KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSOBA to:

kategoria gramatyczna czasownika określająca, jak podmiot zdania ma się do stanu lub czynności określonej przez orzeczenie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSOBA

OSOBA to:

człowiek, postać, jednostka ludzka (na 5 lit.)OSOBA to:

postać, która występuje w utworze literackim, zwłaszcza w dramacie (na 5 lit.)OSOBA to:

istota inteligentna; uosobienie (na 5 lit.)OSOBA to:

fizyczna lub prawna (na 5 lit.)OSOBA to:

tylko jedna w monodramie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.407

FOKMASZT, WEZWANIE, WĘGLIK SPIEKANY, JELEŃ SCHOMBURGKA, ZARANIE, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, PODSKÓRNIA, REZONATOR, EWUDU, BANAN, POGROBOWIEC, BATSZEBA, RECENZENT, KOŃ, WAHADŁOWIEC, START-UP, FOSFORYT, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, TRANSMITANCJA, CHETUMAL, RETENCJA, CHALDEJSKI, PRAKTYKARZ, PĄCZEK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PTASZNIK GIGANT, PODKŁAD, PANICZĄTKO, OBRONA SKANDYNAWSKA, CELEBRACJA, WIĄD RDZENIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, GNOJAK, PROCES TERMODYNAMICZNY, PREFORMACJA, LANSING, NIEDOROZWÓJ, KRWIOPIJCA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, UDŹWIG, KUSICIEL, DOCHODZĄCA KOBIETA, PIEPRZYK, PRACOWNIK NAUKOWY, DISACHARYD, PASIBRZUCH, TRUST, HISTORYK, GRAF PODSTAWOWY, GREGORIANKA, OŚRODEK AKADEMICKI, NIEUWAŻNOŚĆ, PARASZA, DUALNOŚĆ, PRÓBA ŻELAZA, ŁĘKOTKA, GŁOWNIA, BRAND, KATAKUMBY, BŁYSK, REWERS, CINKCIARZ, MIKROSATELITA, GLINIASTOŚĆ, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZBRODNIA, WAŁ, KSIĘŻUNIO, ŚCISKACZ, TENDENCJA, AIDS, KAUCZUK, FILOLOGIA ROSYJSKA, KALIBER, RÓWNIK, BAŁAGUŁA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, ZARZUELA, SPIĘCIE, GRAFOSKOP, GRUPA KETONOWA, CZWARTY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, NADPŁYNNOŚĆ, OŻYWIENIEC, JEŻOWIEC, EINSTEIN, COOL JAZZ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WYPIS ŹRÓDŁOWY, INERCYJNOŚĆ, ROLA, CHEMOATRAKTANT, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, ONOMASTYKA, PIERÓG, RODZINA PATCHWORKOWA, REGION STREFOWY, BAŃKA, KWAS GLUKONOWY, HEGEMON, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, FILAR, ZMARTWIENIE, BUTLA, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SUPRAPORTA, ABLACJA LODOWCOWA, PRAWO BERNOULLIEGO, OPPERT, MIĘSOŻERCA, SPOŁECZNE, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PIOCYJANINA, GENTELMAN, CYKL WEGETACYJNY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, ŻYWA LEKCJA, ALGIERSKI, TRANSSEKSUALISTKA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ZDARZENIE PRAWNE, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KRUSZNICA, KUPLET, TOR WODNY, MEDIALNOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, SZPETOTA, INTERPRETACJA, MOLE, ŁĄCZE, REAKCJA, SAKSAUŁ, ENIGMATYCZNOŚĆ, SIUR, ADWOKACJA, SAMOCHODZIARZ, HIPERTONIA, MEDIANTA, FAŁDA, BABUŚKA, SYJON, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PORÓD KLESZCZOWY, ROZSTĘP, KNEBEL, SLOW-FOX, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PARAGONIK, BASSO CONTINUO, GRUPA ACETYLOWA, WĄTEK, JAMA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHAŁAT, FIFKA, KOK, MACHANIE RĘKĄ, GUMNO, HYDRIA, ZRĄB ZUPEŁNY, DRAPIEŻNOŚĆ, CZOSNEK, WYRAZ OBCY, WAMPIREK, KOŁECZEK, PASTICCIO, PIES NA BABY, STYL KORYNCKI, FILOZOFIA JOŃSKA, NAGIEL, EKOLOGIA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NIEWYDOLNOŚĆ, KOSZT INWESTYCYJNY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PORCELANA STOŁOWA, RENA, WYSZYWANKA, RACHUNEK LAMBDA, SCENA, KOLOR, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ZNAK, KOSTUR, APLA, KLASA, ROCZNIK, OBRÓT PIERWOTNY, SURFINGOWIEC, KWADRAT, OBROŻA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, POZYTYWIZM, BIOZA, HADŻ, UMIŁOWANIE, UCZUCIE, PRODUKCJA WTÓRNA, JOGA, SŁUŻBA, BASEN MODELOWY, ESPERANTYSTA, RUMUNKA, ZMORA, PRZEDSTAWIENIE, RZUT OSZCZEPEM, MAGNEZJA, KARETKA, OLEJEK HASZYSZOWY, DYFTYK, LEGWAN GŁUCHY, PUSTY PIENIĄDZ, DACH HEŁMOWY, MIESZANINA, WODOPÓJKI, FALA, POBRZMIENIE, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, PARAFRAZA, OSCYLACJA, WANIENECZKA, ABAKUS, REDEMPTOR, HOTENTOCKI, EKIPA, ŁOSKOT, KUC DALES, ZACHŁYST, BURZA DZIEJOWA, MASZYNKA, OBRONA STREFOWA, LUDY TURAŃSKIE, FUGA, STRZELNICA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SKOK W BOK, PANCERNIK SZCZECINIASTY, TALERZ, SABOTY, MIMETYZM, PSYCHOLOGIA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, WDÓWKA, POBUDZICIEL, ŁUK SKRZELOWY, MOSTEK KAPITAŃSKI, CUKRÓWKA, PODWODA, ALWALKERIA, FONIATRIA, DWUDZIESTY SIÓDMY, JAMA STAWOWA, BEZCZELNIK, DRABINIAK, SZCZOTECZKA, CIAŁKO KIERUNKOWE, GLOBIGERYNA, SARABANDA, PAGINATOR, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, KAPŁAK, NIEBO, CYKL PERYGLACJALNY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, BOROWIEC, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, KWADRANT, ARTUR, ALASKA, KONDOTIER, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ROSZCZENIE ZWROTNE, HETEROSFERA, PULPIT STEROWNICZY, FECHTMISTRZ, PERSKIE OCZKO, SPRĘŻYSTOŚĆ, KOMPRESJA DYNAMIKI, BANK, ŻALE, DUCH OPIEKUŃCZY, GALASÓWKA, KACZKA, KRAKUSKA, GRUCHOT, RZECZOWNIK POSPOLITY, PASTYLKA, WIRUSY SSRNA-RT, AKSAMIT, KILOMETR NA SEKUNDĘ, TRIO, OFICJUM, ?MIRAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSOBA kategoria gramatyczna czasownika określająca, jak podmiot zdania ma się do stanu lub czynności określonej przez orzeczenie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSOBA
kategoria gramatyczna czasownika określająca, jak podmiot zdania ma się do stanu lub czynności określonej przez orzeczenie (na 5 lit.).

Oprócz KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCA, JAK PODMIOT ZDANIA MA SIĘ DO STANU LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x