OWOC LUB NIELOT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIWI to:

owoc lub nielot (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIWI

KIWI to:

popularny owoc egzotyczny o włochatej brązowej skórce i zielonym, kwaśnym w smaku miąższu; owoc (jagoda) niektórych gatunków aktinidii (na 4 lit.)KIWI to:

Apteryx - ptak nielot; przedstawiciel monotypowego rzędu Apterygiformes (na 4 lit.)KIWI to:

inna nazwa dolara nowozelandzkiego (na 4 lit.)KIWI to:

Actinidia chinensis, aktinidia chińska - gatunek pnącza z rodziny aktinidiowatych, uprawiana dla owoców również nazywanych kiwi (na 4 lit.)KIWI to:

Apterygiformes - monotypowy rząd ptaków paleognatycznych (na 4 lit.)KIWI to:

Apterygidae - rodzina ptaków paleognatycznych z rzędu kiwi (Apterygiformes) (na 4 lit.)KIWI to:

nielotny ptak wielkości kury domowej, zamieszkuje lasy Nowej Zelandii, chroniony, wymierający - nielot (na 4 lit.)KIWI to:

owoc z zielonym miąższem (na 4 lit.)KIWI to:

owoc lub nielot z Nowej Zelandii (na 4 lit.)KIWI to:

symbol Nowej Zelandii (na 4 lit.)KIWI to:

owoc o soczystym, zielonym miąższu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWOC LUB NIELOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.460

PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ŚREDNIOPŁAT, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ANEKSJA, ZORZA, ELITARNOŚĆ, DOBRO FINALNE, KIT, KAPELMAJSTER, AFERA, WOKALIZA, MAKRON, PAPROĆ WODNA, ANTYKADENCJA, ANGOL, OPERA, BYDLĘ, WYKLUCZENIE, TURNIA, KOPROFIL, CHLEB, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CHOINKA, RICOTTA, PREPARAT CHEMICZNY, ZAMEK, DYSHARMONIA, TYP, KACZY DÓŁ, WERSJA LEKTORSKA, ŁUPEK ROPNY, LIPA, KASTRAT, ELEKTROLIT, JASZCZUR, TREPY, DIATRYBA, PIERWSZY PLAN, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PLUSKWIAK WODNY, SPŁUKIWACZ, SOLANKA, SIEKIERA, SĄSIEDZKOŚĆ, TAUKA, SELSYN, RĘCZNOŚĆ, LEMIESZKA, ZGODNOŚĆ, POSOBOROWIE, RELING, BAZYLIKA KATEDRALNA, EMBRIOGENEZA, RODZINA ZASTĘPCZA, DRAM, WZROK, ONE-LINER, KOLONADA, OPAŁ, SALCESON, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, APOSTOŁ, WAŁ, MIKSER, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, LAMPA ELEKTRONOWA, GERYLASI, MASZYNKA, BIDULA, KOJEC, MAJKA, OSPA, KIWI, TERMOS BUFETOWY, DEPRESJA, ŚWIECA, WIZYTA DOMOWA, ÓSMY, ALEUCKI, SCHABOSZCZAK, DOŚWIADCZENIE, TRAUMATYCZNOŚĆ, ZMARSZCZKA, FAZA, KASA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ZAKON MNISI, TRÓJKĄT BERMUDZKI, INTERNUNCJUSZ, MORWA, OSSUARIUM, SPŁUKIWANIE, ANTENA TUBOWA, MASŁO, ŻŁÓB, BALON, KAJAK, KLAUZULA GENERALNA, PLACUSZEK, FAKSYMILE, STAROSTA GENERALNY, LALKA, CIERPLIWOŚĆ, KANTATA, DZIENNIKARZ, PIRI-PIRI, PŁACHTA, DRAJREP, OŁATKA, PODPORA, POCHODNA, REFERENDUM LOKALNE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, TAMBURMAJOR, ANTONI, WITAMINA, GOŁĄBEK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KALIKO, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, SYMPOZJON, ATOL, JĘZYK LODOWCOWY, SZKLANY SUFIT, KISZKA PODGARDLANA, ZBIORNIK, ZAKĄSKA, BABUŚKA, STAN, FLAKI, DWUDZIESTKA, PRĄTNIKOWCE, STROIK, TONAŻ, RYKSZARZ, SEKS ORALNY, PLURALISTA, HB, SER PARMEŃSKI, SET, STEMPEL, TRESER, MONK, PAROBEK, POSTERUNEK, MIĘTÓWKA, DOM REKOLEKCYJNY, ARMILLA, REŻIM, MONOGAMIA, OBRUS, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, FAJKA, ŁUPEK DACHOWY, BASEN, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ŻAGIEL, MADAPOLAM, UDAR MÓZGOWY, HELISA, TRZYMADŁO, ZAZDROŚĆ, NET, KRĘG, PLAN SYTUACYJNY, ŁOPATA, SZCZELINA BRZEŻNA, RUCH, ANTAGONISTA, ZREKOMPENSOWANIE, GEORGE, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KOMORA MINOWA, MORENA ABLACYJNA, BAGNIAK ZDROJOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, KURATELA, MONIZM, MIEJSCE, KONWOLUCJA, ADIDAS, PLAMA WĄTROBOWA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ŚWIETLIK, TRZYDZIESTKA, RAFAŁ, ĆWICZENIA, CHÓR, OBRÓT, POŁOŻNICA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SZABROWNIK, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, TINA, POCHLEBSTWO, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MŁOT, METADANE, DESKA RATUNKU, PRZEWIDYWANIE, OSMYK, FAZA, EKLER, POTENCJAŁ, CERKIEW, PARAPECIK, POCENIE, EMALIA, KORONKA, ZMAGANIA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, TROPIK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, BAZYLIA, FACET, FIZJOLOGIA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, WÓZ MEBLOWY, MINIATURA, STONÓG MYSZATY, ZAPROSZENIE, KANCONETTA, POJEMNOŚĆ POLOWA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KAND, SILNIK, SMOCZY OWOC, ŁANIA, MIGOTANIE GWIAZD, ŚWIDEREK, TABU, ŻURAWINA, MUSZLA KLOZETOWA, KOALICJANT, ROBUSTA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ŁĄCZNOŚĆ, ZAKAZ, MEDALION, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, REALIZM, BIEGUN MAGNETYCZNY, NACZYNIAK GRONIASTY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SĄD PODKOMORSKI, BULWA, MONITORING, PRZEKŁADNIA, KOD DWÓJKOWY, CZTEROTAKT, SYSTEM ALARMOWY, NERCZYŁUSK, KOMPRES, GOŹDZIENIEC, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, BASEN PORTOWY, ODPŁATA, PACJENT URAZOWY, LIPA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, NASYCANIE, FILM KATASTROFICZNY, ZRAZÓWKA, TIAZYD, SKONIA, PAPIERZAK, KOMPLEMENTARIUSZ, KIEŁBACHA, DOMINANTA, OBRÓBKA, MORALIZACJA, LAPARENTOZAUR, DANE SENSYTYWNE, NADAWCA PUBLICZNY, SŁAWA, PIKIETA, TORT, KRAWĘDŹ, KANAŁ TEMATYCZNY, KLEDONISMANCJA, GÓRKA, PRZEKLĘTNIK, KONTYNGENT CELNY, PRACOWNIK NAUKOWY, TROLLING, WYPALENISKO, SZAŁWIA, CZTEROSUW, LIMETA, AMPUŁA, PROCH BEZDYMNY, KIWI, IZOMER GEOMETRYCZNY, STANOWISKO PRACY, GARBNIK, FIRMA-WYDMUSZKA, BIAŁE NOCE, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ?EMERYTURA POMOSTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWOC LUB NIELOT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWOC LUB NIELOT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIWI owoc lub nielot (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIWI
owoc lub nielot (na 4 lit.).

Oprócz OWOC LUB NIELOT sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OWOC LUB NIELOT. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast