IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

1,2-BENZOCHINON to:

izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.)O-BENZOCHINON to:

izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 13 lit.)ORTOBENZOCHINON to:

izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.651

BRZESZCZOT, AGAT MSZYSTY, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, MOWA NIEZALEŻNA, KILOF, WŁADZA SĄDOWNICZA, DRĄŻEK SKRĘTNY, TELEGRAFIA, MUSZKA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, BIEGUN, PIERWSZY PLAN, TYP, ZAPALENIE OSKRZELI, SER ŻÓŁTY, TILAPIA WIELKOGŁOWA, PROTEKTORAT, POTENCJAŁ ELEKTRODY, EKSPANDOR, SILNIK OBCOWZBUDNY, AKROLIT, MATKA, PENDENTYW, NIMFA, BOHATER NEGATYWNY, ONDYNA, KRAWAT, CZĄSTECZKA, OBRAZICIEL, ZUPINA, KONFRONTACJA, DWUŚCIAN, FROTTE, HARPUN, DRĄG TŁOKOWY, HI HAT, MARTWIAK, WIĄZANIE WIELOKROTNE, EMULGACJA, PAŁATKA, MICZURINIZM, UŁAMEK, PLEŚNIAWKA, B, DŹWIĘK, HIEROGAMIA, HETEROZJA, TYP, ARAB, GOŁĄB POCZTOWY, OSUTKA SOSEN, MURENOWATE, TENOR DRAMATYCZNY, DWUMIAN NEWTONA, WĘZEŁ REFOWY, DAUMONT, PRZETOKA, TRZECI PLAN, ZGORZELINA, POŁÓWKA, KLISZA KRESKOWA, KOŚĆ PROMIENIOWA, ALHENA, OGNIWO ELEKTRYCZNE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, TOUROPERATOR, DINUKLEOTYD, RUT, NAWROTOWOŚĆ, DUOLA, KWARTET SMYCZKOWY, SAPONINA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, PIELĘGNIARSTWO, KONFORMER, DIPOL ZAŁAMANY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ERPEG, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, WOLE OCZKA, SZLIFIERNIA, ZAUROPSYDY, KOŃ DOŃSKI, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, BIEG ZJAZDOWY, DUPLEKS, SAMOSA, SZAMERUNEK, KAPAR, KONWOLUCJA, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, PARZENICA, BŁĘKIT KOBALTOWY, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, HAMLET, PRZEDSTAWIENIE, PŁYN, REDAN, POCISK ARTYLERYJSKI, TYMPANON, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ZWIĄZ HUNTERA, DROBNICA, FESTON, WILK Z ARCHIPELAGU ALEKSANDRA, DYLACJA, REGRESJA NIELINIOWA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, BENZOCHINON, JEDNOŚLAD, UMLAUT, UŁAMEK PROSTY, GNIOTOWCE, MOTOR, APOGEUM, BIAŁA FLAGA, DON QUICHOTE, IZOMORFIZM, WIDEŁKI, TOCZENIE, KUCZBAJ, SEKRECJA, CZYNELE, HI-HAT, SHAULA, KOŃ NOWOKIRGISKI, DACH MANSARDOWY, SUMATOR, SPÓR, AEDICULA, FARTUCH, DODEKAEDR, SZRON, EXTAZY, DIAGRAM VENNA, KOREK, OSOBA, RILEY, TENOR SPINTO, BONGOSY, GITARA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, INTERWIZJA, KLINKIER CEMENTOWY, ZAĆMA KOROWA, OŚWIADCZENIE WOLI, SIECZNA, NAPIĘCIE KROKOWE, SANCHEZ, ANDROKEFALIZM, OWODNIA, KOLORATKA, ROLA, MROZIK, ODPOWEDŹ IMPULSOWA, WIELBŁĄD DWUGARBNY, HUBA SIARKOWA, DŻET, STYLON, KŁĄB, ORZECH, OSIEDLE, DANUSIA, ALLOPURYNOL, DWÓJECZKA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, JEDNA STRONA MEDALU, TOWOT, KOŃ ANDALUZYJSKI, EMISJA, PROCENT PROSTY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, CZERŃ ŻELAZOWA, PRZETYCZKA, RYBI OGON, LEVEL, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, AKCENT OSTRY, MŁOT, FILIACJA, OKLUZJA, DYPTYCH, ŻEL, FORMA PRENEKSOWA, KRYSTALOCHEMIA, PARTER OGRODOWY, PRAWY RWACZ, DUET, PRZEKSZTAŁCENIE ORTOGONALNE, TELAMON, OPERA BUFFA, REGULUS, BABA-JĘDZA, OSOBOWOŚĆ MNOGA, KULTURA HELLADZKA, ZUPA, SZKUNA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, ANTAGONISTA, RYBY KOPALNE, TINTORETTO, MIRFAK, RAKOWATOŚĆ, HEROSTRATOS, SPÓŁKA CICHA, KARTEL, KORONKA, ASTEROIDA, WIRUSY SSRNA(+), BĘBEN, CAŁY TON, OSOBA, CHRZĄSTKA PIERŚCIENIOWATA, HEBAN, BATYSTAT, KLINGA, UNIFIKACJA, BRYK, STOSUNEK, ALTERNATYWA, MIESZALNOŚĆ, PIDŻIN, GRZEBIEŃ, PRZEGŁOS, HARPUN, KONSOLA, TERAKOTA, TASIEMCE, GRÓDŹ, DRUGI PLAN, ADHARA, ALTANNIK LŚNIĄCY, DROGA DWUPASMOWA, ALLEL WIELOKROTNY, NASIĄKLIWOŚĆ, BANK ZRZESZAJĄCY, DIADA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, NACZYNIAK PEŁZAJĄCY, WSUWKA, DIABEŁEK, NASUWKA, MODELUNEK, FRANKATURA WIELOKROTNA, STRONICA, CEBER, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KIERKI, PRAWO PUBLICZNE, ROŚLINA DWUROCZNA, PROBLEM DECYZYJNY, ZNAK WODNY, KONFRONTACJA, BOHATERKA, GUFFA, PRYZMAT PENTAGONALNY, SYFON, KOKON, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, JEDNOCUKIER, GRZYWA FALI, ISTOTA FANTASTYCZNA, PIERWSZA, BRODAWCZAK, ORANT, BATERIA, EPIZOD, CHARAKTERYSTYKA POSTACI, KÓŁKO, WILK BRYTYJSKO-KOLUMBIJSKI, GIMNAZJUM, NACIEK, LAUFER HETMAŃSKI, FOTOGRAFIA CYFROWA, CZADRA, PAT LEGISLACYJNY, KRAKUSKA, STEREOIZOMER, POKEMON, BIOGEN, CHAMEFIT, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, POLIGINIA, DODATEK, APOTEOZA, TERAPENA, IZOMER GEOMETRYCZNY, TURBO, STENBOK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, DRUK TYPOGRAFICZNY, ŻYŁA ŁOKCIOWA, RAK STRZAŁY, TABLICA, KOZUB, EGRETA, KRZYŻ, KONTUR, ZNAMIĘ BECKERA, ?PUNKT BAZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
1,2-BENZOCHINON izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.)
O-BENZOCHINON izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 13 lit.)
ORTOBENZOCHINON izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

1,2-BENZOCHINON
izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.).
O-BENZOCHINON
izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 13 lit.).
ORTOBENZOCHINON
izomer, jedna z dwóch postaci benzochinonu; przyjmuje postać kryształów o czerwonej barwie (na 15 lit.).

Oprócz IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - IZOMER, JEDNA Z DWÓCH POSTACI BENZOCHINONU; PRZYJMUJE POSTAĆ KRYSZTAŁÓW O CZERWONEJ BARWIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast