYCZKI, PASOŻYT, WIDZOWNIA, WIBRYS, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, SZNAPS, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, PUNKTUALNOŚĆ, FREGATA MAŁA, AGROWŁÓKNINA, PIANA, ZARYS, TALMUDYZM, SPADOCHRON HAMUJĄCY, MOSTEK, LAMPA ELEKTRONOWA, ODSTĘP, CHRYSTIANIA, FAŁD, WAR, CIAŁO NIEBIESKIE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, PALLAS, KOSMOS, WESSEL, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, KARZEŁEK, OBJAWIENIE, ŁAWRA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, NOGA, PIK, PÓŁKLUZA, HEMATOFAGIA, FISZUTKA, ZIĘCIASZEK, WODZE, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, TEMAT, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PROSPEKT, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, LADA, ZAOPATRZENIE, MÓŻDŻEK, TRANSPORTÓWKA, PIERNIK LUBELSKI, WERSET, MOTOR, BIAŁA NOC, KORSARZ, MIĘKKOŚĆ, AZOLLA DROBNA, TRZYDZIESTKA, TYMPAN, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PĘTO, PIERÓG, LIBELLA, AURA, HEDONIZM ETYCZNY, DIAKONIA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ROBOTA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ROZPADLINA, KASETON, TABLICA ROZDZIELCZA, SEKSTANS, SYSTEMATYKA, DEKALKOMANIA, SZCZERBA, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, HASŁO, KNEDLE, RAKOWIEC, POMIAR, SER, ŁOMOTANINA, AEROZOL, DEWALUACJA, NISZA, CYTRONELOL, TABLICA EPITAFIJNA, PANICZĄTKO, CHŁODNIK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, AGATA, PANSEKSUALIZM, JER MIĘKKI, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ISKRA, KOLORYMETRIA, MUESLI, FORSZLAK, SZYNA, PSZCZOŁA WŁOSKA, KARAFINKA, UKŁAD FIZYCZNY, GRZYB SIARKOWY, MELODYCZNOŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TALERZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, EMISJA POLOWA, CZAMARKA, SZMATKA, TEMAT, DŻEMIK, DEPESZOWIEC, CEMBROWINA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, BUSZÓWKA MAŁA, NIECKA BASENOWA, BLADY ŚWIT, PARA 0, KABESTAN, ELEKTROLUMINESCENCJA, PRĄD, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PROLOG, ODKŁADNICA, PROTEZA, GRUPA, AKADEMIA, KULTURYSTYKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, HOSTIA, FUNKCJA ZDANIOWA, LAPARENTOZAUR, OBWÓDKA, POTENCJAŁ, TULEJA, KUBECZEK, HOT DOG, KORA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, WRZĄTEK, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, POLISYNDETON, ANGLIA, PODCASTING, OWAD, DEZETKA, PRACOWNIK NAUKOWY, WYMIAR, GANC EGAL, POŚCIELÓWKA, PSI GROSZ, TROJACZEK, LUJEK, PIES MINIATUROWY, DRAMATOPISARSTWO, ANOLIS KUBAŃSKI, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, STATEK POWIETRZNY, PROGRAM, BOCIAN, KOMPONENT, ŁOŻYSKO TOCZNE, PELA, INTERWAŁ, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PIŁA CZOPOWA, KORONATOR, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, UKRAIŃSKOŚĆ, KROPLA, MNIEJSZE ZŁO, NAKAZ, ?LUZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEMENT bardzo mała część wielkości algebraicznej, geometrycznej lub fizycznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT
bardzo mała część wielkości algebraicznej, geometrycznej lub fizycznej (na 7 lit.).

Oprócz BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BARDZO MAŁA CZĘŚĆ WIELKOŚCI ALGEBRAICZNEJ, GEOMETRYCZNEJ LUB FIZYCZNEJ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast