BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MNICH to:

betonowa lub drewniana budowla do regulowania poziomu i przepływu wody (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MNICH

MNICH to:

duchowny, rodzaj człowieka, którego życie podporządkowane jest wyznawanej religii, zazwyczaj członka jakiegoś zgromadzenia (na 5 lit.)MNICH to:

zakonnik z katolickiego lub prawosławnego zakonu kontemplacyjnego (na 5 lit.)MNICH to:

samiec, który nie ma poroża (na 5 lit.)MNICH to:

budowla hydrotechniczna służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach (na 5 lit.)MNICH to:

drewniana lub betonowa budowla wodna do regulowania poziomu i przepływu wody (na 5 lit.)MNICH to:

MNISZKA: rodzaj ceramicznej dachówki (na 5 lit.)MNICH to:

urządzenie do regulowania poziomu wody na terenach ogroblowanych (na 5 lit.)MNICH to:

rasa barwnego gołębia hodowlanego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.979

NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SKWAPLIWOŚĆ, ORBITER, EMPIRYZM, ASTRAGAL, RELACJE SAXENA, ŁUPEK BENTONITOWY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, HALOGENEK, ZBROJA KRYTA, KUCIE, EKSPOZYCJA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, TYMPANON, CEZURA, SZACHY TRZYOSOBOWE, AUREOLA, KONTRASTER, MOZZARELLA, SIŁY POKOJOWE, KODOWANIE SIECIOWE, OPODATKOWANIE, MANIERKA, RAKIJA, REMONT BIEŻĄCY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MURARKA OGRODOWA, SIARCZEK, GLORYFIKATOR, METADANE, DIALOGIZM, CIECZ WYCZERPANA, POWÓZ, TRASZKA GÓRSKA, ANTYKADENCJA, JAMA, ŚWIAT, PRZEMIENNIK AMATORSKI, NUCZA, PRZYPADŁOŚĆ, LOFIX, BOLERO, BARWY, TARPAN, FRYWOLITKA, REZERWA WALUTOWA, ABLACJA, INSTYTUCJA PRAWNA, ARKA, TYNKTURA, ILUMINACJA, RAKSLOT, KSYLOFON, BULION, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, DYKTATURA, SZARY RYNEK, SZAFLIK, ZJAWISKO, KOLCZAKOWATE, BURT, BIAŁORUSKI, PROJEKT, SZKLIWO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, MEDYCYNA LOTNICZA, EKRANOPLAN, KONURBACJA, AWIONETKA, WITRYNA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, BIRIANI, ŚLIZGAWICA, GANC EGAL, GRANAT, WZÓR CHEMICZNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, JEZIORO PODLODOWCOWE, DYPTYK, STROP KLEINA, ZAJĘCZA WARGA, OKNO, CZAPKA TEKTONICZNA, TRAFIENIE, SYNOD, BROŃ MASZYNOWA, MODEL, IMPEDYMENTA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MENTALNOŚĆ, DIADOCHIA, BAGNO, ZASADA POMOCNICZOŚCI, WISKOZA, JĘZYK, EGZORCYZM, BAŻANT, IMACZ, ZŁOTKO, POZIOM, ĆWICZENIE, GWAREK, POZYCJA TRENDELENBURGA, DEKIELEK, WIDŁY, DUET, POCIĄGŁOŚĆ, WYKLUCZENIE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, N-GRAM, PRZESYŁ, ZASADA, OCIOS, BELWEDER, EUSTAZJA, EWOLUCJA KASKADERSKA, PEDAŁÓWKA, SZPULKA, KONTROLA SKARBOWA, METFORMINA, ORKA, CHÓR, DYSPROPORCJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, MARA, DYFERENCJA, DOWÓZ, WYKRZYKNIENIE, GŁOWA PAŃSTWA, OSTATNIE POŻEGNANIE, ROZNOSICIEL, NIEBIOSY, NIEWIERZĄCY, KUPON ZEROWY, FUTERAŁ, STAN PSYCHICZNY, WATRUSZKA, HEBRA, KRWOTOK, GŁOŻYNA, MASZYNOWNIA, OBAWA, GENERACJA ROZPROSZONA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, SAIGYO, OPCJA BARIEROWA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ANTAŁEK, RĘKAW, PUKNIĘCIE, KURAWONGA ZMIENNA, ŁAPÓWKARSTWO, PIES DO TOWARZYSTWA, RYGIEL, STATYNA, KAPAR, NISZA, PRZEPAD, ADIDAS, ELEKTROLUMINESCENCJA, DWUDZIESTKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZEPUST, RYGIEL, GÓRA LODOWA, LASERUNEK, BOBIK, KOPROFIL, KLIN, KAUCZUK BUTYLOWY, CHEKKER, LOBOTOMIA, ZAŁATWIANIE, NASIONNICE, MARGARYNA, ZABUDOWANIE, ALIENACJA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PAKIET, SAUTE, DEKLARANT, BLENDA, EGZEKUTYWA, TONDO, KANCELARYZM, MOCZ, STADION, NEKROPOLIA, PLATER, BLOK, OSOBA, GWIAZDA WIELOKROTNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, FILECIK, BRYTFANKA, DOBÓR GENETYCZNY, TAMPON, LEMONIADA, BARYCENTRUM, TRANSMISJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MEMBRANA, KANAŁ LATERALNY, DZIAŁKA, GLORIA, METODA KASOWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, OBELGA, FANTOM, MELDUNEK, LUKA STRATYGRAFICZNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, ŚLEDŹ, PÓŁKOLONIE, BEZGŁOŚNOŚĆ, LEK PRZECIWBÓLOWY, ROPUCHA BLOMBERGA, LENIWOŚĆ, PALINGENEZA, JABŁKO, BREZYLKA, RABARBAR, WŁODZIMIERZ, SIEKANIEC, MCHY WŁAŚCIWE, MORELÓWKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, POCHYLNIA, PIEPRZÓWKA, ENTEROTOKSYNA, RUCHANKA, TUSZ, SZAGRYN, KOŁTRYNA, KAPSLA, PARK MIEJSKI, TRANSPARENT, MŁOT, TYRAŃSTWO, OBLĘŻENIE, TABLICA, OMAM, DRZEWO SOLITEROWE, BODZIEC, WYCIĄG, WYLOT, TOFFI, KURACJA UDERZENIOWA, WIKING, PŁUŻEK, GNIAZDO, ANON, SALAMI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, MANSZETA, ŁANIA, FIGOWIEC POSPOLITY, PATRONAT, GARNITUR, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KOZŁEK LEKARSKI, PRZETWÓR, GAJA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, AKORD, GADZINA, PAJĘCZAK, OSTROMLECZ, UZDATNIANIE WODY, WODA, ŁOŻE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TEATRZYK, GOL SAMOBÓJCZY, CZERWONOSKÓRY, ŁATKA, TYTUŁ, KOT, PUNKT ROSY, ZBIORNIK, WIATA, MUFKA, RZECZY OSTATECZNE, BIAŁE NOCE, DYWIZJA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ODPŁYW, ASTRAGAL, DŻET, ?KUPAŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MNICH betonowa lub drewniana budowla do regulowania poziomu i przepływu wody (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MNICH
betonowa lub drewniana budowla do regulowania poziomu i przepływu wody (na 5 lit.).

Oprócz BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - BETONOWA LUB DREWNIANA BUDOWLA DO REGULOWANIA POZIOMU I PRZEPŁYWU WODY. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast