Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPOSÓB WALKI MORSKIEJ POLEGAJĄCY NA ZETKNIĘCIU SIĘ DWÓCH OKRĘTÓW (LUB PRZEDOSTANIU SIĘ ZAŁOGI JEDNEGO NA DRUGI) I PROWADZENIU WALKI WRĘCZ NA ICH POKŁADACH W CELU ZDOBYCIA WROGIEGO OKRĘTU LUB JEGO PÓŹNIEJSZEGO ZATOPIENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABORDAŻ to:

sposób walki morskiej polegający na zetknięciu się dwóch okrętów (lub przedostaniu się załogi jednego na drugi) i prowadzeniu walki wręcz na ich pokładach w celu zdobycia wrogiego okrętu lub jego późniejszego zatopienia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABORDAŻ

ABORDAŻ to:

dawny sposób walki na morzu polegający na szczepieniu okrętów i walce wręcz załóg (na 7 lit.)ABORDAŻ to:

sposób walki na morzu stosowany do XIX w.; polegał na sczepieniu się dwóch okrętów w walce wręcz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB WALKI MORSKIEJ POLEGAJĄCY NA ZETKNIĘCIU SIĘ DWÓCH OKRĘTÓW (LUB PRZEDOSTANIU SIĘ ZAŁOGI JEDNEGO NA DRUGI) I PROWADZENIU WALKI WRĘCZ NA ICH POKŁADACH W CELU ZDOBYCIA WROGIEGO OKRĘTU LUB JEGO PÓŹNIEJSZEGO ZATOPIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.797

ĆWICZENIA, KLESZCZOWINA, ARCHIWOLTA, PŁOMYK, SMOLUCH, HANZA, MGŁA, CIASNOŚĆ, ISLANDZKOŚĆ, LINIA, ŹDZIEBLARZE, CYZELER, MEDYCYNA SĄDOWA, FISZUTKA, OBMUROWANIE, BLOK, SZCZĘKOT, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, STANDARD EMISYJNY, NIEUCHWYTNOŚĆ, ROZRZĄD, ADRES WZGLĘDNY, MANEŻ, POCHRZĘST, SATELITA, POLECANKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ANTURAŻ, KĘDZIERZAWKA, ŻONGLERKA, PRZEPYCHACZKA, TRUP, EWALUACJA EX-ANTE, STACJA TRANSFORMATOROWA, FILIGRAN, ASTRONAUTYKA, BABULINKA, ZAGROŻENIE, CYGAN, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SMERFETKA, KAPLICA LORETAŃSKA, ENTOMOFAUNA, DEBEL, MŁYNOWNIA, LOKALIZACJA, KRĘGI, SUBIEKTYWISTA, LALKA, GRUPA WSPARCIA, KRZYŻ PAPIESKI, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, PISTOLET, PARAFRAZA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, FARMAKODYNAMIKA, OKOWITA, LASECZKA, ASTRACHAN, OTOCZENIE, KILIM, KSIĘSTWO, GAUGUIN, FILOZOFIA NAUKI, HÄNDEL, DRGNIENIE, CZEPIEC HIPOKRATESA, DYBY, KOREK, SANDINISTA, POPRZEDNIK, GANC EGAL, MIELINA, RACHUNEK CAŁKOWY, JONIZACJA, AWARIA, JEJMOŚĆ, USTNIK, OBLĘŻENIE, GAUSS, AUSTRIADAKTYL, SAMOGRAJ, MA, GEOFAG, HELIKAZA, MALARSTWO TABLICOWE, OSZCZĘDNOŚĆ, OPTIMUM EKONOMICZNE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ASEKURANT, WINDSOR, MEDYCYNA, KLASA, NATURALNY SATELITA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ULICA, LINIA ROZUMU, CZĘBOREK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MANTY, NUR LODOWIEC, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, FREDRO, ŁADOWNICZY, MONOPOL, KONKURS, STOCZNIA, DRINK-BAR, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, DZIECINA, SERENADA, PÓŁOKRĄG, APTEKA, OPERACJA, BLOK, AFERKA, HACEL, OFICJAŁ, KOMEDIANTKA, POLAR, ZADYCHRA POSPOLITA, REDONDAZAUR, PROLIFERACJA, PODKATEGORIA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ARGENTYŃSKOŚĆ, TLENOWNIA, STRZYKAWKA, KAZAMATA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, FILA, LAWINA DESKOWA, CAMPUS, REDOWA, SCENOPISARSTWO, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, FROTTE, OPASKA, WYBREDNIŚ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KUKU NA MUNIU, WINNICKI, GROMADA, STYLIZACJA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ODCZYN ZAPALNY, GOL KONTAKTOWY, PŁYN STAWOWY, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, BEZCZYNNOŚĆ, MIŚ, NUKLEOZYD, VADEMECUM, PŁASZCZKA, BOMBA WODOROWA, GOSPODARSTWO LEŚNE, WODA, NATURALIZM, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, DACH NAMIOTOWY, CZARTER, METRYKA, KĄT PŁASKI, NUGAT, UŚMIECH SARDONICZNY, KOMPENSACJA, ADDYCJA, KOŃ, NIEWYPARZONY PYSK, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PARALELIZM, CHOCHOŁ, TECHNOLOGIZM, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, LESZCZYNA, WIĘZADŁO, PILARZ, FUTRÓWKA, LENIWOŚĆ, KOTŁOWNIA, WIRKI, BIEGUN, MONODIA, TRÓJNÓG, DRUK, ZŁOTOWŁOSA, PRZYKRYWKA, CYGANKA, OBRÓT PIERWOTNY, HAŁAŚNIK, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, THINK TANK, JUDAIZM, RURA OGNIOWA, KANONIERKA, HIPOTEKA, ŻYDOWIN, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, TRUTKA, CZĄBER, RAKI, WARKOCZ DOBIERANY, ODZIERCA, BIAŁY, MENU, PICASSO, APANAŻE, NAKRYCIE GŁOWY, DAR, POSTAĆ, BREZYLKA, PROMOCJA, KRZYŻÓWKA, RYTUAŁ, ORKIESTRA KAMERALNA, PRAGNIENIE, BULIONÓWKA, GEN PLEJOTROPOWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, KLEJNOTKA ZIELONA, PORÓD NATURALNY, TRZECI, DZWONY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, CEGLARKA, SPRAWDZIAN, PYTANIE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, REGESTRATOR, KERALCZYK, NASIĘŹRZAŁOWCE, BÓJ SPOTKANIOWY, HIPIATRIA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, METFORMINA, KAMIENNIK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, MINERALIZATOR, ROZBUDOWA, POŻAREK, TRASZKA GRZEBIENIASTA, FILOLOGIA ANGIELSKA, EMBLEMAT, WIRUS MAKR, RUMBA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, BASEN, KABINA STEROWNICZA, ŁUPEK HUMUSOWY, GRZYB WOLAK, HEAD-HUNTER, AGENT, GAZ BOJOWY, ADSORBAT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PŁOZA, STRACH BIERNY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ŁODRANIT, OFICYNA DRUKARSKA, RZYGACZ, WOLNY ZAWÓD, BLEJTRAM, CHÓW WSOBNY, RODZINA JĘZYKOWA, HIPNOTERAPIA, ŚREDNIOPŁAT, WYLĘG, STEP, ZAPRUCIE SIĘ, TOWOT, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KASZA KUKURYDZIANA, TERMOREGULATOR, POJAZD SZYNOWY, PANIKA BANKOWA, BEZPIEŃKA, KASECIAK, ŁATWOPALNOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, REFORMATOR, DAKTYL, KANAŁ, USŁUGA OBCA, SPADOCHRONIARKA, KSIĘGA PARAFIALNA, ŚRUBSZTAK, TRYSKAWKA, SZAMBELAN PAPIESKI, PLAFON, JON KOMPLEKSOWY, OFF ROAD, PRZEBÓJ, POJAZD MECHANICZNY, KONFRONTACJA, PLEŚNIAWKA, MATURA, TOR WODNY, GRUPA PRZYJAŹNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: sposób walki morskiej polegający na zetknięciu się dwóch okrętów (lub przedostaniu się załogi jednego na drugi) i prowadzeniu walki wręcz na ich pokładach w celu zdobycia wrogiego okrętu lub jego późniejszego zatopienia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB WALKI MORSKIEJ POLEGAJĄCY NA ZETKNIĘCIU SIĘ DWÓCH OKRĘTÓW (LUB PRZEDOSTANIU SIĘ ZAŁOGI JEDNEGO NA DRUGI) I PROWADZENIU WALKI WRĘCZ NA ICH POKŁADACH W CELU ZDOBYCIA WROGIEGO OKRĘTU LUB JEGO PÓŹNIEJSZEGO ZATOPIENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
abordaż, sposób walki morskiej polegający na zetknięciu się dwóch okrętów (lub przedostaniu się załogi jednego na drugi) i prowadzeniu walki wręcz na ich pokładach w celu zdobycia wrogiego okrętu lub jego późniejszego zatopienia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABORDAŻ
sposób walki morskiej polegający na zetknięciu się dwóch okrętów (lub przedostaniu się załogi jednego na drugi) i prowadzeniu walki wręcz na ich pokładach w celu zdobycia wrogiego okrętu lub jego późniejszego zatopienia (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x